“Пътеводител за колекционери” или как да представим нашето селище пред света

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Цели по предметно знание

  • Получавайки информация по различен начин - чрез четене и теренно обучение, учениците създават различни продукти на тази база: текстове - есе, стихотворение, разказ за значима историческа личност, събитие, обичай или природна забележителност (БЕЛ, ЧО, история, география), рисунки и песни (изкуства); оформяне на всички продукти в дигитален формат (ИКТ) 

Цели по умения

  • Учениците развиват своите креативност (като представят научената информация чрез различни изкуства - литература, фотография, музика, изобразително) и сътрудничество (като работят в екип по поставени задачи).

България е страна, населявана от древността. Всеки народ минал от тук е оставил наследство, както и всяка капка дъждовна вода е извайвала причудливи релефни форми. Държавата ни има разнообразна природа, богата култура и завладяваща история – всичко това го слушаме от малки. Слушат го и съвременните ученици. Но дали оценяват и наистина ли виждат стойността на всичко това, докато са деца?

Цонка Христова е учител в СУ “Максим Райкович”, град Дряново – едно от големите училища в града, което събира деца от много близки и далечни селища. Водена от своята любов към България и от вярата, че патриотизмът е градивен и децата трябва да познават истински своя роден край, преподавателката ги въвлича в създаването на “Пътеводител за колекционери”. Книгата е плод на сътрудничеството между учители, ученици и местната управа. Тя разказва за любопитни обичаи, като ялова полуда, събира в себе си рисунки, поезия, снимки, мисли и чувства на деца и постига целта си – представя Дряново по най-вълшебния начин на гостите на града.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Планирането на този дългосрочен проект е първият ключов етап. Важно е да създадем визия – какво знание и умения ще усвоим, какви дейности ще включим, в какви срокове ще работим, как ще подкрепяме учениците и какъв ще бъде финалният продукт.

Г-жа Христова работи със своите ученици в училищния клуб “Лирика”. След като създава обща рамка на проекта, тя, заедно с учениците, планират детайлите и се впускат в приключението!

Първа стъпка – теренно обучение

Дейността започва с теренно обучение. Първата задача на учениците е, заедно със своя преподавател, да обиколят значимите локации в града, да съберат необходимата информация като слушат беседи в музеи, проучват книги и пр. и да заснемат авторски фотографии на обектите.

Първоначално посетихме по-важните исторически обекти и потърсихме информация за тях от регионалния музей и от книги на изследователи, разказва учителката.

“Пътеводител за колекционери” или как да представим нашето селище пред света

Втора стъпка – същински творчески процес

След като вече разполагат с материал, учениците се групират в екипи, като водещи критерии за разпределението са силните страни и интересите им. В клуб “Лирика” участниците в проекта са разделени на четири отбора и всеки има различна задача.

  • Първият екип има задача да оформи текстовете. Учениците от тази група пишат научни и художествени текстове.
  • Вторият отбор се заема с рисуване на различни тематични рисунки, които по-късно ще станат значима част от пътеводителя.
  • Третата група работи по обработка на информацията и търсене на допълнителни материали, свързани с Дряново и неговото културно-историческо наследство.
  • Четвъртият екип, фотографите, обработва снимките, с които разполага от теренното обучение, подбира най-подходящите към текстовете и при нужда прави нови снимки.

Творческият етап завършва с финален подбор на най-добрите текстове, картини, снимки и качествена информация.

“Пътеводител за колекционери” или как да представим нашето селище пред света

Трета стъпка – предпечат

Следващата стъпка от проектно-базираното обучение е сглобяването на всички материали в един (почти) завършен “Пътеводител за колекционери”. Цонка Христова избира да работи в тясно сътрудничество с учителя по информатика и част от участниците в проекта, за да подготвят книгата за печат.

“Пътеводител за колекционери” или как да представим нашето селище пред света

Четвърта стъпка – финансиране и печат 

Проектът печели одобрението на Община Дряново – по този начин е покрито финансирането на 500 копия от книгата. Бройките са разделени между училището и главния спонсор.

“С финансовото съдействие на Общината издадохме продукта, който се разпространява и до днес в туристическия център и музея и се подарява на гости на Дряново и на училището”, развълнувано споделя преподавателката.

“Пътеводител за колекционери” или как да представим нашето селище пред света

Възможност за приобщаване и надграждане

Цонка Христова споделя, че в проекта може да се включат ученици с различна културна, религиозна и етническа принадлежност. По думите ѝ теренното обучение и творческата работа се отдават на ученици, които имат специални образователни потребности.

Учителката има три идеи за надграждане на проекта. Първата е да се осъществи интердисциплинарен проект, включващ различни предмети, преподаватели и повече ученици. Тя вижда възможност за сътрудничество с учители по:

  • география, които заедно с децата ще представят информация, снимки и рисунки на местни природни забележителности;
  • история, които рамо до рамо с учениците ще представят задълбочен прочит на историята на конкретното населено място (в случая Дряново);
  • изобразително изкуство, които ще насърчат учениците да създават изкуство във всякакви форми на тема местно културно наследство;

Втората идея на автора на практиката е да се фокусира върху печат на втора част на книгата с работно заглавие “Личности”. В нея г-жа Христова предлага да се проучат всички значими за града личности – от миналото и настоящето. По отношение на съдържанието, концепцията се запазва и дава поле на талантите на учениците да рисуват, снимат и пишат.

Третата надграждаща идея на учителката е по-мащабна. Тя си представя, че ако всички градове се обединят и в училищата се работи по този проект, тогава може да се сглоби голяма поредица, посветена на културното наследство на България, изработена от ученици!

“- Участието Ви в конкурса “Добрите практики на фокус” е първа стъпка към реализирането на идеята Ви, защото практиката ще открие много последователи със сигурност.

– Много ще се радвам!”, прошепва със скромност г-жа Христова по време на интервюто.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Въпреки че проектно-базираното обучение “Пътеводител за колекционери” е реализирано като извънкласна дейност, то постига много резултати от различен характер. По време на активния работен процес всеки ученик учи чрез изследване и творчество в интердисциплинарна среда, която съвместява знания по история, литература, информационни технологии и изобразително изкуство; умения като креативност и работа в екип; и затвърждава патриотизма като ценна нагласа, която се базира на любов към родния край, почит към миналото и принос към настоящето.

Най-видимият резултат е книгата – образователен продукт и плод на усилията на много ученици, който остава във времето. Опитът показва, че когато открием точните партньори, един ученически проект може да се трансформира в книга с 500 копия, която е ценен подарък и културна съкровищница.

Участието в подобен тип проекти значително повишава вътрешната мотивация на учениците, както и интереса им към изкуството и историята. Такава е и съдбата на двама от учениците на г-жа Христова, които след участието си в този проект продължават да се занимават с писане. Към днешна дата всеки от тях има издадена своя собствена книга с поезия.

На трето място, но не и по значение, е общностният елемент. Тъй като проектът заема цяла учебна година, учениците и учителят трупат много общи преживявания – разходки, работа, успехи, трудности – а това ги сплотява. Преподавателката споделя: “Ние сформирахме една малка общност, обединена от изкуството и литературата”!

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Цонка Христова
Учител по Български език и литература
Г-жа Христова преподава на ученици от 8. и 9. клас в СУ “Максим Райкович”, град Дряново. "Завърших българска филология, членувам в Съюза на българските писатели и дълго време бях журналист, преподавам от около 16 години. Родителите ми и моите баба и дядо също бяха учители.", споделя г-жа Христова.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали