fbpx

Научна грамотност

Научна грамотност

Научната грамотност е специфичен начин на гледане на света. Както казва Чад Орзел (Orzel, 2014), това е най-оптимистичният поглед към света, защото ти дава увереност, че светът е разбираем и че всеки въпрос има свой отговор. Всеки един от нас, още от тригодишен, има учен в себе си.

И ако продължим мисълта на Чад Орзел, този малък учен какво всъщност ни кара да правим? Да си задаваме въпроси и да сме любопитни към света, да подлагаме на съмнение неща, които на пръв поглед изглеждат очевидни, да имаме импулса да отговорим на неотговорени въпроси, да търсим възможни обяснения и да искаме да ги проверим, да имаме смелост да експериментираме, да пробваме различни подходи за изследване на света, да споделяме целия процес на търсене и откриване с останалия свят. И така отново и отново.

Научна грамотност

Описание

Научната грамотност е една от трите функционални грамотности и като такава е в основата на способността на човека да оперира в днешния свят. (PISA 2015 Draft Science Framework, 2013). Научната грамотност дава инструментариума, с който човек да подхожда към неизвестното. Хората със силно развита научна грамотност подхождат с градивно съмнение към неща, които се представят като очевидни, търсят факти за доказателства, задават си допълнителни въпроси, общуват прецизно (с прецизен изказ и аргументация) и очакват това от общуването си с останалите. Ето защо научната грамотност прави учениците ни самостоятелни, убедителни комуникатори и хора, които трудно могат да бъдат манипулирани.

Още една важна причина да развиваме научна грамотност в часовете си е, че така получаваме възможност да подхождаме към децата като към малки учени, като към хора, които откриват света заедно с учителя, а не го „попиват“. Това естествено води до повишаване на ангажираността на учениците и тяхната мотивация да учат.

Как да развиваме научна грамотност?

За да постигнем това, е необходимо да превърнем класната стая в място за изследвания:

  • да стимулираме учениците да си задават въпроси;
  • при всяка възможност да им помагаме сами да откриват това, което трябва да научат;
  • да търсят възможни отговори;
  • да правят експерименти и изследвания;
  • да споделят откритията си със съучениците си;
  • никога да не даваме отговори наготово.

Източници:
Orzel, C. (2014). Eureka: Discovering Your Inner Scientist. Basic Books.
PISA 2015 Draft Science Framework. (2013). Извлечено от www.oecd.org.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му. Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Научна грамотност

Измерване

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Научна грамотност

Стратегии

Как се представиха българските ученици по математика и природни науки в PISA 2018

“Разочароващи, но не и учудващи” – така просветният министър описа резултатите на българските ученици от международното изследване PISA за 2018 година. Малко по-добри от тези по четене, но все още значително под средното равнище за ОИСР са резултатите ни по математика и по природни науки, въпреки че наши представители ежегодно се завръщат с медали от […]

7 умения, които STEM ще развие у учениците

Прилагането на STEM в класната стая ще помогне на учениците да развият умения, които ще са им необходими и в живота извън пределите на училището. Преподаването чрез експерименталния метод ще разкрие пред тях процеса на изследване и експериментиране. Използването на разнообразни инструменти за анализ и мислене, ще им даде възможност да се справят с комплексните […]

Ангажирайте децата в клас с тези 3 STEM дейности

STEM-дейностите са чудесен начин да ангажираме учениците и да задържим вниманието им в час. Чрез игри, експерименти или загадки можем да “прокарваме” предметно знание по математика, биология, химия, физика, география и други.  С помощта на STEM скъсяваме дистанцията между изучаваното в час и знанията, които учениците придобиват извън училище. Правим това, като използваме реални ситуации, […]

Примерен STEM урок за възобновяеми източници на енергия

Този STEM урок ще помогне на учениците да научат за алтернативните източници на електроенергия. Освен това, те ще имат възможност да проучат предимствата и недостатъците на зелената енергия и да помислят накъде се насочва бъдещето. Традиционното производство на електроенергия е един от най-големите източници на промишлено замърсяване на въздуха. Нашите ученици ще се сблъскват с […]

Примерен STEM урок – Как да почистим нефтен разлив

Този STEM урок ще помогне на учениците да се запознаят с екологичните проблеми, които нефтените разливи причиняват на планетата. Освен това, те ще имат възможността да се превърнат в екологични инженери, които да “почистят океаните” от нефтен разлив.  Урокът може да използвате както в 5-ти клас, при изучаването на видове смеси и тяхното разделение, така […]

STEM уроци – Какъв е изследователският процес, през който учениците преминават

Въвеждането на STEM в учебната програма ще ни помогне не само да създадем връзка между реалността и изучаваното в училище, но и връзка между отделните предмети. Чрез STEM интегрираме различните аспекти от образованието в един цялостен процес, така че да можем да се справим с комплексната среда, в която живеем. Таблицата показва стъпките, през които […]

Как да започнем да преподаваме STEM?

Искате да преподавате STEM в училище? Искате вашата класна стая да е в крак с нуждите на 21 век? За да ви помогнем създадохме тази статия, която дава 5 идеи как да въведем STEM в нашите часове. STEM обучението е нещо повече от преподаване на наука, технологии, инженерство и математика. То е въвлечено в различни […]

STEM – какво трябва да знаем за него?

Какво е STEM и защо обучението в STEM е толкова ключово в 21 век? Разберете как учениците ни могат да напредват в STEM, докато се забавляват. “През 21 век научните и технологични иновации стават все по-важни, особено когато се сблъскваме с ползите и предизвикателствата както на глобализацията, така и на икономиката, основана на самообучението. За […]

Как да създадем STEM проект – 4-те етапа на провеждане на експеримент

Ако четете тази статия, вероятно сте запознати със STEM и важността му. Но вземайки решението да преподавате по методологията на STEM възникват много въпроси: От къде да започнете? Какво трябва да знаете за успешното прилагане на STEM? Може ли да преподавате STEM, без да имате необходимата техника? За да отговорим на вашите въпроси създадохме тази […]

Как в град Козлодуй развиват четивна грамотност в час по биология?

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Верка Петрова от СУ “Христо Ботев” в гр. Козлодуй.  Четивната грамотност е сред ключовите компетенции за успеха на нашите деца. Затова много учители използват всяка възможност да подкрепят четивната грамотност на своите ученици. Стратегиите за развиване на четивна грамотност са приложими в часовете по всеки предмет и […]