Наръчник за STEM проект по география: Как да направим туристически маршрут, използвайки топографска карта?

Може би най-често въпросът за това какво е практическото приложение на географията идва от учениците. И за нас, учителите, все пак остава нелеката задачата да предадем основни географски знания и умения, дори във време на дигитални технологии с абсолютно неизчерпаем и леснодостъпен информационен ресурс. 

STEM проектите ни дават възможност да използваме тези технологии, за да развием интересен продукт, който дава смисъл на учениците. При това утвърждаването на междупредметните връзки е допълнителен “бонус”.

Ако искате да направите един кратък СТЕМ проект по география, прочетете статията, за да научите как учениците ви да направят туристически маршрут в Европа или за България, използвайки топографска карта

За начало: да обясним на учениците какво е топографска карта

Квадратичните топографски карти ни показват надморската височина и други характеристики на Земята. Те могат да покажат физически особености на даден район в определен момент от времето – можете да видите как е изглеждала местността преди даден период.

Топографските карти се използват от туристи, любители на разходки в планината и не само. Изключително полезни са и когато търсите земя за строителство или закупуване на дом – ще получите добра представа за дренажа на местността. 

Ето и стъпките, през които ще преминем по време  на проекта

 1. Разпределете екипи по двойки или най-много по четирима (работата на повече ученици в група вероятно ще протича при затруднена комуникация).
 2. Разпределете регион/държава за всяка група – тук можете да дадете свобода на учениците и да ги ориентирате да работят върху природна зона, държава от Европа или местност в България. 
 3. Формулирайте темата: Туристически маршрут по топографска карта в Европа.
 4. Посочете критерии за планиране на система от пешеходни пътеки, които да изградят туристическия маршрут – разяснете указанията на всеки екип.
 5. Дайте време за работа – насърчете учениците да работят с два софтуера за онлайн топографски карти – Европа и България (в зависимост от мястото, което ще изберат, ще използват единият вариант). Покажете в час какво точно изобразяват картите и как трябва да се оформят изображенията, които ще се използват.

Критерии за пътеките

 • Пътеките трябва да имат лесен достъп от пътя;
 • Пътеките трябва да имат зона до пътя за паркинг/и;
 • Пътеките трябва да покриват поне четири различни местообитания (поток, поле, езерце, блато, гора, хълм, планина и т.н.)
 • Проектът трябва да включва поне две пътеки. Едната пътека трябва да е за начинаещи, а другата за средно напреднали или опитни туристи;
 • Системата от пътеки трябва да включва поне една зона за пикник.

Пътеката за начинаещи:

Да не е по-дълга от 5 километра (използвайте предоставения мащаб на картата, за да се ориентирате в точното разстояние);

 • Направете кръгова пътека (започнете и приключете маршрута на едно и също място);
 • Използвайте местности с не много голям наклон; 
 • Нека маршрутът да преминава през или около три различни местообитания.

Пътеката за средно/напреднало ниво:

 • Да е дълга между 5 и 10 километра;
 • Започнете и завършете маршрута на път/пътека с достъп до местността. Тук не е задължително да имаме кръгов маршрут;
 • Среден наклон на терена – тук можем да имаме леко изкачване в някои участъци;
 • Нека маршрутът да преминава през или близо до четири различни местообитания.

Общи изисквания към крайния продукт

1. Картата съдържа начертани и обозначени всички пътеки, паркинг/и и места за пикник. Оформя се чрез скрийншот и на нея се нанасят пътят, важните точки, началото и краят, както и обозначението й за трудност.

2. Картата е част от презентация, съдържаща още списък със следните данни за пътеките: 

 • дължина на пътеката в км; 
 • максимален наклон на пътеката;
 • определен брой пресичания на поток (брой мостове, които трябва да бъдат преминати);
 • местообитания, които се пресичат и техният брой и вид;
 • всички други интересни места, избрани от учениците.

Ако познавате добре класа, с който ще реализирате проекта, може да включите допълнителен елемент, който ще се хареса на децата. Например  могат да включат като препоръка за посещение на заведения, или музеи в околността, препоръка за слушане на местна музика (фолкорна, рок група за северните държави) и т.н. 

Заглавният слайд на презентацията съдържа имената на членовете на групата, темата, местоположението и наименованието на маршрута.

3. В допълнение към презентацията се изготвя брошура с данни за маршрута, както и любопитни сведения за това какво един турист би очаквал да види и преживее, преминавайки през пътя.

Покажете на учениците си примери за туристическа брошура за маршрути в Европа и у нас

Оценяване

Оценката за този проект може да се постави с оглед следните компоненти:

 • Колко добре са изпълнени критериите за всяка пътека;
 • Точност при разчитане на картата и употребата със софтуера;
 • Изрядност при изпълнението на всички компоненти, детайлност;
 • Творчество и при изработването на презентацията и брошурата. 

Използвайте контролния списък по-долу, за да сте сигурни, че учениците са изпълнили всички елементи на заданието. Списъкът ще улесни и самите тях да се ориентират и да не пропуснат някоя стъпка стъпки. 

Карта (10 точки):

Пътека № 1: за начинаещ – дължина не повече от 5 км., кръгова пътека с паркинг, включва три местообитания, малък наклон на терена. 

Пътека № 2: средно ниво – дължина 5 – 10 км., започва и завършва на паркинг или близо до началната точка, включва четири местообитания, среден наклон. 

Лист с данни (10 точки):

 • място за пикник някъде на картата;
 • показани мостове;
 • ключ (легенда) с обозначени следи и обяснени специални символи.

Брошура (8 точки):

 • писмено описание на пътека за начинаещи;
 • писмено описание на междинна пътека;
 • писмено описание на пътека за напреднали (по избор).

Презентация (2 точки):

 • имена на членове на групата;
 • тема и място на маршрутите.

Бележки за учителя

 1. Карти:

Ако искате да улесните учениците и смятате, че ще се справят по-добре, можете да подготвите няколко карти, които те да ксерокопират, и върху които да чертаят маршрутите си. След това хартиената карта трябва да се дигитализира и постави в презентацията. 

 1. Брошури:

Ако имате брошури от чужди или местни обекти, покажете ги на учениците в час, за да могат да  да добият реална представа. 

 1. Инструкции:

Разпечатайте условието на задачата на хартия. Това ще улесни екипите по време на съвместната им работа .

 1. За какво да внимавате:

Учениците много често проектират маршрута на места, на които пресича магистрала, железопътна линия, има блато или малки потоци. Насочете ги, че първото им предизвикателство е да намерят място на картата, където това няма да е проблем и няма да има риск за никой от туристите.

Дигиталните варианти на картите нямат контурен градиент, чрез който е указана надморската височина, но ако използвате хартиени носители, дайте насоки, с които да могат да преценят дали мястото е високо или ниско. 

Дайте достатъчно време за работа на учениците: проектът е обемен и с много компоненти. Отделяйте по няколко минутки в часовете, за да отговаряте на въпроси и да напътствате учениците. Ако е нужно, организирайте допълнителен час за консултация, в който да обсъдите подробности. 

Успех!

Източници:

 1. Trail Planning Using Topographic Quadrangle Maps
 2. Дигитална топографска карта на България
 3. Европейска топографска карта
 4. Лаборатория за създаване на маршрут за катерене

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали