Category: География

Един от най-важните инструменти на географията са нейните карти, които показват различни начертания на земната повърхност с различни индикатори върху

Основен източник на алтернативни схващания, по отношение на геологията, е несъответствието между използването на геоложки термини в ежедневния език спрямо

Може би най-често въпросът за това какво е практическото приложение на географията идва от учениците. И за нас, учителите, все

В началото на учебната година или след входните нива може да направите малък експеримент. Попитайте учениците си за кои 3

От известно време у нас учебниците не са основен източник и помощник в часовете по география. Затова нуждата от актуална

От малки ни учат, че книгите са прозорец към света и те разширяват кръгозора. Това, което може да се добави

Да бъдем честни – положението с географията в училище е като с кленовия сироп – или я харесваш или не.