Как да използваме данни от сателити, за да представим заснежена Европа в час по география?

map-student-winter

Геоинформационните системи са изключително полезни за представяне на данните по нов и интригуващ начин. Сателитните снимки дават нов поглед на нашата планета и на природата, която ни заобикаля. Те подпомагат възприемането на различните форми на релефа и осигуряват възможности за обогатяване на учебния материал,. Птичият поглед дава нова представа за това, което ни заобикаля и колко обхватна е природата на Земята с нейните причудливи форми. 

Европейската космическа агенция отваря своята система за достъп до сателитни снимки от цял свят от 2016 г. насам с помощта на няколко интересни функции: 

 • може да се търсят снимки с различно ниво на облачност;
 • може да се сравняват снимки на една и съща местност от различни години; 
 • може да се добавя така нареченият “изкуствен цвят”, за открояване на реки сред гористи и тревни площи;
 • може да се избере подобрител на нормалния цвят на използваната сателитна снимка.И накрая, разбира се, самото изображение може да бъде свалено. 

Друг също лесен и бърз начин за достъп до визуалните ресурси на сателитните снимки дава Фейсбук страницата на Европейската Космическа Агенция – Copernicus EU. Там има много красиви и предварително извадени кадри от сателитите, придружени от допълнителна информация за местоположението, както и други детайли. 

Възможностите са налице, но остава въпросът как да въвлечем учениците в използването на спътниковите данни. Как да ги мотивираме да разкажат различни истории, използвайки изображенията

Един от възможните отговори отново ни дава проектно базираното обучение.

Поставете тема на проекта и нека учениците се разпределят по групи, за да работят заедно. Заглавие като “Заснежена Европа – поглед от космоса” например, дава много възможности за интерпретации. Материалът в седми клас в края на първия срок покрива именно различните държави в Европа и това е чудесен начин да се видят нагледно  природата и релефът в различните държави по това време на годината. 

Определете формата, в който искате учениците ви да представят проекта си. Дигиталната презентация върши страхотна работа, а онлайн инструментите за визуализиране (като Power Point, Canva, Prezi и други) дават много възможности за лесно аранжиране на снимки и текст -. 

Уточенете опорните точки, по които да се ръководят учениците. Към темата споделете и този списък със задължително съдържание: 

 • коя е държавата, за която се вадят снимките;
 • коя част на континента и коя природна зона обхваща;
 • какъв е релефът на местата, на които са извадени изображенията; 
 • кои са важните природни забележителности – заливи, планини, реки, езера, вулкани, фиорди и т.н. 
 • за какъв период е направено търсенето на снимките и от коя дата са извадени изображенията. 

Какви са плюсовете от използването на такъв визуален подход в този проект?

Когато поех учениците си в края на шести клас през миналата учебна година, направих кратко проучване за това кое им е най-трудно и най-интересно в часовете по география. Отговорите доста се припокриваха, но едни от най-често срещаните бяха затрудненията с природните зони. Понякога учениците не могат да запомнят наименванията на различни растения, животни и местности, без да ги видят на живо и без да могат да направят визуалната разлика между тях. 

Основната цел на този проект е именно да даде възможност на децата да видят  какво се случва в Европа през зимата, с помощта на спътниковите снимки. 

Използвайте момента, за да поговорите и по друга важна тема – презентационни умения. Можете да им пуснете TED Talk за вдъхновение! Някои от участниците в тези събития споделят, че това да са добри оратори и да разказват толкова добре историите си е, че репетират презентациите си 100 пъти, преди да излязат на сцената. 

 Дайте съвети на учениците как да  направят визуално атрактивна презентация:

 • да изберат четлив шрифт и изчитена тема, без допълнителни картинки; 
 • на всеки слайд от опорните точки да потърсят съответните изображения в имидж банки (не снимки от сателит, а обикновени фотографии). Ето няколко ресурса, които са безплатни: Pixabey, Pexels & Unsplash.  Обяснете значимостта на това да посочат авторите на снимките, както и използваните източници. 
 • да осигурят на сателитните снимки самостоятелни слайдове без текст върху тях. Може да добавят маркер или много малък текст, който да подсеща за мястото на изображението. 

Как да оцените презентациите? 

Разделете оценката на две части – прегледайте техническото изпълнение, подредбата и спазването на насоките, дадени от вас. Оценете и това дали учениците могат да представят свободно информацията, без да четат подготвен текст от телефоните си, на отделен лист  или от слайдовете. За финал, направете и вие кратко представяне на следната галерия или допълнете с още снимки. Със сигурност ще вдъхновите учениците си!

 

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали