6 любими ресурса за преподаване на география

От известно време у нас учебниците не са основен източник и помощник в часовете по география. Затова нуждата от актуална и любопитна информация, която да подпомогне обучението, нараства. Разгледайте този списък с онлайн ресурси (а и не само) и вижте как да грабнете вниманието дори на най-немирните ученици. 

1. Български портал за географи, в който чрез различни категории са показани богатствата на света и у нас: Географ.БГ

В него автори на различна възраст и с разнообразна експертиза представят материали под формата на статии за интересни и малко познати места у нас, придружени с чудесен снимков материал. Освен това платформата разполага със секция с ресурси, подходящи за обогатяване на знания към конкретни теми, както и електронно списание, което се издава веднъж в годината. 

Как да стимулираме учениците в час?

Една от последните статии е написана от двама ученици и това е една нова възможност и за ваши ученици да опитат да направят проект тип “фото-разказ” за любимо тяхно място за разходка или такова, което се намира в околностите на родния град. Проектът може да е насочен към популяризирането на туризма в отделни райони.

По този начин се стимулира проектният подход, събирането на информация за дадения район или местността, за която ще се пише. Могат да се включат компоненти, важни части от флората, фауната, климата, почвите, водите и т.н. Всичко това, обогатено с ученическата гледна точка за възможностите за развитие на описаното място, както и представянето му по визуален начин, допълнено с фотографии. 

2. Може би един от най-популярните източници за проучвания, експедиции и фотографии: National Geographic 

National Geographic е платформа, която разпространява истории за култури, порядки и злободневни проблеми по целия свят със своя набор от учени и фотографи публицисти. Това може би е един от най-ценните ресурси, който рисува с лекота живота на хората от различни нации и проследява ежедневието на близки и далечни животински видове като например подковообразните раци, които се борят по няколко наведнъж да заплодят една единствена женска. 

Това, което отличава хората, работещи за National Geographic, e че често те работят и популяризират каузи, които имат нужда да получат обществено внимание и подкрепа. 

Как да стимулираме учениците в час? 

Може би всеки любител на природата или на цветята конкретно (точно като мен) си е мечтал да стане фотограф от листите на National Geographic. Затова можете да предизвикате учениците си да направят проект – за ендемично растение в техния град, за старо селище, в което са останали едва няколко възрастни или за река, която има важен отпечатък върху региона, в който се намира (например колко е замърсена р. Провадийска покрай завода в Девня). 

По този начин в учениците ще изникне нуждата да приложат знанията, които са придобили в обучението си по география:

  • как са се образували ендемитните видове и защо са се превърнали в такива;
  • какво е влиянието на реките за икономическото развитие на градовете сега и в миналото;
  • как безработицата и обезлюдяването се отразява на малките, изоставени, но китни селца в планината. 

Проектът може да се реализира под формата на фото-разказ – комбинация от снимки с текст или само от няколко фотографии. Крайният продукт може да се превърне в чудесна изложба и дори можете да се свържете с редактори на списанието, които да я отразят под шапката на тяхната кампания “Малки изследователи”. 

3. Още един сравнително нов български проект, който по атрактивен начин прилага употребата на новите ГИС технологии: ГИС в училище  

Гео-информационните системи все повече навлизат и в нашето образование, като дават един по-разширен и детайлен поглед върху картографирането извън атласа и контурните карти. Реалните модели на картите и тяхното създаване в такъв тип софтуери, развиват пространственото мислене и ориентиране сред учениците, което спомага за обогатяването на представите и по-ясното онагледяване на наученото. 

Тази платформа представя набор от ресурси за учители, ученици, както и вече обработени данни от НСИ (Национален Статистически Институт). Един примерен урок е разработен по темата за визуализация на населението и как чрез различните инструменти на софтура, предлаган от платформата, едни сухи данни могат да се превърнат в ясни визуални картини, които се разчитат лесно. 

Как да стимулираме учениците в час?

Платформата е богата на ресурси, обучения, както и провежда интересни конкурси. Покажете софтуера на учениците си и заедно създавайте карти в различни стилове и теми – можете да изработите карта от вече съществуващите теми като Ареали на хищници или да подготвите нови теми и да извадите данните за тях, превръщайки ги в изцяло нов проект за няколко групи ученици или за всеки индивидуално. 

Работата с такъв тип софтуери и крайният резултат е чудесен инструмент за развиването на аналитични умения, ясна представа за крайния резултат и затвърждаване на последователност на работата и нейните етапи. По този начин учениците ще имат представа за това къде да търсят данни, как да работят с тях и как да ги превърнат в лесни за разбиране визуални картини. 

4. Платформа за климата и не само, създадена в близката една година отново от български екип. Авторите са преподаватели в университети и съдържанието е чудесно поднесено: Климатека – науката за климата на твоя език 

Климатека е сравнително нова платформа, набираща популярност в сферата на климата и опазването на околната среда от вредните влияния на глобалните икономики. Авторите са изключителни специалисти с богат опит зад гърба си и представят свои изследвания и наблюдения на разбираем език, който е сравнително по-достъпен от научния изказ в публикациите от такъв тип. 

Как да стимулираме учениците в час?

Подгответе основни стълбове, около които се издига теорията за глобалното затопляне. Изложете и някои от последиците, които ще настъпят в световен план ако се случат следните събития:

  • температурата на водата в световния океан се повишава с няколко градуса (3-5С);
  • топлото океанско течение Гълфстрийм спира или променя посоката си;
  • усилването на тропичните бури и появата на все по-мощни урагани. 

Отделете времето на 3-4 урока, в които да разискате целия процес и да изградите заедно с учениците си една цялостна представа за глобалното затопляне, причините за появата му и какво ще се случи с климата ни след 20-30 години. 

Съставете списък на най-вредните човешки дейности. 

Съставете списък с промени и подобрения, които ще окажат благотворно влияние – намаляването на потреблението на гориво, устойчива мода, елиминиране на пластмаса в ежедневието и т.н. 

Проекти от такъв тип имат предимно осведомителен характер в първата си част, както и показване на нов пример за поведение и осъзнаване на мястото и ролята ни в цялата екосистема на Земята в последствие. 

5. Социални мрежи и по-конкретно Фейсбук групи

Ето списък на едни от най-активните групи, в които почти всеки ден различни учители и автори публикуват интересно съдържание, което може да провокира нови идеи за представяне на учебния материал:

Как да стимулираме учениците в час?

Повечето ученици имат акаунти в социалните мрежи, затова им покажете групите и дайте задача на целия клас да се раздели на 4 екипа и да състави годишен географски календар (всеки екип работи по период от 3 месеца). 

Учениците правят проект за историята на всеки такъв ден и какво е неговото отражение върху ежедневието ни. В такъв календар могат да се включат – ден на географа, денят на Земята, ден, в който отбелязваме годината на карста и т.н. 

За финал – нека този проект да се пренесе в постер с размер А0 и да се закачи в класната стая. Учениците от следващия випуск могат да използват дните, за да направят есета по различните теми. 

6. Не на последно място – книги на естествоизпитатели и на научно-популярна тематика, които разширяват кръгозора. Какви са ползите от книгите на Хумболт, Дарвин, и т.н.?

В училище повечето сме чували за Дарвин и теорията му за еволюцията, но почти нищо не знаем за експедицията му с кораба Бийгъл, плаването до островите Галапагос и старателното описание на малките чинки с различни човки, които дават тласък на великия му труд. Друг любопитен факт за Чарлз Дарвин е, че той е силно повлиян от своя предшественик и изследовател Александър фон Хумболт, който пътува няколко пъти до Южна Америка и съставя изключително скъпи и илюстровани книги, описващи растенията и местообитанията им. 

Книгите на тези двама естествоизпитатели са създадени в дните преди интернет и описанията на растения и животни са много конкретни и детайлни – окраска, оперение, хранене, размножаване и т.н. 

Как да стимулираме учениците в час? 

Предизвикайте учениците си, като им дадете за задача да прочетат откъс от книгите на един от двамата естествоизпитатели и да направят кратка презентация по следните опорни точки:

  • година на проучването;
  • екип и подготовка;
  • описани видове – може да се извадят ключови описания и да се допълнят със снимки;
  • има ли промяна в теорията или описанието с наши дни?

Допълнителните ресурси са често времеемки, но в повечето случаи работата на учениците по такъв тип задачи, активират повече сетива за възприятие и усвояват по-лесно сложни материи. 

 

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали