Как екологичните катастрофи променят географията на континенти и океани? Проект за проблемно базирано обучение 

[bwl_pvm /]

Представяте ли си часове по география, които могат да вдъхновят някой холивудски режисьор за поредния му касов филм?

Екологичните катастрофи са честа тема в киното, но все още не са така широко застъпени в дневния ред на българското медийно отразяване. На учениците в 6-и клас може да подейства интригуващо и отрезвяващо да работят по такъв тип проблеми. Разбира се, получавайки не само на академична, но и емоционална подкрепа от страна на учителите. 

Темите, които предлагаме на вниманието ви, са две:

  • Аралско море, което вече не съществува във вида си от 60-те години на 20 век;
  • експлозията на петролната платформа “Дийпуотър Хърайзън” през 2010 г. 

И двете катастрофи оставят ужасяващи последици след себе си. 

Пресъхването на Аралско море

Съветският блок отклонява водите на реките Амударя и Сърдаря, за да се използват за напояване на памучни плантации в степта. През 1960-те години районът около Аралско море се променя, а настъпващите солени и токсични пясъци бавно завземат водите му. Прехраната и жилищата на местното население са застрашени, а островите се превръщат в част от пустинята. Правителствата на Казахстан и Узбекистан построяват Кокаралската стена, която да опази водите в останалите 3 малки езера, но езерото никога не заема предишните си размери и е почти изличено от лицето на Земята.

Експлозията на “Дийпуотър Хърайзън”

През 2010 г. най-големият нефтен разлив в Мексиканския залив застрашава живота по крайбрежието, когато близо 5 млн. барела петрол се изливат в залива в следствие на инцидент на петролната платформа “Дийпуотър Хърайзън”. Бритиш Петролиум заплащат 20 млрд. долара за изплащане на обезщетения. Започват мащабни кампании за почистване на плажовете, а риболовът във федералните води на залива е забранен за няколко години. 

Можете да разгледате и други теми, например избухването на ядрения реактор във Фукушима или смъртта на Големият Бариерен риф.

Как да запознаете учениците с избраните теми

Разпределете учениците в екипи от 4-5 деца и ги запознайте с условието на задачата – проучване и сравняване на две екологични катастрофи по определени критерии. Направете кратко въведение, като представите проблемите и насочите вниманието на децата към отражението на човешките грешки върху природата. 

Запишете на дъската или раздайте на всеки екип работен лист с критериите за сравнение:

  • местоположение – на кой континент и в какъв регион се е случила катастрофата, в коя природна зона, климатичен пояс попада, какви растения и животни се намират там;
  • събитие, предизвикало катастрофата – какво точно се е случило. Насърчете учениците да потърсят снимков материал или видеа, за да може да въздействат на публиката още по-силно;
  • материални щети – в повечето източници се посочват финансовите загуби, наложени глоби и др. следствие на екологична катастрофа;
  • последствия за околната среда – как се променят водите, животинският свят и растенията, как се изменят хабитатите, има ли измирания на видове;
  • влияние върху живота на човека – как екологичните катастрофи се отразяват на местното население; 
  • стъпки за разрешаване на проблема – за случилите се катастрофи има изградени стъпки за действие, 

Позволете на учениците да използват мобилни устройства или лаптопи, за да направят проучване в интернет. Ако нямате такава техническа възможност, може предварително да подберете и принтирате за всеки екип текстове, с които да работят. Преценете дали резултатите от сравнението да бъде представени под формата на постер или презентация.

Как да организирате работния процес

Работа в екип

Възможно е учениците все още да срещат затруднения с работата в екип. Мотивирайте ги – наблегнете на това, че задачата не е лесна, но че силно вярвате в способността им да се сработят и да се справят с предизвикателството. Подгответе ги за възможните спънки – може да се скарат, някои членове на екипа да работят по-ангажирано от други, някой да се разболее и това да наложи ново разпределение на задачите и импровизация при представянето. Нека екипите да разпределят задачите си – събиране на информация по всеки критерий, подготовка за презентацията,  представяне на отделни части от нея и т.н.

Подбор на информацията

Напомнете учениците си да проверят достоверността на информацията си поне от два източника. Нека не използват само първите открити резултати в google! Насърчете ги да изберат разнообразни по вид източници – текстове, изображения, видео, както и да обърнат внимание на правилното произношение на някои думи – термини.

Презентация

За да бъде представянето по-въздействащо, покажете на учениците как да използват Google Earth или изображения от сателитите на Европейската космическа агенция и НАСА. Може да насочите екипите и към това видео, което показва пресъхването на Аралско море.

Поговорете с учениците как трябва да се държат по време на презентация. Темите са сериозни и те също трябва да бъдат сериозни, за да въздействат с представянето си, без да се бутат и смеят. Не е позволено да гледат от телефоните си или от листове по време на презентацията.

Ако учениците са избрали да направят презентация на PowerPoint, задайте максимално количество текст до 6 булета за слайд.  Обсъдете, че не е добре шрифтовете да са ръкописни, за да не се затруднява четенето. Под всяко изображение трябва да има надпис какво показва. Посъветвайте ги да изберат изчистен темплейт за презентацията с цветове, които да са подходящи за темата.

За да вдъхновите учениците си, може да им покажете това видео от платформата TED, в което момиче почти на техните години говори пред стотици слушатели. Нека да обърнат внимание на презентацията й, на начина, по който тя говори и най-вече – на темата, която е избрала. Ако имате клас с проблемна дисциплина, ще ударите точно в десетката.

 Дискусия

Не пропускайте възможността за дискусия. Задавайте въпроси за размисъл – каква отговорност изисква положението на хората като господстващ вид на планетата, за какво трябва да са бдителни, какво може да направим, за да избегнем подобни екологични катастрофи. Ангажирайте публиката – проектът е подходящ и за изнасянето на открит урок пред родители или други класове. Това със сигурност ще стимулира учениците допълнително и те ще се подготвят отлично.

Източници:

  1. Разливът Deepwater Horizon в мексиканския залив
  2. Аралско море

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Дигитално-литературен театър в село Ярлово или как училището се превръща в място, което прави децата щастливи

В последните три години се наложи образователната система да функционира в условията на епидемиологична обстановка, което доведе до редица предизвикателства. Видя се, че по време

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Оценяват чужди планове за действие
Работа в екип

Оценяват чужди планове за действие

Следваща стъпка при реализирането на стратегията „По модел“ е прилагането на стратегията „Оценка на план за действие“. След като екипите са изработили по модел своя

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x