Гласът на младите: Училищен вестник

Изслушвайте учениците си и използвайте любопитството им, за да го превърнете в нещо градивно! Ако училището ви няма училищен вестник, създайте такъв! Учениците са горди, че стават част от историята на институцията.”, казва г-жа Светла Христова, която заедно с гимназисти продължава във времето една училищна традиция, започнала в първото училище по строителство, архитектура и геодезия в България още през 70-те години на 20. век.

Визитка на практиката

Име: Гласът на младите: училищен вестник

За кого е подходяща: гимназиален етап

Продължителност: през цялата учебна година

Необходими материали/умения: копирна хартия, цветен принтер, снимков материал

Цели:

  • развиване на качества като отговорност, организираност и креативност в учениците;
  • създаване на активна гражданска позиция по различни въпроси;
  • развиване на комуникативни умения.

Информация за учителя: Светла Христова преподава български език и литература в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” вече 22 години. Завършила е българска филология и история в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. “Учителската професия е провокация, всеки учебен час е различен, общуването с младите хора е емоционално… Вълнуващо преживяване е да виждаш процеса на израстване на децата и откриването на тях самите – какво им е любопитно, какво ги интересува и как избират своя път в живота.”, споделя г-жа Христова. През свободното си време обича да чете, да се разхожда сред природата и да пътува.

Описание на практиката

През 2007-2008 г. ръководителят на училищния парламент г-жа Людмила Карамитева възобновява една традиция от 70-те години на 20. век – издаването на училищния вестник “Ботевец”. От 2016 г. за подготовката на вестника отговаря екип гимназисти под ръководството на г-жа Светла Христова. Вестникът излиза 5 пъти в годината, като върху всеки брой се работи около месец и половина.

Младите журналисти се научават да работят с различни източници на информация с конкретна насоченост за представяне на текущите събития в гимназията и в строителния бранш. Анализират, обработват и синтезират информацията, като създават публицистични материали за участието на техните съученици в различни форуми, състезания и конкурси. По този начин заявяват своето присъствие в училищния живот.”, споделя Светла Христова.

Как протича подготовката

Процесът започва със среща на екипа. Г-жа Христова събира учениците, които ще подготвят вестника, и поставя за обсъждане разпределянето на задачите. Задължителните теми включват: училищен живот, национални празници, строителство, спортна и културна дейност и други традиции, които формират в учениците съзнание за културна идентичност.

Във вестника се публикуват и най-добрите и интересни продукти на гимназистите от различни учебни задания. “Чрез създаването на вестник “Ботевец” учениците формират професионалната си ориентация, споделят и свои проекти на сгради и съоръжения. Голяма част от родителите на гимназистите са специалисти в строителната сфера, така че техните деца разполагат с предварителна информация и не постъпват случайно в професионалната гимназия – те имат цели и желание да допринесат с нещо към света, в който живеят.”, казва още Светла.

Гласът на младите: Училищен вестник

Бивши възпитаници на гимназията също помагат, като изпращат различни материали или съобщават за предстоящи събития, които учениците могат да посетят и отразят във вестника.

Учениците разполагат с една седмица да помислят кой по коя тема ще работи, както и да предложат идеи за статии по други теми, които представляват интерес за тях. Задачите се разпределят, младите журналисти започват самостоятелно да работят по текстовете, посещават и отразяват събитията, на които са поканени. След това в двуседмичен срок изпращат материалите на учителката си по български език и литература за редакция.

Г-жа Христова дава обратна връзка на всеки автор и оказва подкрепа за изчистването на езиковите и стилови грешки в предложените текстове. Последната стъпка от процеса отново е среща между всички ученици и учителката, за да подредят статиите по важност. Съдържанието се предава на клуба по публицистична фотография, ръководен от ландшафтен архитект, чиито членове подготвят дизайна на вестника, странират и печатат изданието. Към момента вестник “Ботевец” се издава в електронен и хартиен формат. 

Преди ковид пандемията вестникът се продава, като събраните средства отиват в училищния фонд и се използват за финансиране на следващите броеве – за закупуване на хартия, тонер за принтерите и др. необходими материали. След пандемията вестниците се разпространяват безплатно, но цената остава написана на първа страница, за да напомня, че все пак това е продукт, който има стойност и за който е положен труд.

Със съдействие от страна на Столична община някои от броевете на вестника отпътуват към Столична библиотека и се съхраняват в архива на библиотеката. “Това дава усещането на учениците, че творят част от новата ни история.”, споделя г-жа Христова.

Защо да опитате тази практика:

  • с участие в подобен дългосрочен проект в учениците се създава усещането за принадлежност и значимост;
  • учениците развиват умения за анализиране, обработване и синтезиране на информация;
  • учениците имат възможност да заявят своето присъствие в училищния живот.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?
Умения за учене

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x