“Ние, гражданите” – проектът, който учи учениците как да имат гражданска позиция

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • Бюлетина за гласуване;
 • урна за гласуване;
 • рекламни материали за всяка партия - постер и визитки;
 • отличителни знаци за всяка партия.
Време за активността: 1 месец

Цели по предметно знание

Учениците:

 • придобиват знания, свързани със създаването на политическа партия и изготвянето на политическа програма;
 • учат се как да създават и разпространяват рекламни материали;
 • осмислят основни послания като “Купуването и продаването на гласове е престъпление” и разбират какво е значението на гласуването.

Цели по умения

Учениците:

 • изграждат умения за сътрудничество;
 • развиват дигитална грамотност;
 • развиват умения за креативност.

“На последните избори избирателната активност беше над 70%”. Не, това не е фалшива новина! Изборите са проведени в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, партиите са представени от ученици от 11. клас, гласоподавателите са младежите от гимназиален етап и учителите, а проектът е възложен от Дарина Димитрова – преподавател по история и цивилизация, география и икономика, философия, религия и гражданско образование.

В мултикултурното училище, в което преподава г-жа Димитрова, има около 400 ученици с разнообразен етнически произход, религия и социален статус. Водена от вътрешната си мотивация и убеждението, че учителите имат ключова роля при формирането на личности, тя избира да развие проекта “НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ – Да изберем своето бъдеще” с един от най-предизвикателните и демотивирани класове. И почти като във вдъхновяващ учителски филм, всичко се подрежда по най-добрия начин. “Аз преизпълних целите си. И продължаваме”, споделя учителката. 

А ние, гражданите, ако искаме да живеем в страна, в която избирателната активност на следващите избори надхвърля 70%, е важно да работим целенасочено за постигането на тази цел; да възпитаме действието “гласуване” и да развием демократичните ценности в младежите. Защото учителите действително имаме привилегията да формираме личности!

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Първа стъпка: Планиране и подготовка на учениците

“Винаги се стремя проектите, които измислям, да бъдат интересни за мен и ценни за учениците”, споделя г-жа Димитрова, обсъждайки как се е появила идеята ѝ за проекта “НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ – Да изберем своето бъдеще”.

Като преподавател по гражданско образование на ученици от 11. клас, тя е изправена пред предизвикателството “Имаме само един час седмично и той не стига за нищо”. Междувременно, младежите за първи път се сблъскват толкова детайлно с теми като демокрация, управление, свобода, власт, гражданско участие, гражданско включване, гражданска активност и т.н. 

Планирайки идеята си за проекта спрямо всички налични фактори, тя се фокусира върху следното: 

 • проектът ще навлезе в същинската си фаза през декември;
 • периодът септември-декември ще има функция да подготви единадесетокласниците с предметно знание;
 • основната работа по проекта ще се изпълнява извън часовете по гражданско образование;
 • учениците ще бъдат групирани на случаен принцип в три екипа;
 • всеки екип ще разполага с ментор – друг учител, който преподава на младежите. 

“Ние, гражданите” - проектът, който учи учениците как да имат гражданска позиция

Втора стъпка: Формиране на партии

Учителката споделя идеята си за ПБО “НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ” още в началото на учебната година с класа. По план, заедно с учениците от 11. клас, те използват времето до месец декември за подготовка с базови знания и концепции. 

Така в началото на последния месец от годината, групирани в три екипа, младежите формират ученически партии, с които ще участват в ученическите парламентарни избори. Те получават следните задачи от своята преподавателка: 

 1. Да сформират ученическа партия
 2. Да изберат име на партията си
 3. Да създадат мото и лого на партията си
 4. Да изготвят политическа програма
 5. Да изработят постер и визитки 
 6. Да стартират и участват в предизборна кампания

Трите екипа работят активно по проекта след часовете, като сами организират срещите си, разпределят ролите и изпълняват заданията си. Подкрепа получават от ментор, който има голяма добавена стойност в изпълнението на проекта.

Менторите са учители в училище, които преподават на съответния клас, познават учениците и имат изградено доверие помежду си. Те подкрепят своите ученици със съвети, обратна връзка и насоки по изготвянето на продуктите, както и при разпределението на ролите в екипа. 

Предизборната кампания стартира, а гласоподавателите имат да избират измежду партиите: 

 • “Да спортуваме активно” с ментор г-жа Росица Иванова – учител по география и биология
 • “Да бъдем добри не само по Коледа” с ментор г-жа Ивелина Борисова – учител по български език и литература
 • “Да променим училището” с ментор г-жа Йорданка Михайлова – учител по руски език

“Ние, гражданите” - проектът, който учи учениците как да имат гражданска позиция

“Моята роля беше да съм координатор на всичко това. Използвахме часовете по гражданско образование, за да напредваме с материала, отделяхме по 15 минути, за да дам насоки, обратна връзка и да проверя учениците докъде са стигнали в работата си. Най-интересното беше, че участваха всички – дори ученици, които традиционно деприоритизират училището за сметка на работа в гората”, разказва г-жа Димитрова.

Трета стъпка: Провеждане на предизборна кампания

“Кампанията открих аз, трите партии с менторите си бяха наредени около мен. Имахме гости – родителите на учениците, ръководството, учениците от гимназиален етап и учители. Всяка партия се представи, показа постерите, визитките, беше съвсем като истинска кампания”, спомня си учителката по гражданско образование. 

Предизборната кампания, част от проектно-базираното обучение по гражданско образование, е с продължителност един месец. В рамките ѝ младежите увличат своите съученици да гласуват и провеждат дебат, в който партиите се “сборват” помежду си в “битка” за гласове. 

Публичният дебат е открит, като на него отново присъстват родители, ученици, учители и ръководство. Трите партии трябва да изразят мнение по ключовите въпроси: 

 • Влияе ли образователната среда на доброто образование? 
 • Важни ли са правилата за успеха на гражданите в обществото? 
 • Нужно ли е да бъдем образовани, за да успеем? 

Темите са подбрани така, че да фокусират вниманието на учениците, учителите и родителите към някои от основните проблеми на образованието и тези в гражданското общество. Представителите на партиите споделят своите възгледи и имат за цел да аргументират тезите си. За точност в аргументацията следи компетентно жури, което присъжда точки на всеки екип спрямо конкретността на всяко изявление. 

“Учениците бяха много впечатлени от дебата. Мнение по някои въпроси взеха  родителите, останалите ученици, и цялостно се получи прекрасна дискусия. Не бяха малко учениците, които пожелаха повече подобни събития, тъй като така се чува гласът им”, разказва Дарина Димитрова.  

Четвърта стъпка: Провеждане на избори

Изборният ден стартира в 8:00 и приключва в 13:00 часа. Една от основните цели на всички е да не се нарушава учебният процес, така че реалното гласуване се случва в междучасията. Гласоподаватели са всички ученици от гимназиален етап – от 8. до 12. клас, директори и учители. За да се доближи процесът максимално до реалността, изборният ден разполага с: 

 • изборни списъци;
 • членове, секретар и председател на секционна комисия (представители на ученици от 8. до 10. клас – един председател, един заместник-председател, един секретар и двама членове);
 • избирателна секция във фоайето на училището, оборудвана с всички елементи – маси за секционната комисия, урна за гласуване, бюлетини, избирателни списъци, указателно табло със залепена бюлетина – образец и тъмна стаичка за гласуване.

След приключване на изборния ден всичко продължава да се случва с прецизна точност: 

 • преброяват се бюлетини от комисиите;
 • съставят се протоколи с резултатите;
 • обявява се избирателната активност – малко над 70%.

“Ние, гражданите” - проектът, който учи учениците как да имат гражданска позиция

Пета стъпка: След изборния ден 

В резултат на изборите, всяка партия излъчва свои представители във вече съществуващия  училищен парламент. Спечелилата партия изпраща трима свои депутати, позициониралата се на второ място – двама, а събралата най-малко гласове изпраща един свой представител. 

Възможни адаптации 

Този проект може да се осъществи във всяко училище, независимо дали в него има функциониращ парламент, или не. Всички ученици, които минават през проекта са вдъхновени и истински ангажирани от темата, което би подействало вдъхновяващо на младежи, които имат нужда от мотивация. Като разширение може да бъдат добавени дейности по български или чужд език.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ? 

Проектът “НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ – Да изберем своето бъдеще” повлиява мотивацията на учениците по впечатляващ начин. “Всичко това се случи с клас, който по принцип трудно се мотивира за работа. Има много ученици от ромски произход, които предпочитат да работят в гората, пред това да посещават учебните часове. Имаше и много мнения, според които проектът нямаше да успее. Но ние успяхме, а аз преизпълних целите си”, разказва г-жа Димитрова. 

Новосформираният училищен парламент действа светкавично и започва работа мигновено. Интересно развитие на ситуацията е, че спечелилата партия решава да изпълни всички предложени програми, не само тяхната, и стартират с идея, която е на “конкуренцията”. Учениците-депутати организират и закупуват тениски с логото на училището за всички ученици от 1. до 12. клас, за да осигурят ежедневна униформа за своите съученици. Тази дейност е харесвана от цялата училищна общност и за това родителите я подкрепят финансово, а класните ръководители – логистично.

Други дейности, които реализират младежите са: 

 • За ученици от 1. до 12. клас: Организация на училищни спортни първенства по футбол, волейбол, тенис на маса и народна топка. 
 • Възстановяване на традиционното честване на патронния празник на училището, изчезнало през пандемичния период. 
 • За всички ученици: Формиране на клубове по интереси – спорт, еко конкурси, рисуване на асфалт, рисуване върху стъкло, танци, туристически походи, базари и други.
 • Организация и реализация на походи в Смядовската околност, отново с ученици от всички класове.
 • Провеждане на училищен базар  (1. – 12. клас) 
 • Засаждане на дръвчета и цветя (1. – 12. клас)
 • Организация на училищни конкурси и участие в национални състезания.
 • Включване в Педагогическия съвет на училището – обсъждане на резултатите в края на учебната 2022/2023г. и набелязване на дейности за следващата учебна година.

Дори през новата учебна година, проектът все още има силен отзвук. Учениците – вече в 12. клас – все още са силно ангажирани с училищния живот, организират благотворителни базари, коледни концерти и гордо носят ежедневните си униформи – идея, появила се навярно неуверено в час по гражданско образование. 

Историята на този проект тепърва ще се пише, тъй като има приемственост от новите единадесетокласници, които участват в тазгодишното издание на дейността – съставят партия, пишат програми, организират предизборна кампания и подготвят избори. 

А вие, колеги, ще допълните ли историята на “НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ – Да изберем своето бъдеще”?

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Дарина Димитрова
Учител по история и цивилизация, география и икономика, философия, гражданско образование и религия
Дарина Димитрова е учител в СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово. Преподава в гимназиален етап. Вярва, че чрез добър личен пример от учителите, се формират вдъхновени личности и активни млади хора.

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали