Творчеството в науката и науката в творчеството

“Ако на мен не ми е интересно в час, не мога да очаквам на учениците да им е интересно”, казва д-р Лъчезар Томов. Той предподава основно математика, но никога само това: “Винаги влагам елементи от физиката, правя препратки към философия и история”. Г-н Томов е от учителите, които се стараят да направят своите часове вдъхновяващи, дори това да означава да се отклони от планирания урок. Ако попадне на интересна книга, винаги я носи в училище и я споделя с класовете си. За него най-важно е да разпали интереса на учениците си, да ги мотивира сами да преодолеят пропуските си и да обогатят знанията си, да потърсят нова информация, да научат нещо първо за себе си, а после да го споделят с останалите. 

Д-р Томов вярва, че образованието е успешно в общества, в които то е ценност. Той споделя виждането на Г.К. Честъртън, че образованието е душата на едно общество, предаваща се от поколение на поколение, а културата е култивацията и опазването на тази душа. Затова според преподавателя развитието на STEM образованието в България изисква широко навлизане на културата на точните науки в обществото – интересът на децата към математиката е пропорционален на обществения интерес към тази област, на това доколко тя е навлязла в нашето всекидневие и ежедневие – във филми, пиеси, музика, творчество.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Творчество и математическа култура

Цели: 

  • Създаване на траен интерес към точните науки у подрастващите;
  • Осъзнаване на връзките между точните и хуманитарните науки;
  • Формиране на умения за самостоятелни проучвания;
  • Създаване на съдържание, полезно за обществото (преводи на български на важни научни статии, авторски видео инструкции за ползване на набор от софтуерни приложения и др.);
  • Развиване на умения за работа в екип.

Подходяща е за: Прогимназиален и гимназиален етап

Прилага се: Целогодишно; като допълнителна дейност за учениците с интерес в областта на математиката, инженерството и природните науки

Необходими материали: научна литература, компютри

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА

За да може повече деца и особено повече момичета да изберат за сфера на своето развитие математиката и STEM специалности, са нужни по-необичайни и нестандартни подходи при преподаването на тези предмети в училище. Именно с тази идея в своята преподавателска практика д-р Томов комбинира множество малки (и не толкова малки) STEM проекти, които възлага на учениците.

Под негово ръководство децата се подготвят за участие в конференции (в някои случаи редом с видни академици), правят преводи на научни текстове и пишат статии за специализирани издания (самостоятелно или в съавторство с учителя). Д-р Томов осигурява подкрепа на учениците си според техните нужди  – на някои предоставя необходимата литература, други свързва с изтъкнати лингвисти от Софийския университет за помощ при преводите, за трети осигурява консултации със специалисти. 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Д-р Томов вярва, че може да предаде своя ентусиазъм на младежите, да разпали интереса им и желанието им да се развиват само с помощта на правилно подбрани задачи. Учителят наблюдава ентусиазма, с който учениците му се включват в благотворителни каузи и стига до извода, че те се стараят много повече, когато им се предостави възможност чрез работата си реално да помогнат на някого (освен самите те да извлекат лична полза от наученото).

Затова всички проекти, които д-р Томов възлага на учениците си, имат научен принос и са свързани с решаването на реален настоящ проблем. Преподавателят илюстрира тази идея с конкретен пример от практиката си: 

Стъпка 1 – идентифициране на актуална възможност за принос

Идентифицирането на актуална възможност за принос е първата и може би най-важна стъпка. Когато Ковид – 19 се настани непоканен в ежедневието ни и внезапно промени навиците, градени от обществото десетилетия наред, много бързо трябваше да се преосмислят различните аспекти на живота ни, включително и образованието. В наложилата се рязко нужда от дистанционно обучение немалко учители споделиха, че срещат трудности при използването на инструменти и приложения за отдалечена комуникация (като Discord, Zoom и д.р). 

В тази ситуация д-р Томов вижда добра възможност за реализация на гимназистите, на които преподава. Каузата е ясна: да се помогне да учителите да ползват различни софтуерни програми в преподаването си. 

Стъпка 2 – Проучване и предварителна подготовка

Децата обсъждат заедно с учителя кой формат би бил ефективен за постигане на целта и решават да създадат серия от видео инструкции, които да публикуват и популяризират в интернет. В тези видеа младежите планират да обяснят на достъпен език стъпките, които е нужно да се предприемат за работа с набора от съвременни инструменти. 

Всеки ученик сам избира кое приложение да популяризира. Младежите посвещават време на разучаването на софтуерните продукти, докато почувстват, че са добре запознати с възможностите, които те предлагат.

Стъпка 3 – Самостоятелна работа

Според д-р Томов учениците работят най-добре, когато имат по-малко зададени рамки. Затова той им дава свобода на избор – те сами решават какви да са параметрите на видеата.

Младежите сами пишат сценария си и правят кратко тестово видео – около 30 секунди. Учителят дава обратна връзка за всеки проект, въз основа на която учениците да създадат финалния си продукт. В хода на работа понякога се оказва, че децата трябва да променят първоначалния замисъл и това е също ценен опит за тях. 

Стъпка 4 – популяризиране на финалния продукт

Когато проектите са готови, д-р Томов помага за популяризирането им. Той споделя видеата в своя популярен YouTube канал, с негово съдействие статиите се публикуват в различни издания и платформи – например списание ”Българска Наука”, в Shkolo, и др.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Проектите са подбрани така, че да са интересни за учениците. Младежите са водени от желанието да научат нещо ново: първо заради самите себе си, а после – за да го споделят с по-широка публика, като вложат лично творчество.

Проектите, в които се включват децата, целят най-вече да стимулират траен интерес към науката. Но те също така демонстрират и връзките между точните и хуманитарните науки. Работейки по различни задания, учениците сами откриват как тези области взаимно се подкрепят и допълват – например как физиката има приложение в изкуството, а философията има принос към математиката. 

STEM проектите развиват редица ценни умения, които ще са полезни на младежите в следващата стъпка от тяхното развитие – във висшето учебно заведение или на работното им място. Д-р Томов има опит и като университетски преподавател и знае, че при българските студенти често работата в екип, езиковите умения и презентационните умения не са достатъчно добре развити. Затова за тях трябва да се работи по-целенасочено в училище.

Не на последно място, споделянето на труда на учениците носи голяма удовлетвореност – както от добре свършената работа, така и от факта, че са полезни за обществото.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Химиците казват: “Дозата прави отровата”. Чудесно е, когато успеем да насърчим децата да развиват интереса си и ги стимулираме да работят усилено, но трябва да внимаваме да не ги претоварваме, за да избегнем негативният ефект на “професионалното изчерпване”. Според д-р Томов понякога натоварването и напрежението при учениците с голям потенциал е толкова голямо, че впоследствие те се отказват да се развиват в сферата, за която са подготвяни години наред. 

Важно е да работим с мисъл за дългосрочното развитие на децата. “В България се набляга много на тук и сега, а се жертва утре и вдругиден”, споделя д-р Томов. Той коментира, че ако оставим едно дете да играе цял ден, то едва ли ще се оплаква, защото му е приятно и интересно. Подобен ефект трябва да търсим и в образованието: когато се работи в посока на учениците да им е интересно, те сами ще намерят правилния баланс.

Основен фактор за успеха на практиката, споделена от др. Томов, е това, че всички STEM проекти, които възлага на учениците, имат измерим реален принос за живота на другите. Той вярва, че младежите са толкова мотивирани именно защото знаят, че това, което правят, е от полза за обществото. 

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали