Социално-емоционално учене в часовете по музика и изкуство

СЕУ в часовете по изкуствa

Защо социално-емоционалните умения и изкуството са неразривно свързани?

Изкуството ни подтиква да сме автентични в начина, по който се изразяваме, стимулира споделянето на чувства и емоции, които в обичаен контекст на общуване не бихме споделили, и ни помага да видим другите в различна от обичайната светлина.

1. Посредством дейностите за социално-емоционално учене в часовете по Музика и Изобразително изкуство учениците имат възможност да оценяват и обсъждат идеи за обществото, културата и историята, изразени в творби на изкуството.

СЕУ в часовете по изкуствa

2. СЕУ дава възможност на учениците да назовават и изразяват различни чувства и емоции, които изкуството предизвиква у тях, да изразяват себе си и да проявяват индивидуалност посредством творчество.

Asset 105

3. СЕУ стимулира учениците да изследват в дълбочина значими социални проблеми, изразени в творби на изкуството, като едновременно развиват и уменията си за работа в екип.

СЕУ в часовете по изкуствa

1. Посредством дейностите за социално-емоционално учене в часовете по Музика и Изобразително изкуство учениците имат възможност да оценяват и обсъждат идеи за обществото, културата и историята, изразени в творби на изкуството.

СЕУ в часовете по изкуствa

2. СЕУ дава възможност на учениците да назовават и изразяват различни чувства и емоции, които изкуството предизвиква у тях, да изразяват себе си и да проявяват индивидуалност посредством творчество.

Asset 105

3. СЕУ стимулира учениците да изследват в дълбочина значими социални проблеми, изразени в творби на изкуството, като едновременно развиват и уменията си за работа в екип.

СЕУ в часовете по изкуствa

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

СЕУ в часовете по изкуствa
Социално-емоционални умения

Преподаване на социално-емоционални умения

КУРС Търсите ли начини да подобрите академичния успех на вашите ученици, като същевременно насърчавате тяхното социално и емоционално израстване? Искате ли да създадете учебна среда, в която учениците да се

Запиши се за курса
СЕУ в часовете по изкуствa
Социално-емоционални умения

Социално-емоционално учене и култура на класната стая

Искате да създадете положителна и приобщаваща среда в класната стая, където вашите ученици да развиват пълния си потенциал? Искате да научите ефективни стратегии за насърчаване на социално-емоционалните умения като самосъзнание, емпатия и отговорно вземане на решения?

Запиши се за курса
социално-емоционални умения
Социално-емоционални умения

Как да развиваме своите социално-емоционални умения?

КУРС Отключете своя потенциал като учител с курса “СЕУ за всеки учител: как да развиваме своите социално-емоционални умения?”. Открийте нови инструменти за управление на вашите реакции и подобряване на вашето

Запиши се за курса

Стратегии за развитие на СЕУ

СЕУ в часовете по изкуствa

Кoлективен годишник на класа – СЕУ дейност за работа в екип

Учениците създават креативен групов годишник, който да съдържа спомени от изминалата година. Самоосъзнатост: Посредством творчество учениците разсъждават върху постигнатото през учебната година. Вземане на отговорни

СЕУ в часовете по изкуствa

Как да “усетим” изкуството чрез интуитивно рисуване в час

Учениците създават интуитивна рисунка, която да онагледи чувствата, които изпитват в момента   Самоосъзнатост – дейността развива емоционалната осъзнатост на учениците, стимулира способността за себеизразяване

СЕУ в часовете по изкуствa

Какво ми казва тази творба на изкуството?

Учениците анализират творби на изкуството в класната стая по зададен модел. Самоосъзнатост: Учениците идентифицират, назовават и изразяват различни чувства и емоции, които изкуството предизвиква у

СЕУ в часовете по изкуствa

Обсъждане на обществени проблеми чрез изкуство

Учениците създават съвременно изкуство – арт инсталация или друг визуален продукт, който да засяга обществено значима тема или проблем. Социална осъзнатост: децата демонстрират съпричастност и

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи  социално-емоционалните умения (СЕУ) в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Намерете още ресурси за социално-емоционалното учене в класната стая