Електронно помагало за българските традиции и обичаи

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • компютри с интернет връзка;
 • подходящи книги или други издания.
Време за активността: през цялата учебна година

Цели по предметно знание

 • запознаване на учениците с български традиции в аспекта на тяхната общочовешка значимост;
 • запознаване със специфичните обредни ритуали.

Цели по умения

 • създаване на активна образователна среда;
 • развиване на умения за сътрудничество и екипна работа;
 • развиване на изследователско мислене;
 • повишаване на мотивацията за учене.

“Знаещите и можещите ученици са тези, които задават нестандартни въпроси и имат богато въображение, които не се спират пред неизвестното, които убеждават родителите си да им помагат за общата кауза и никога не казват „не мога”, споделя Нина Кънева, класен ръководител на 4. клас в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Габрово. Тя вярва, че изключително важна задача пред учителите е да открият и подкрепят индивидуалността и таланта на всяко дете, затова включва в преподаването си множество проектни дейности – в часовете по човекът и обществото, човекът и природата, изобразително изкуство и технологии и предприемачество. Проектната работа предоставя възможност всеки ученик да намери своето място и да изяви потенциала си по най-добрия начин. А творческото мислене и инициативността са задължителни компоненти от работата по такъв тип задачи.

От обичта на г-жа Кънева към българските традиции и обичаи се ражда идеята за електронно помагало, посветено на тази тема. То вече се разпространява безплатно в помощ на други учители и техните ученици, а повече за практиката може да прочетете в следващите редове.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Крайната цел на проекта е децата да създадат електронно помагало за българските традиции и обичаи, което може да се използва като допълнителен ресурс в учебните часове и да бъде от полза на ученици от цялата страна.

Преди да започне работа по проекта, г-жа Кънева предлага на учениците си да попълнят кратка анкета със следните въпроси:

 • Знаете ли какво означава да се работи в екип?
 • Желаете ли да изпълнявате различни учебни задачи в екип с ваши съученици?
 • Търсите ли помощ от другите деца в час?
 • Бихте ли работили по проекти, свързани с учебната програма?
 • Използвате ли информация от интернет, когато се подготвяте за училище?
 • Как оценявате познанията си за българските традиции и обичаи?
 • Имате ли желание ваши материали да бъдат публикувани в интернет?

Отговорите ориентират учителката относно предварителната подготовка и нагласите на децата за това как ще се чувстват най-мотивирани да работят и как възприемат идеята за общ проект.

Като предварителна подготовка г-жа Кънева поставя на учениците индивидуални задачи за различните празнични обичаи, като в някои дейности се включват и хора от общността. “Препоръчително е родителите също да се запознаят с предстоящите дейности, тъй като децата са малки и най-вероятно ще имат нужда от тяхната подкрепа”, допълва учителката.

Учениците се разделят по групи чрез теглене на листчета. Членовете на някои екипи са ученици от самия клас, в други групи заедно работят деца от различни класове , а в трети – родители и ученици.

Електронно помагало за българските традиции и обичаи

Дейностите в отделните екипи са разнообразни: да се опишат ритуалите за конкретния обичай, да се потърси информация за обредната трапеза, да се назоват и изиграят танците, свързани с дадения ритуал, да се прочетат литературни произведения, отнасящи се за обичая, да се открият песни, свързани с темата. Екипите изработват също игри, табла, постери и изложбени кътове, посещават обекти, свързани с проекта. След часовете редовно се срещат с г-жа Кънева, за да обсъдят как върви работата им.

Електронно помагало за българските традиции и обичаи

Така лека-полека се събират материалите за електронното помагало с активни игри, тестове с въпроси, анимации, задачи за попълване на липсващи думи, кръстословици, картинни ребуси и др. Когато крайният продукт е готов, учениците правят два открити урока, за да го представят. Първият урок е под формата на игри с ученици от друг клас, а на втория са поканени и родителите, които се радват на постиженията на своите деца.

Работата по проекта отново завършва с анкета, която цели да провери нагласите на децата. Сред въпросите в нея присъстват следните:

 • Смятате ли, че познавате по-добре българските традиции?
 • По-добре ли се справяте с поставените задачи, ако работите в екип?
 • Мислите ли, че сайтът на нашия клас е полезен? Посещават ли го ваши приятели и роднини?

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

“Всеки завършен успешно проект изгражда в учениците правилни критерии – за полезността на усвоените по този начин знания и компетентности, за практическото им приложение, за значимостта на собствения принос за реализация на задачите, за необходимостта от съобразяване с мнението на другите от екипа, за вземането на общо решение, и разбира се, носи приятните емоции от успеха”, споделя г-жа Кънева и допълва: “Когато учителят вярва в творческите способности на децата и ги стимулира, те неусетно му се доверяват и идеите бликат. Именно по този начин бихме могли да очакваме постигане на различни образователни цели”

Учителката обмисля да продължи и надгради проекта. През следващата учебна година може да се възложи на децата сами да се разделят на екипи и да изучат по-задълбочено тънкостите на обичаите, които им допадат най-много. Представянето може да се случи пред по-широка публика – например под формата на фолклорни групи пред друго училище, в пенсионерски клуб, в болница и др.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Нина Кънева
Начален учител
Нина Кънева работи в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Габрово от 30 години. Преподава компютърно моделиране и е класен ръководител на 4. клас. Завършила е начална училищна педагогика във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” и информационни технологии в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?
Умения за учене

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали