Как ученици “влизат в обувките” на възрожденци чрез My maps

“В началото бе по-скоро по желание, но от тази година реших да направя експеримент, за да проверя ефективността на заданието”, казва г-жа Христозова.

Г-жа Антоанета Христозова е учител по история и цивилизации с дългогодишен опит. Въпреки това тя непрекъснато се среми да се усъвършенства и да се развива, да отправя нови и нови предизвикателства към учениците си. Идеята за това как може да се разгледа по-интересно и интерактивно живота на българските революционери се ражда по време на подготовката ѝ за I ПКС. Така в часовете по история и цивилизации на г-жа Христозова в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково учениците проследяват славния път на българските възрожденски личности – Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски, използвайки Google maps.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА 

Име на практиката: Личности на Българското възраждане, представени чрез My maps

Цели:

  • развиване на умението за пространствена ориентация чрез изработване на дигитална карта;
  • изграждане на междупредметни връзки;
  • развиване на умение за работа в екип.

Подходяща е за: гимназиален етап

Прилага се: в продължение на месец

Необходими материали: стабилен интернет, лаптоп, основни умения за работа с Google maps

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Г-жа Христозова решава да приложи практиката само в една от паралелките, с които работи, за да може след това по-лесно да оцени ефекта от използвания метод: “Проведох входящ тест, преди учениците да започнат същинския процес, за да мога да сравня спрямо другата паралелка имат ли академичен напредък, създавайки нови продукти по този начин”.

Подготовката на тази практика преминава през няколко задължителни етапа. Основната задача на учителя е да зададе ясно правилата, насоките и времето за работа. Голямата цел пред учениците е изготвят продуктите си в определените рамки, като по време на процеса активно участва всеки член на екипа.

Подготвителен етап

Поставя се на основната тема – “Личностите през Българското възраждане” и се прави входното ниво.  След това десетокласниците се разделят по групи, които се състоят от 4-5 души. Всеки екип трябва да информация за определена личност, която се разпределя от учителя. “Насочих учениците да използват не само информация от интернет, но и да търсят из научната литература на книжен носител”, споделя г-жа Христозова.

Би било добре преди да се започне същинската работа, да се покаже и обясни на гимназистите как се работи с Google maps.

Същинска част

Учениците имат един месец, през който да работят по проекта самостоятелно. Първата им задача е да прочетат повече за живота и делото на разпределената им личност. След това чрез Google maps те трябва да отбележат пътя, по който е преминал българският възрожденец – родно място, пътувания, важни житейски събития и пр. Всяка една точка на пребиваване се отбелязва на картата, като се добавя и снимка от този период. “Има възрожденци, които са извършвали своите дела и извън България. Това не е проблем при създаването на картата, а напротив – учениците проявяват по-голям интерес към тях.”, допълва г-жа Христозова.

Как ученици “влизат в обувките” на възрожденци чрез My mapsКак ученици “влизат в обувките” на възрожденци чрез My maps

Заключителна част 

В последния етап от практиката десетокласниците споделят готовия продукт пред съучениците си под формата на презентация, разяснявайки източниците, които стоят зад всяка точка на картата.

Представянето на проектите отнема два учебни часа. Учителят насочва разговора към значимостта идеите и действията на разглежданата личност за историята ни.  

Време е и за проверка на наученото. “След представянето на продуктите, учениците ми направиха “изходен тест”, също както и паралелката, която не участваше в практиката. Десетокласниците, които работиха успешно с google maps имаха значително по-високи резултати”, споделя г-жа Христозова.

Как ученици “влизат в обувките” на възрожденци чрез My maps

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Добрата практика е приложима за всички ученици от гимназиален етап. Тя спомага за развиването на техните дигитални и презентационни умения, както и за по-задълбочено анализиране на българските възрожденски личности. “Препоръчвам на колегите историци, защото ученикът активно проучва информация и на практика прилага подбрана такава”, допълва г-жа Христозова. 

Търсейки информация, учениците сякаш “влизат в обувките на героите”, имат възможността несъзнателно да анализират поведението им и да се докоснат до добрия пример. Благодарение на обсъждането в заключителната част на проекта десетокласниците открояват ценностите, героизма и новите идеи за тяхното време, които носят революционерите. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Важно е личностите да са внимателно подбрани, за да може учениците да представят по-подробна карта и информация за тях. “Не всяка историческа личност е подходяща за такъв тип проект”, допълва г-жа Христозова

Когато се поставят дългосрочни проекти, обратната връзка в отделните етапи е изключително важна за учениците. “Проконтролирайте изработването на картите, защото се оказа, че има някои, които подхождат с притеснение към заданието”, съветва г-жа Христозова. Учениците трябва да се чувстват сигурни и смели, дори и да допуснат грешки в процеса на работа. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали