Ценност на класа

Ценност на класа

Умението за сътрудничество и работа в екип е задължително обвързано с помагането на другите да успеят. Взаимопомощта е ценност, върху която трябва да се акцентира от учителя през цялото време на учебно-възпитателна работа с учениците. При поставянето на групови задачи учениците се насърчават да дават най-доброто от себе си и да си помагат при трудности, без да се позволява един или двама да изземват цялата работа и да се изявяват за сметка на останалите членове на екипа. Учителят и учениците могат да визуализират тази ценност на класа с подходящи примери и илюстрации на постери в класната стая, за да бъде винаги пред очите на всички и да не се забравя.

Предимства на стратегията

  • Прилагането на стратегията „Ценност на класа“ помага за интернализирането на необходимостта от взаимопомощ и помагане на другите, за да успее целият отбор и класът като цяло;
  • Учениците осъзнават, че общият успех се изгражда с усилията и качествената работа на всички участници в екипа, а не само с изявата на един или двама за сметка на останалите.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • учителят трябва да бъде последователен и търпелив при провеждането на тази стратегия и да осъзнава нейното централно място за развиване на умението за сътрудничество и работа в екип;
  • много често в практиката учителите се сблъскват с неразбирането на учениците на тази ценност и с погрешния модел, при който само един или двама души в екипа свършват цялата работа, подценявайки възможностите на другите;
  • прилагането на стратегията „Ценност на класа“ се случва по-бавно във времето, но като резултат тя води до повишаване на мотивацията за работа и до промяна в нагласите на учениците.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали