fbpx
Работа в екип

Ценност на класа

Ценност на класа

Умението за сътрудничество и работа в екип е задължително обвързано с помагането на другите да успеят. Взаимопомощта е ценност, върху която трябва да се акцентира от учителя през цялото време на учебно-възпитателна работа с учениците. При поставянето на групови задачи учениците се насърчават да дават най-доброто от себе си и да си помагат при трудности, без да се позволява един или двама да изземват цялата работа и да се изявяват за сметка на останалите членове на екипа. Учителят и учениците могат да визуализират тази ценност на класа с подходящи примери и илюстрации на постери в класната стая, за да бъде винаги пред очите на всички и да не се забравя.

Предимства на стратегията

  • Прилагането на стратегията „Ценност на класа“ помага за интернализирането на необходимостта от взаимопомощ и помагане на другите, за да успее целият отбор и класът като цяло;
  • Учениците осъзнават, че общият успех се изгражда с усилията и качествената работа на всички участници в екипа, а не само с изявата на един или двама за сметка на останалите.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • учителят трябва да бъде последователен и търпелив при провеждането на тази стратегия и да осъзнава нейното централно място за развиване на умението за сътрудничество и работа в екип;
  • много често в практиката учителите се сблъскват с неразбирането на учениците на тази ценност и с погрешния модел, при който само един или двама души в екипа свършват цялата работа, подценявайки възможностите на другите;
  • прилагането на стратегията „Ценност на класа“ се случва по-бавно във времето, но като резултат тя води до повишаване на мотивацията за работа и до промяна в нагласите на учениците.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас Google Docs – лесна и бърза работа с форматиране на документи PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Ефективно управление на времето с Google Calendar Извлича информация от непрекъснат текст История Как да използвате Гугъл класна стая като учител Как да използваш Gmail за бърза и ефективна работа Как да използваш Google Drive за да управляваш файлове и колаборация Как да използваш Google Slides за да правиш професионални презентации Как да направим безплатен училищен сайт с Google Sites Как да създаваш анкети бързо и удобно с Google Forms Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип СЕУ 1 Клас СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.