Prepodavame.bg

Ценност на класа

Ценност на класа

Умението за сътрудничество и работа в екип е задължително обвързано с помагането на другите да успеят. Взаимопомощта е ценност, върху която трябва да се акцентира от учителя през цялото време на учебно-възпитателна работа с учениците. При поставянето на групови задачи учениците се насърчават да дават най-доброто от себе си и да си помагат при трудности, без да се позволява един или двама да изземват цялата работа и да се изявяват за сметка на останалите членове на екипа. Учителят и учениците могат да визуализират тази ценност на класа с подходящи примери и илюстрации на постери в класната стая, за да бъде винаги пред очите на всички и да не се забравя.

Предимства на стратегията

 • Прилагането на стратегията „Ценност на класа“ помага за интернализирането на необходимостта от взаимопомощ и помагане на другите, за да успее целият отбор и класът като цяло;
 • Учениците осъзнават, че общият успех се изгражда с усилията и качествената работа на всички участници в екипа, а не само с изявата на един или двама за сметка на останалите.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • учителят трябва да бъде последователен и търпелив при провеждането на тази стратегия и да осъзнава нейното централно място за развиване на умението за сътрудничество и работа в екип;
 • много често в практиката учителите се сблъскват с неразбирането на учениците на тази ценност и с погрешния модел, при който само един или двама души в екипа свършват цялата работа, подценявайки възможностите на другите;
 • прилагането на стратегията „Ценност на класа“ се случва по-бавно във времето, но като резултат тя води до повишаване на мотивацията за работа и до промяна в нагласите на учениците.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

„Какъвто класният, такъв и класът!“

За ролята на  ценностите и възпитанието в образованието Вероятно всички сме чували израза „Какъвто класният, такъв и класът“… и ако се замислим – има логика.

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини