Prepodavame.bg

Задаване на един основен въпрос за всеки абзац, чиито отговори оформя в текст

Boy in front of white board

Учениците прочитат внимателно текста. Класът може да бъде разделен на групи, но трябва да се внимава на какъв принцип и предварително да се помисли за начина на делене. Всяка група има по един абзац от текста и мисли за най-важния въпрос, свързан с този абзац. Записва си го, а след това отговаря писмено на него. Вади ключовите думи от отговора и ги оформя в точка и подточки на план. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 5 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците правят план заедно с ключови думи на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това всяка група има 5 минути да напише най-важния въпрос, свързан с нейния абзац, и неговия отговор. Следва да извадите ключовите думи от него и да ги оформите в точка и подточки на план.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят в екип;
 • Съсредоточават се към детайлите;
 • Научават се да формулират правилно въпроси;
 • Научават се да формулират правилно отговори;
 • Отсяват ключови думи;
 • Научават се да правят план на текст с най-важната информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • разделянето по групи може да има последствията;
 • нужно е задаването на време;
 • при работата си групите може да се впуснат в разпалени въпроси и да не им стигне времето;
 • нужно е да се дадат точни насоки за плана – точки, подточки и т.н.;
 • нужно е да се предвидят непознатите думи в текста.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Как да накараме учениците да четат

Как да мотивираме учениците да четат

Факторите, които оказват влияние върху резултатите на учениците, са много и различни. При това върху голяма част от тях – професионалния и образователния статут на

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини