Батерия на емоциите

В последно време все повече се говори за социално-емоционалните компетентности, които е важно учениците да притежават. Все повече родители и учители се обединяват около идеята, че емоционалното развитие и психическо здраве на децата е също толкова важно, колкото и академичната подготовка. Това е и причината в следващите редове да споделим с вас една добра практика за емоционална регулация и развиване на осъзнатост у учениците.

Визитка на практиката

Име: Батерия на емоциите

За кого е подходяща: за всички класове

Продължителност: през цялата учебна година

Необходими материали: маркер, с който да изобразите “батерията” на дъската

Информация за учителя: Детската мечта на Петя Павлова е да бъде учител.  Тя завършва икономическа специалност, но през 2021 г. решава, че иска да работи с деца и да променя образователната система в България към по-добро. Тогава се включва в програмата “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час” и започва професионалния си път като учител в СУ “Христо Ботев” в гр. Козлодуй.

Още от самото начало за нея е важно академичните знания да вървят ръка за ръка с емоционалните и социални умения, които децата развиват. При обмяна на опит с колеги Петя споделя своя практика, която значително подобрява поведението на децата не само в класната стая, но и извън нея. По-късно с радост научава от колегите си, че тази практика е направила чудеса и за техните ученици и наистина дава положителни резултати, за разлика от други неща, които учителите са опитвали преди това. 

За щастие, г-жа Павлова решава, че иска да сподели практиката с още повече учители в цялата страна. Продължете да четете нататък, за да научите какъв подход е избрала Петя, за да се справи с неприемливите прояви в класната стая.

Цели:

  • развиване на умения за осъзнатост и контролиране на импулсите в напрегнати ситуации;
  • развиване на емпатия и умение за приемане на чужда гледна точка;
  • повече възможности за сътрудничество между учениците в работа по значими идеи и успешно взаимодействие в обществото.

Описание на практиката

През първия срок на учебната година Петя активно води разговори с учениците си в посока кой как се чувства. При различни ситуации тя моли децата да споделят емоциите си, заедно с тях търси решения на трудни ситуации или им предлага нови гледни точки относно разнообразните им преживявания в училище или извън него.

Тя вижда, че учениците ѝ в четвърти клас доста често използват телефоните си и се сърдят, когато батерията на устройството се изтощи. Тогава решава да направи препратка с батерията към емоционалния резервоар на всеки човек.

Изобразява на дъската батерия от три части – 0, 50 и 100 %. Положителните емоции се онагледяват с пълния капацитет на батерията – 100 % и с изрисувани сърца над нея. При прояви от страна на децата, които водят до отрицателни резултати, се изтрива по една част от заряда на батерията. Когато всички части са изтрити и зарядът е 0 %, това означава, че всички са в зоната на сълзите. Тогава за учениците е ясно, че хармонията в класната стая е нарушена – има някой сърдит, ядосан, тъжен или твърде уморен. Децата знаят, че трябва да направят нещо добро, за да запълнят батерията с положителен заряд. Отделя се време за изясняване на ситуацията, споделяне на конструктивни мнения, предложения за предотвратяване на същата ситуация в бъдеще.

Учениците са много ентусиазирани от идеята да представят чувствата си по този начин, а г-жа Павлова разбира, че този инструмент е изключително полезен за регулация на емоциите и осъзнаване на последствията от различни действия.

Практиката е помогнала на децата наистина да задълбочат разбирането си относно собствените си и чуждите постъпки. Петя си спомня за случай, в който дете от 4. клас вижда как по-голям ученик тича в коридора и му казва: “Недей да тичаш, защото може да паднеш и да се нараниш.” Това ѝ прави добро впечатление. По-рано учителката е ставала свидетел на много други случаи, в които децата казват например: “Не тичай, защото госпожата не разрешава!” или “Не яж бонбони, защото мама ще се разсърди.” Без обяснения и без възможност за диалог между детето и възрастния съществува риск учениците да започнат да мислят, че се постъпва с тях несправедливо. Те биха били склонни да не правят едно или друго нещо от страх, а не защото реално осъзнават какво ще последва от действието, което предприемат.

БОНУС идея от Петя: За разпознаване на емоциите Петя е създала друг инструмент, който е подходящ за по-малки ученици. На специално място в класната стая учителката е подредила картинки на различни животни, които представят емоциите. Има например животинче, което е срамежливо и него децата наричат Розобузка, заради типичното изчервяване при изпитване на емоцията срам. Също така Петя организира време за четене на приказки, които илюстрират човешкото поведение и емоционалност.

Защо да опитате “Батерията на емоциите”:

  • защото със сигурност искате да се чувствате спокойно в класната стая, децата да учат с радост и всички да преживявате трудностите с лекота и мисъл за другите;
  • защото учителят, от когото учениците най-много се нуждаят, е този, който не само им предоставя нови знания, но също така им дава възможност да се чувстват разбрани, приети и подкрепени;
  • за да откриете път към децата, който ще ви позволи да установите хармонична атмосфера в класната стая и ще повиши възприемчивостта на учениците към нови знания и умения.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали