Как да сплотим учениците, докато учим и се забавляваме чрез игра със загадки и пъзели

Г-жа Силвия Богданова е учител в ОбУ “Христо Ботев” в село Дълго поле. Преподава на учениците от 5. до 10. клас по география и икономика, технологии и предприемачество и компютърен машинопис. В училището се обучават 120 ученици, като около 80% от тях са от ромски и турски произход.

Когато започва работа с първия си випуск от петокласници, Силвия се сблъсква с няколко проблема:

 • Ниска мотивация;
 • Липса на желание за работа в екип;
 • Неприемане на чуждото мнение;
 • Неразбирателство и междуличностни конфликти.

Първоначално Силвия започва с малки стъпки: работа по групи и въвеждане на елементи от проектно-базираното обучение в часовете си. Така още в пети клас учениците ѝ работят върху изготвянето на помагало на български и английски език, правят мартеници за благотворителен базар и работят по проект за опазването и почистването на парка. Работата по проектите започва коренно да променя отношението на учениците към учебния процес и към съвместната им работа в училище. Така в седми клас следва и кулминацията от този процес, а именно играта Escape School. 

Играта Escape School е вдъхновена от все по-популярните стаи-пъзели, при които отбор участници са заключени в стая и трябва да решат поредица от загадки, за да открият ключа и да излязат на свобода. Седмокласниците на Силвия организират училищната игра за по-малките ученици от пети и шести клас.

Визитка на практиката

Име: Escape School;

За кого е подходяща: Играта е организирана от седмокласници за техните съученици от 5. и 6. клас, но може да се адаптира за по-големи или по-малки ученици;  

Времетраене: Продължителността на играта е 60 минути, но предварителната работа по нейната подготовка и организация отнема 3 месеца. В рамките на тези 3 месеца учениците работят върху планирането на играта два пъти седмично;

Цели: Практическо приложение на изучения учебен материал, развиване на умение за работа в екип и критическо мислене;

Необходими материали и предварителна подготовка: Работни листове и материали, време, в което всички участници могат да се включат в играта, територията на училището, където да се разпределят самите загадки, микрофони и озвучителна система. Могат да се включат и колеги учители.

Описание на играта Escape School

Escape School е отборна и обогатяваща игра. Учениците имат време от 60 минути да отговорят на загадки, за да открият кода за обезвреждане на скритата бомба в училищната сграда. 

Участниците са ученици от V и VI клас, които водят оспорвана битка. Разполагат се на два от етажите на училището – в случая пети клас се състезава на втори, а шести клас на трети етаж. Разпределят се на отбори. Всеки отбор се състои от 7 играчи, като начело са капитаните на отборите. Седмокласниците следят играта и постоянно информират отборите кой докъде е стигнал, за да ги мотивират да се съревновават до последно.

Загадките се състоят основно от логически пъзели: исторически и географски въпроси, математически последователности или различни видове кодиране, точно както е във видеоигрите. 

Местата за бягство включват скрити предмети, екипна комуникация, броене, забелязване на нещо очевидно в стаята, използване на предмет по необичаен начин, заместване на символи с ключ, търсене на обекти зад изображения, математически операции, идентификация на шаблони, шифри и дори задачи, свързани с правопис и пунктуация на български език.

Основното правило е децата да не се втурват да обръщат всичко, а последователно и методично да откриват загадките. Когато ги отгатнат, те ги водят до следващата, докато достигнат до обезвреждане на бомбата. Покрай тях има координатори от VII клас, които следят за спазването на правилата и ако някой ги наруши, подлежи на дисквалификация.

Първи кръг

В първия етап от играта петима участници от всеки отбор са заключени в стая, а капитанът и един негов помощник отгатват 10 на брой логически задачи. В отговора или в самата загадка е скрит 13-цифров код за отключване на катинар и освобождаване на останалата част от отбора. При затруднение в отговора на задачата има жокер. Ако състезателите решат да го ползват, се намалява времето им за игра с 5 минути.

Втори кръг

При втория етап всеки член на отбора трябва да открие скрити загадки, без да търси безразборно, защото всички задачи са свързани. Чрез вярно ориентиране и решаване на всяка логическа задача отборите откриват отделни думи от фрази на Ботев и Левски. Някои от думите са натоварени (маркирани) с индекс и символ от морзовия код. Така след отговаряне на всяка загадка се събират всички думи. 

В този момент учениците получават указание да сглобят фразата, да я коригират пунктуационно и правописно и да я изпратят като sms на учителя по български език г-н Васил Тянковски. Ако е изпълнено изискването, той пуска отговор „да“ и те преминават на следващия етап.

Трети кръг

В третия етап е скрито част от стихотворение. Учениците трябва да го намерят по дадено указание от консултантите на играта от VII клас, да познаят автора на стихотворението и да кажат годината на раждане и смърт на автора. 

Над сглобената вече фраза на Ботев или Левски от втори етап има написани индекси, които трябва да подредят, като се съобразят с годината на раждане и смърт на автора. При правилна подредба разкриват 8-цифров код от индекси. Върху 5 от цифрите на този код има символи от морзовата азбука. Тук учениците трябва да намерят морзова азбука на кирилица в Уикипедия, за да открият 5-буквена дума – шифър за обезвреждане на бомбата. На всеки символ от морзовата азбука отоваря определена буква от българската азбука. Учениците преобразуват морзовия код в букви, за да разшифроват 5 буквената дума „Успех“, която е ключът към обезвреждане на бомбата и край на играта.

Защо си струва да опитате тази практика?

Играта Escape School работи на различни нива. Включва:

 • Изследователска дейност; 
 • Работа в групи;
 • Сблъскване с предизвикателства и реални преживявания;
 • Логистика и организация;
 • Управление на ресурси и др.

Помага на учениците да развият:

 • Социални и междукултурни умения;
 • Уважение и толерантност;
 • Логическо мислене;
 • Екипна работа, приятелство, сътрудничество;
 • Концентрация;
 • Координация;
 • Речеви и комуникативни умения.

“Но най-вече се забавляват и вдъхновяват, прилагат придобитите знания от училище в реална среда. Отборната игра Escape school показа, че учениците от различните етноси се справят еднакво добре и постигат успеха с общи усилия и работа в екип.” 

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали