Създаване на мисловна карта със смисловите пластове и метафорите в текста

A girl reading a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 10 минути да си нахвърлят метафорите от него, като ги групират по смисъл. Накрая правят оценка от 3-4 изречения на целия текст. Класът може да работи по групи, разделени според смисловите пластове на текста. Трябва предварително да обмислите и да ги зададете. (Пример: Романът „Под игото” може да се прочете като любовен, военен, исторически…)

Резултат: Учениците откриват скрит смисъл.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това в рамките на 10 минути всяка група изважда метафорите, свързани с нейния смислов пласт, и ги групира в Мисловна карта. След това, като разсъждава върху тях, с 3-4 изречения прави оценка на текста.

Предимства на стратегията

  • Учениците се научават да правят мисловна карта;
  • Би била добра домашна работа;
  • Учениците се научават да правят оценка на текст;
  • Учениците се научават да търсят метафори и да ги обединяват в общ смисъл.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • някои ученици може да не знаят как се прави Мисловна карта;
  • някои ученици може да не знаят какво е метафора;
  • трябва да внимавате на какъв принцип ще разделите групите, за да работят ефективно;
  • възможно е да се затруднят при оценката, дайте им пример как става.

Още полезни статии:

A girl writing on a piece of paper
Четивна грамотност

Поставяне на знаци отстрани

Учениците прочитат внимателно текста. След това с помощта на знаци си отбелязват отстрани логическата хронология на изреченията/абзаците. Класът може да работи по групи. Тази стратегия

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали