Prepodavame.bg

Създаване на мисловна карта със смисловите пластове и метафорите в текста

A girl reading a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 10 минути да си нахвърлят метафорите от него, като ги групират по смисъл. Накрая правят оценка от 3-4 изречения на целия текст. Класът може да работи по групи, разделени според смисловите пластове на текста. Трябва предварително да обмислите и да ги зададете. (Пример: Романът „Под игото” може да се прочете като любовен, военен, исторически…)

Резултат: Учениците откриват скрит смисъл.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това в рамките на 10 минути всяка група изважда метафорите, свързани с нейния смислов пласт, и ги групира в Мисловна карта. След това, като разсъждава върху тях, с 3-4 изречения прави оценка на текста.

Предимства на стратегията

  • Учениците се научават да правят мисловна карта;
  • Би била добра домашна работа;
  • Учениците се научават да правят оценка на текст;
  • Учениците се научават да търсят метафори и да ги обединяват в общ смисъл.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • някои ученици може да не знаят как се прави Мисловна карта;
  • някои ученици може да не знаят какво е метафора;
  • трябва да внимавате на какъв принцип ще разделите групите, за да работят ефективно;
  • възможно е да се затруднят при оценката, дайте им пример как става.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.