fbpx
Четивна грамотност

Създаване на мисловна карта със смисловите пластове и метафорите в текста

A girl reading a book
A girl reading a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 10 минути да си нахвърлят метафорите от него, като ги групират по смисъл. Накрая правят оценка от 3-4 изречения на целия текст. Класът може да работи по групи, разделени според смисловите пластове на текста. Трябва предварително да обмислите и да ги зададете. (Пример: Романът „Под игото” може да се прочете като любовен, военен, исторически…)

Резултат: Учениците откриват скрит смисъл.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това в рамките на 10 минути всяка група изважда метафорите, свързани с нейния смислов пласт, и ги групира в Мисловна карта. След това, като разсъждава върху тях, с 3-4 изречения прави оценка на текста.

Предимства на стратегията

  • Учениците се научават да правят мисловна карта;
  • Би била добра домашна работа;
  • Учениците се научават да правят оценка на текст;
  • Учениците се научават да търсят метафори и да ги обединяват в общ смисъл.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • някои ученици може да не знаят как се прави Мисловна карта;
  • някои ученици може да не знаят какво е метафора;
  • трябва да внимавате на какъв принцип ще разделите групите, за да работят ефективно;
  • възможно е да се затруднят при оценката, дайте им пример как става.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.