Театър от игла до конец

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Всички шестокласници изучават главите “Представлението” и “Радини вълнения” от великолепния роман “Под игото” на Иван Вазов. Децата често се сблъскват с думи и изрази, които не разбират. Понякога не разбират и реакциите на героите, тяхното въодушевление около театралната постановка и изпита.

Преподавайки романа на своите ученици, г-жа Петрова  от Второ средно училище “Професор Никола Маринов” – гр. Търговище им разказва как българите от онова време създават декори, костюми и как целият град работи месеци наред, за да постигне някаква обща цел. “Моята основна цел беше да “потопя” учениците в духа на възрожденската епоха и по-специално – в желанието на човека да се докосне до театралното изкуство…”, споделя учителката.

Тя предлага на шестокласниците да организират театрална постановка, която отразява съвременното образование в България и представя пред родителите част от учебния процес на техните деца. В следващите редове имате възможност да се запознаете по-подробно с процеса на създаване на театралната постановка – от игла до конец.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Г-жа Петрова споделя подробен план за действие в няколко стъпки, като обръща внимание на моментите, в които трябва да се внимава:

I. Ангажиране: 

“Пуснете мухата” на учениците си, след като сте се запознали подробно с двете глави от “Под игото”.

Обсъдете:

 • С какво са ангажирани хората от това време?
 • Какво е театърът за тях? Защо това събитие е важно?
 • Какво представлява театърът днес?
 • Кога и на коя постановка ходихте последно?

II. Сформиране на екип:

Г-жа Петрова предлага на четирите шести класа, на които преподава, да се включат в проекта. Едно от първите предизвикателствата, с които се сблъсква, е значителният брой ученици. Тя е наясно, че няма как всички да участват като актьори, но бързо ѝ хрумва друга идея: “Реших да направя екипи, които да работят последователно. Допитах се до учениците и разпределих задачите спрямо интересите им”.

Учителката отбелязва, че първоначално желаещите са 40, но в последствие постановката се реализира от екип от 18 ученици. Децата имат възможност сами да решат коя от трите роли искат да поемат: сценаристи, отговорници за декора и костюмите, актьори.

III. Изпълнение:

Проектът включва няколко етапа:

 1. Написване на сценарий.
 2. Подбор на актьори за ролите.
 3. Набавяне на декор, костюми и звукови ефекти.
 4. Репетиции.
 5. Представяне на постановката пред публика.

От изключителна важност е учениците предварително да са наясно, че театралната постановка отнема време. Нужни са репетиции, последователност, търпение и много екипна работа

Стъпка 1 

Учителката разделя желаещите в 5 екипа, които трябва да напишат подробен сценарий за определена сцена. “Предложих темата да бъде свързана с училищния живот, за да им е по-близка и позната. След като се запознах с първа сцена, предложих във втора сцена да участват четиримата главни герои, които да намерят решение на казуса, поставен в първа сцена. След това предложих да пренесем действието в семейството на единия от главните герои, за да покажем гледната точка на родителите в зададения казус. Периодично проверявах как върви работата във всеки от екипите.” разказва г-жа Петрова.

Всеки екип е зависим от предишния, защото трябва да продължи общата сюжетна линия. Шестокласниците обсъждат възникналите казуси помежду си и с учителката и получават актуална връзка. “Учениците, заедно всички сценаристи, избраха основното действие да се случва в час по човекът и природата. Избрахме работно заглавие – “Училището днес”, допълва г-жа Петрова. 

Стъпка 2

Учителката организира посещение в Драматичен театър – Търговище и среща със заместник-директора Денислав Янев. Това е ключова стъпка в проекта. Децата се запознават отблизо със сцената, звуковите ефекти, изработването на декори и костюми. Имат възможност да зададат въпроси и да получат обратна връзка за идеята си и от г-н Янев.

Стъпка 3

Идва моментът за провеждане на кастинг и разпределяне на ролите между учениците, които са изявили желание да бъдат актьори.

Стъпка 4 

Започват репетиции, набавяне на нужния декор и записване на необходимите звукови ефекти. Актьорите имат възможност да влязат в роля и сами да допишат репликите, които са им възложени по сценарий.

Месец преди представлението спектакълът се сдобива и с втора част: “Когато започнаха репетициите, случайно попаднах на текст в интернет, който разказваше как ще се учи „Под игото“ през 2029 година. Реших да го включа като отделна част към спектакъла, създаден от учениците, защото беше много подходящ за „мозъчна атака“ към родителите. Избрах двама души – момче и момиче, които преработиха текста (в оригинал сцената е между баща и син) така, че действието да е между майка и син. Започнах отделни репетиции с тях.”, разказва г-жа Петрова.

Тя съветва репетициите да бъдат регулярни и по възможност да се провеждат в актовата зала в училището, за да тренират актьорите на сцена. 

Стъпка 5

На следващо място трябва да помисли за самото представление – кога, къде и пред кого ще се изиграе, как училищната общност ще разбере за инициативата.

Най-добрият вариант е да възложите на учениците сами да създадат поканите и да разпространят информация за събитието. Поканете родители, учители и ученици за представлението. Използвайте и социалните мрежи, за да създадете онлайн събитие.

Театър от игла до конец

Стъпка 6

Време е за театър! Учениците на г-жа Петрова представят два пъти постановката: на 07.06.23 г. пред учители и ученици, а на 08.06.23 г. – пред родители. Продължителността на авторското представление е около 40 минути.

Театър от игла до конец

IV. Оценяване:  

За да получите истинска завършеност на проекта, отделете време за една финална среща за рефлексия.

Г-жа Петрова оценява учениците от трите екипа спрямо конкретни критерии:

СЦЕНАРИСТИ:

 1. Избор на тема и съблюдаване на логическа последователност между отделните сцени. 
 2. Спазване на книжовните норми.
 3. Спазване на срока.

ДЕКОР И КОСТЮМИ:

 1. Набавяне на нужния декор. 
 2. Качество на звуковите ефекти. 
 3. Спазване на сроковете.

АКТЬОРИ:

 1. Научаване на текста за ролята.
 2. Идване навреме за репетициите. 
 3. Изграждане на образа и артистични импровизации.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Осъществяването на този проект води до видима промяна в класната стая на г-жа Петрова. “Учениците… повишиха своята концентрация и отговорност. Демонстрираха толерантност и перфектна работа в екип. Повишиха своята самооценка и увеност.”, споделя г-жа Петрова.

Театралният проект насърчава междупредметни връзки, защото изисква знания и умения от различни академични области: български език и литература, човекът и природата, технологии и предприемачество, изобразително изкуство, музика и информационни технологии. Учителката допълва: “Практиката ученици да участват в драматизации не е нова за нашето училище. Новост е учениците сами да създадат краен продукт, участвайки във всеки от етапите и разчитайки изцяло на своите умения и творчески потенциал”.

Осъществяват се и междуинституционални връзки – между училището и Драматичен театър – Търговище.

Отношението на родителите също е важна част от обратната връзка. Те са очаровани и горди с децата си, които доказват, че само с две генерални репетиции могат да изнесат чудесна театрална постановка.

Но с най-голямо значение са ползите за самите деца, мотивацията и удовлетворението, което този тип дейности им носят: “Всяко година получавам обратна връзка от учениците и знаете ли какво? Те най-ярко помнят проектите, в които сме впускали през учебната година. Учениците влагат емоции и забравят всички трудности.”, с вълнение обобщава г-жа Петрова.

 

Още добри практики от г-жа Петрова: 

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Ted Talk и Реч
Комуникативни умения

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред

Дърво на решенията
Креативност

Дърво на решенията

Дървото на решенията е инструмент за взимане на решения, който представлява графика с възможните последствия от различни варианти на действие. Това е начин за избор

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали