Как “Дебеляновите градинари” от Ихтиман превърнаха училищния двор в ботаническа градина

Подходяща за

Необходими материали:
 • тетрадка-дневник;
 • цветни моливи и химикали;
 • отделено пространство за учителя, за да съхранява материалите;
 • чашки;
 • различни видове семена;
 • почва;
 • инструменти за обработване на почвата;
 • достъп до принтер;
 • летвички за изработване на табели
Време за активността: цяла учебна година

Цели по предметно знание

 • Човекът и природата - извлича информация за вещества и процеси от текст, прости модели, схеми, таблици, диаграми, както и чрез информационно-комуникационните технологии. Извършва наблюдения на обекти и явления в природата.
 • Технологии и предприемачество - познава различни начини за отглеждане на плодове, зеленчуци, декоративни растения и билки. Разбира ползата от екологичните норми при отглеждане на растения и животни.
 • Изобразително изкуство - създава скици и рисунки по натура и по памет, като отразява в тях впечатления от наблюдаваното. Прилага разнообразни изобразителни материали при изпълнение на учебни задачи.
 • БЕЛ - извлича и обработва информация от различни източници.

Цели по умения

 • Екипна работа
 • Извличане и обработване на информация от интернет
 • Прилагане на предметни знания в практическа среда

Основно училище “Димчо Дебелянов” – гр. Ихтиман е втори дом на около 300 деца от ромски произход. Учителите се сблъскват всеки ден с редица трудности и търсят най-подходящите проектни дейности и стратегии, за да предизвикат интереса на учениците към учебния процес. През миналата учебна година г-жа Йорданова за първи път става класен ръководител на 5. клас. Пред нея се появява нелесната задача да обедини и сплоти класа. По време на посещения заедно с колеги в домовете на децата, г-жа Йорданова наблюдава, че никъде не се отглеждат цветя. “Забелязах, че само пред една къща имаше няколко саксии с цветя. Всички останали малки дворчета не бяха добре поддържани. От тук ми хрумна идеята как мога да променя нагласата у учениците и да създадем градина в училищния двор”, допълва г-жа Йорданова.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

На първо място е важно да се сдобиете с необходимите материали, както и с пространство, което може да използвате през цялата учебна година. “В училищния двор имахме свободно място, което с разрешение на директора превърнахме стъпка по стъпка в градина”, споделя г-жа Йорданова. Целият процес се проследява и записва от “градинарите” в собствените им дневник-хербарии. “Изработва се дневник-хербарии, в който се записват дата на засаждане, поникване и цъфтеж на растенията, рисунка, хербарии и характеристика на растенията”, допълва г-жа Йорданова.

Първите растения се посяват в чашки. Всеки ученик се грижи за своето семенце и описва напредъка в развитието му. Най-често попълването на дневника се осъществява в часа на класа, занимания по интереси или изобразително изкуство.

Когато растенията са достатъчно стабилни, следва засаждането им в градината. Заедно с първите растения от чашките, учениците засаждат и първите си дръвчета от гората.бг. През цялата година е необходима регулярна грижа за почвата, поливане на растенията, отстраняване на плевели, както и водене на дневника-хербарии. Изработването на табели за растенията, включващи стихотворения на Димчо Дебелянов, дава възможност на учениците да се запознаят с творчеството на автора, както и да почетат патрона на училището си. “Учениците сами подбират стихотворенията на Дебелянов. Тъй като вкъщи нямат достъп до принтер и ламинатор, този проект им дава възможност да развият и технични умения”, допълва г-жа Йорданова.

Проектът е приложим не само за прогимназиален етап, но и за начален и гимназиален след адаптиране. “Сама по себе си добрата практика позволява надграждане и продължаване всяка следваща година с грижа и засаждане на нови растения, както и грижа за многогодишните такива, като всичко това се описва в дневника от учениците”, споделя учителката.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Учениците създават и се грижат за цветна градина, забавлявайки се и учейки. Прилагат теоретични знания по човекът и природата, технологии и предприемачество, изобразително изкуство и български език и литература, придобити в учебните часове.

Чрез създаването на “Дебеляновите градинари” г-жа Йорданова постига основната си цел, а именно да възпитава етика у учениците чрез извънкласна дейност. “Чрез споделената практика в учениците се породи желание за научаване на нови неща, започнаха да търсят сами информация за различни видове растения, интересни факти и начин на отглеждане. Ангажираха се с ежедневни грижи, което спомогна и за интереса към училище и редовното посещаване”, споделя г-жа Йорданова. Родителите забелязват активността на децата си и се гордеят с постигнатите резултати, което от своя страна спомага за по-ефективната комуникация между родители и учители. Цветната градина в училищния двор успешно се превръща в продължение на класната стая. Тя не само обединява знанията и уменията по различните предмети на учениците, но и ги прави задружни и подкрепящи се.

Споделяме ви още мотивиращи и вдъхновяващи статии за това защо и как да създадем зеленчукова градина, както и как да “си отгледаш” сплотена общност чрез градинарството.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

За автора на практиката

Габриела Йорданова
Учител по изобразително изкуство, музика и технологии и предприемачество
Г-жа Йорданова преподава на ученици от прогимназиален етап в ОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Ихтиман. Тя смята, че съвременният урок трябва да излезе от сферата на конкретния учебен предмет и да бъде в контекста на ученето на основата на общочовешки и практически приложими теми. Необходима е смяна на статичната концепция на урока с динамична, чрез която учениците да придобият комплекс от знания, умения и нагласи за живот за пълноценна личностна, социална и професионална реализация.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали