Защо и как да си направим зеленчукова градинка в училище

Един от най-ярките ми спомени от детството е свързан с експеримент, който класната ръководителка г-жа Попова ни беше възложила да изпробваме в домашни условия. В зимните сутрини, едва отворила очи, скачах и тичах към радиатора. Върху него имаше тънки пластмасови кутийки, застелени със слой памук, който напоявах редовно, а отгоре бях разпръснала бобови зърна. Вълнението, което ме обземаше, когато малки зелени стръкчета се появяваха в краищата на бобчетата беше неописуемо. Години по-късно, все още го изпитвам. Живея в градски условия, но всеки свободен сантиметър от балкона ми е зает от саксии. И до ден днешен (макар да гледам много растения) появата на всяко стръкче, всяко листо, всяко цветче и всеки плод ми носи огромно вълнение.

Градинарството (дори в ограничения му балконен/дворен вариант) носи много повече от емоции. Не случайно училищните зеленчукови градинки набират популярност в голяма част от света. Те оказват траен ефект върху живота на децата. Уроците, проведени в тези “лаборатории на открито” надхвърлят знанията за растенията и уменията по градинарство и повлияват благоприятно учениците, техните семейства и целите им общности за години напред. В статията ще разберете какви са ползите от създаването на ваша собствена училищна градинка и ще се запознаете с подробни насоки как да я направите.

Защо и как да си направим зеленчукова градинка в училище

Ползите от училищните градинки включват:

Обогатяване на знания

Училищните зеленчукови градинки помагат на децата да изучават природата. В модерните времена, в които живеем може лесно да забравим, че ние хората сме неизменна част от природата и че процесите, които протичат в околната среда влияят пряко върху качеството ни на живот. Грижейки се за живи растения, децата стават свидетели на явления, които има и в човешкия живот – като раждане, порастване, зрелост, смърт, конкуренция, сътрудничество и др. Уроците, научени в тези външни класни стаи съпровождат учениците през целия им живот, а децата, които са се занимавали с градинарство са много по-склонни да разбират, уважават и пазят природата, когато пораснат.

Движение

Уроците в градината се различават коренно от тези в класната стая по това, че навън ученици и учители се движат непрекъснато: ходене, навеждане, клякане, протягане, вдигане на различни предмети са все дейности, които съпровождат един типичен урок в градинката. Неусетното раздвижване по време на учебния ден е полезно както за физическото, така и за емоционалното състояние на учениците.

Укрепване на имунната система

Нараства обемът от проучвания, които доказват, че когато се цапаме, се излагаме на  контакт с множество микроби, което засилва имунитета ни. Това важи особено за децата – при тези, които от малки играят често навън и буквално ровят в пръстта се наблюдават по-малко алергии и развитие на астма, в сравнение с деца, които растат в по-стерилна среда. 

Сплотяване на общността

Както сме писали и преди, зеленчуковите градинки са чудесен начин да въвлечем общността в училищния живот. Ако отправите покана за доброволчество, може да помогнете за намаляването на изолацията на възрастните хора, а те на свой ред могат да споделят знания и да предадат умения на учениците. Градинките дават и добра възможност на децата да се запознаят с различните организации и бизнеси в региона.

Принадлежност

Спецификата на дейностите в зеленчуковата градина поражда нуждата от добра работа в екип, насърчава поемането на индивидуална отговорност и стимулира личната ангажираност с успеха на начинанието. Подобно на екипните спортове, които сплотяват отборите и им носят чувство за гордост и принадлежност, работата в градината заздравява приятелствата и връзките в колектива, който е поел грижите за растенията. В работата в училищните градинки често участват доброволци от местната общност, което дава възможност на децата да общуват с възрастни, с които да споделят общ интерес. Работата и общуването в училищната градина създават контакти и развиват умения, които ще бъдат ценни за учениците през целия им живот. 

Подобрена диета

Изводът в обществата, в които от много време има училищни зеленчукови градинки е недвусмислен: учениците, които се занимават с отглеждане на растения в училище, ядат повече пресни плодове и зеленчуци. И това не важи само за продуктите, хапнати на място в градината. Доказано е, че учениците, в чието училище има зеленчукова градина ядат повече свежи плодове и зеленчуци вкъщи, което е чудесна новина както за тях, така и за родителите им. 

Споделени вълнения далеч от екраните

Тъй като в природата винаги протичат различни процеси, вълненията, които носи градинарството са много. Това е добре дошло в днешно време, когато много младежи търсят разнообразие и създаване на емоции основно пред екрана. Градинката предоставя добра алтернатива, която въвлича децата в положителни преживявания, сплотява ги и им дава ценни умения – всичко това на чист въздух.

Разнообразете преподаването

Училищната градинка е инструмент, който ще обогати много от уроците на децата. Най-очевидно това се отнася за темите, свързани с растенията – към теоретичните знания за развитието на растенията учениците добавят безценен личен опит в отглеждането на различни култури. Те разбират по естествен начин влиянието на дъжд, суша и други природни явления върху растенията. Чрез наблюденията и работата си учениците вникват във взаимовръзките между човек, природа, опрашители (и всякакви създания, които градинката им привлича) и хранителните ни ресурси. Предвид, че човечеството се намира на ръба на екологична криза, в момента е от особена важност в подрастващите да се възпитава разбиране и уважение към природата. Доказано е, че деца, които са имали занимания в училищна градинка, като възрастни са по-ангажирани с опазването на околната среда. А човек, който от опит знае колко труд се влага в отглеждането на плодове и зеленчуци, е по-склонен да планира по-добре и да намали хранителните отпадъци, за които е отговорен.

Освен в часовете, в които се изучават природните процеси, с малко въображение училищната градинка може да е от помощ и в други предмети. Например:

 • БЕЛ – водене на дневник за наблюдаваните в градината процеси;
 • технологии и предприемачество – планиране на дейности, конструиране на лехи, огради; бюджетиране, набиране на средства;
 • чужди езици – обогатяване на речника на учениците с наименованията на всички елементи и растения в градинката;
 • изобразително изкуство – практическо занимание: изрисуване на повдигнати лехи, ограда, прерисуване на растенията в различните им фази на развитие;
 • математика – различни видове измервания.

В градината могат да се провеждат контролирани експерименти – например една и съща култура да се отглежда с и без торене и да се анализират резултатите (бързина на израстване, здравина на растението, размер на стъблото и количество реколта).

Както сме писали и преди, училищните градинки са чудесен начин да си “отгледаме” общност. Споделените интереси са най-добрият и лесен начин за преодоляване на всякакви бариери (социално-икономически, етнически и др.). Сред цветята и зеленчуците всички сме равни: с пръстта се цапат и малки, и големи, а вкусът на съвместно отгледаната ягодка  може да даде начало на разговор, който да прерасне в ново приятелство. Цветно-зеленчуковите градини са място, където децата със СОП също се чувстват добре и полезни. 

Първоначалното създаване на училищна градинка не е малко работа, но усилията ще се отплатят многократно в идните години. Не забравяйте да включвате учениците и семействата им във всяка една стъпка от процеса – от проучване на възможността да се захванете с тази дейност, до финалното обиране на реколтата. И не забравяйте: на колкото повече неща обърнете внимание в етапа на планиране, толкова по-голям е шансът ви за успех. 

Определете отговорници за градината

Всяка общност си има своите вдъхновители – хора, които са неизчерпаем източник на идеи. Често те притежават и привидно нескончаема енергия да се занимават с множество проекти наведнъж, както и заразен ентусиазъм, благодарение на който намират съмишленици. И въпреки че един единствен учител или администратор може да прегърне идеята и да стартира успешно училищна зеленчукова градинка, трябва да се има предвид, че това е дългосрочен проект. За да се увеличат шансовете за успех, препоръчваме да приложите любимата на американците практика – формирайте комитет, отговорен за училищната градина. В началото функциите му ще са свързани основно с планиране, а в последствие отговорностите ще добият оперативен характер. В най-добрия случай, в комитета ще има представители на администрацията на училището, учители, родители и, разбира се, ученици. Би било много полезно в комитета да членуват и доброволци от общността, в която се намира училището. Те могат да допринесат със знания и опит, както и да са от помощ в моментите, в които училището не работи (ваканции, празници). За комитета подберете членове, които са запалени за идеята и които имат разнообразен набор от умения и знания – така ще увеличите вероятността училищната ви градинка да удовлетвори очакванията ви дългосрочно.

Дефинирайте очакванията

Преди да стигнете до определяне на място и дизайн е добре да се помисли с каква идея се създава училищната градинка. Различните училища по света намират различни приложения на градинките си. Помислете за следните неща:

Активна класна стая

Разбира се, основната ѝ цел ще е да добави стойност към образователния процес. Докато в класната стая ученето е най-вече пасивно, градинките са рай за малки експериментатори и предоставят прекрасна възможност за активно образование – децата могат и трябва да имат водеща роля в планирането, създаването и грижата за градинката и растенията, които ще бъдат засадени. И тъй като природата си е природа, често в нея нещата се случват по различен от очакванията ни начин, а това дава шанс за един от най-ценните съвременни уроци за нашите ученици – как да разпознават възникналите проблеми и да ги решават в крачка, как да се адаптират към промяната и да преначертаят плановете си за действие, така че да доведат работата до успешен край.

Кой, как и кога ще ползва градинката?

В началните фази на планиране е добре да се помисли кои класове ще използват градинката и колко често. Някои училища предпочитат да поверят по една леха на всеки отделен клас, който ще провежда занимания в градинката като част от учебния процес, докато на други места отговорността е споделена между всички ученици. Добре е предварително да се вземе решение и да се създаде график за посещения. През активния период е хубаво учениците да отделят време на градинката поне веднъж в седмицата. В “спящия” период визитите може да се разредят, макар в една зеленчукова градина винаги да се случват биологични процеси.

От семе до зеленчук в чинията

В допълнение градинката може да е източник на пресни зеленчуци, подправки и дори плодове за училищния стол. Редица проучвания сочат, че децата са по-склонни да опитват нови неща, ако са участвали в приготвянето им и още повече в отглеждането им от семена. Това важи с още по-голяма сила, когато децата опитват заедно с групата, с която са се грижили за конкретния продукт. Зелени салати, домати, краставици, подправки, репички, цвекло  и моркови са все сравнително лесни за отглеждане растения, които могат да влязат директно в употреба в училищния стол. Ако тази идея ви допада, то ще бъде добре в комитета да членува и някой от екипа, който се грижи за изхранването на децата. В някои случаи реколтата може да е в помощ на семейства от училищната общност, за които набавянето на прясна свежа храна е предизвикателство.

За напреднали – компост

Училищната градинка може да помогне на училището да намали хранителните си отпадъци. В единия кът може да се пригоди място за компостиране на органични хранителни остатъци, които иначе биха били изхвърлени. Компостът е особено ценен за успешното отглеждане на растения. Някои училища, които имат възможност за по-големи контейнери за компостиране, насърчават деца и учители да носят органични отпадъци от домовете си с цел да намалят количеството боклук, за който е отговорна общността им. 

Терапевтичен сензорен кът

Не на последно място, ако във вашето училище има деца със СОП, в градинката може да се предвиди сензорен кът, в който да могат да бъдат ангажирани различни сетива – зрение, мирис, допир, вкус. Много терапевтични програми по света се възползват от лечебните аспекти на градинарстването – във вашето училище това може също да е от полза за малки и големи. 

Работата в градинката може да е от полза за ученици, за които дисциплината е предизвикателство. Макар да звучи контраинтуитивно, един от методите за справяне с агресия и притеснително поведение при деца е да им се оказва повече доверие и да им се възлагат повече отговорности. Можете да поверите грижите за дадено растение на ученик, на когото искате да помогнете да се справи с очакванията към него и да наблюдавате благоприятния ефект, който отговорността оказва върху поведението му.

Почерпете опит

Благодарение на Интернет, в днешно време цялата информация, от която имаме нужда, е “на един клик разстояние”. В тази статия се опитваме да ви дадем максимално подробно насоки за това как успешно да създадете ваша училищна градинка, но при подобни начинания личният опит е безценен. Съветваме ви да потърсите “ментор” за вашия комитет – някой, който вече се е занимавал със създаването на училищна градина. В гр. Пловдив има поне една детска градина и едно училище, които са минали по този път. В Троян общината е създала своя био градина, в която се отглеждат плодове и зеленчуци за детските градини от града. Потърсете и други примери и се опитайте да се свържете с хората, ангажирани с тях – със сигурност ще имат безценни съвети. Ако в близост до вашето училище има работеща градина, потърсете възможност да проведете там изнесен урок и съвместно с експертите да дадете началните знания на децата и да ги запалите за идеята.

Подберете добро място

Най-добрият вариант е новата ви градинка да се намира в училищния двор (възможно най-далеч от футболното игрище). Ако това не е възможно, не се отказвайте. Други варианти за локация биха могли да бъдат дворове на обществено достъпни институции – например читалище, църква или дори общинска сграда; големи паркинги, покриви тип плоча (лесно-достъпни и добре обезопасени) на едноетажни сгради, обществени паркове и градинки. Ако се спрете на този вариант, трябва да получите разрешение да построите вашата градинка там, което е и добра възможност да се сдобиете със съмишленици/доброволци, които да помагат на децата. И, разбира се, е важно това място да е в непосредствена близост до училището. 

И в двата случая е важно да се проучат следните въпроси:

Имате ли постоянен, лесен и безопасен достъп?

Тъй като природата не знае ни делник, ни празник, е важно децата, които ще са отговорни за градинката (и техните помощници) да имат постоянен достъп до нея. По време на продължителни празници и ваканции ще има нужда растенията да се наглеждат, поливат и плевят, така че бъдете сигурни, че няма да се озовете от другата страна на заключена врата. 

Къде е най-близкият източник на вода?

В идеалния случай градинката ще се намира на не повече от един маркуч разстояние от най-близката чешма. Растенията ви ще имат нужда от надежден източник на вода и редовното им поливане не трябва да представлява трудност. 

Какво количество слънчева светлина получава теренът?

Въпреки че различните култури имат собствени изисквания за среднодневно количество светлина, за да се развиват оптимално, повечето от растенията ще се чувстват най-добре ако получават между 6 и 8 часа пряка слънчева светлина на ден. Уверете се, че подбраното място за градинката ви отговаря максимално на това условие. Количеството светлина може да бъде определено чрез наблюдение, но може и да постъпите по-научно и да закупите светломер.

Сравнително защитено ли е подбраното място?

Ако градинката ви е на територията на училището, това значи, че растенията ще са в непрекъсната близост до много деца, които по природа не винаги са много внимателни. Затова е добре лехите да бъдат максимално отдалечени от местата, на които децата тичат и играят, където прелитат футболни топки и има други рискове за растенията, свързани със стандартните дейности в училищния двор. 

Ако градинката е извън територията на училището, може ли да се обезопаси така, че да не стане “жертва” на вандалски прояви, гризачи и други животни, които биха навредили на посевите?

Типове лехи и вертикални структури

Къде ще засадите вашите растения, ще решите в зависимост от площта, с която разполагате. Основно възможностите могат да се разделят на три, като често се използват комбинации от тях: директно в земята, на повдигнати лехи и до вертикални рамки.

Директно в земята

Ако имате кът от двора с добра почва, най-лесно би било да я използвате и да засадите растения директно в земята. Предимствата на този метод са доброто задържане на влага в корените и хранителната стойност на самата земя, но пък има по-голям риск от наличие на вредители. 

Повдигнати лехи

Най-популярни за училищни градники са повдигнатите лехи. Поради височината им те са по-удобни за използване от малки и големи. Също така при тях нападенията от гризачи и други вредители са по-малко. В повдигната леха можете да сложите субстрат по ваш избор и така да съобразите пръстта по-добре с вида растения, които планирате да отгледате. Повдигнатите лехи могат да се поставят директно върху земята, както и върху различни настилки (но ако не са върху естествена пръст, се уверете че почвата има как да се дренира добре). Лехите може да направите сами с по-големи ученици и помощ от родители, като ги сковете от нетретирани дъски. Също така, може да се прояви творчество: за повдигнати лехи могат да се използват ненужни бъчви, стари автомобилни гуми, дървени трупи, големи пластмасови или метални кутии (след отстраняване на дъното), тухли, камъни и т.н. Но, внимание: в случай, че изберете нестандартен подход (като гореизброените идеи) ви съветваме в такива лехи да садите единствено растения, които няма да се консумират, тъй като има риск нежелани субстанции да проникнат в почвата и съответно в растенията. Текстилните саксии са добър и бюджетен вариант за повдигнати лехи. Освен цената, те имат доста предимства: лесно могат да бъдат премествани (за да се коригира количеството светлина, което получават), стимулират правилния растеж на корените без да ги подлагат на риск от изгниване заради преполиване. За тези от вас, които имат желание, но нямат подходящо място има решения за съвсем малки прозрачни контейнери (например този), в които ще можете да отгледате няколко растения дори на прозореца в класната стая.

Защо и как да си направим зеленчукова градинка в училище

Вертикални рамки

Вертикалните рамки/структури са вариант за случаите, в които нямате много място за градинка. По тях могат да се катерят някои цветя, както и бобови растения, чери домати и краставици. В интернет могат да се намерят инструкции как сами да сглобите подобна рамка (тук има няколко идеи, описани на английски със снимки; номер 17 може лесно да се направи от деца). На вертикална структура могат да се поставят и малки саксии – този вариант е идеален за подправки. Ако комбинирате вертикална рамка с повдигната леха или директно засадени в земята растения, уверете се, че ще построите рамката така, че да не хвърля сянка върху останалите ви лехи.

Каква почва ще използвате?

Ключът към успеха в градинарството е наличието на добра като състав и структура почва. Най-лесният и бърз начин за създаване на училищна зеленчукова градинка е да използвате налична почва, ако има такава в (или в близост до) училищния двор. В България имаме късмета да имаме добри като състав плодородни почви. Важно е да сте сигурни, че в състава на пръстта няма желязо и тежки метали, тъй като ще направят реколтата вредна, вместо полезна (ако се съмнявате – най-добре не рискувайте, а изберете варианта повдигнати лехи + закупена почва). В повечето случаи е необходимо да се дообогати наличната земя с готови субстрати и компост. 

Създайте своя дизайн 

Веднъж, когато имате отговорите на горните въпроси сте готови да започнете с дизайна на вашата градинка. Тази стъпка по всяка вероятност ще е една от любимите на учениците. Планирайте по колко и какви растения ще засадите, кога ще е готова реколтата, кое в коя леха ще бъде. Повечето училища се спират на лесни за отглеждане растения, които са привикнали към местния климат, но някои избират да имат определена тема: примерно само растения, които се срещат в произведенията на Иван Вазов (или друг писател/поет). За най-малките, както и за децата със СОП може да планирате сензорна градинка, в която да бъдат стимулирани сетивата им. Например:

 • Вкус: босилек, магданоз, див лук, розмарин, марули, ягоди
 • Мирис: лавандула, мащерка, маточина
 • Зрение: латинки, къдраво лилаво зеле кейл (Скарлет), манголд
 • Допир: сукуленти, лилав градински чай (салвия)

Даваме ви няколко идеи за допълнителни елементи, които биха обогатили градинката и улеснили използването ѝ, в случай че имате възможност и място:

 • Работна маса (или пейка) – за отсяване и сортиране на семена, за пресаждане на разсад и др.
 • Обособено място за преподаване – няколко пейки, на които класа може да седне по време на урок;
 • Храсти и дръвчета – ако имате място за овошки или плодови храсти;
 • Инструменти за напояване – маркучи, системи за капково напояване, пръскачки;
 • Парници – помагат за по-ранно засяване на разсад и за удължаване периода на растеж на растенията;
 • Колибка за инструменти – полезна за лейки, лопати, гребла и др.;
 • Компост;
 • Контейнери за събиране на дъждовна вода;
 • Корито/мивка – за измиване на ръце след работа и изплакване на реколта;
 • Забавни екстри: хотел за буболечки, къщички за птици, малък алпинеум, тематични лехи и др. 

Време (ли е) за засаждане

След като сте свършили нелеката работа по планирането, дизайна, подготовката и създаването на вашата училищна градинка, идва най-вълнуващият момент: засаждането на растенията, които ще отгледате. Тъй като сте вложили не малко труд и енергия, вероятно искате да се впуснете ентусиазирано в градинарството и да пробвате много неща. Нашият съвет е да мечтаете смело и мащабно, но да започнете внимателно и да се “застраховате” от провал. За първите опити подберете семена, които няма да изискват твърде много работа и търпение. Такива са доматите, лютите чушки, бобови и грахови култури, различни видове зелени салати, подправки и кореноплодни. 

В нашия климат повечето култури се садят през пролетта и дават реколта през лятото и есента. Както знаем, търпението не е характерно за децата (особено по-малките). За това може да се помисли за есенно засаждане. Някои растения (например спанак, репички, различни марули и салати, кейл, цвекло, карфиол, лук (за зелен лук)) могат да бъдат засадени в началото на учебната година и да дадат първа реколта след около 10 седмици. Разбира се, в този вариант има повече риск, свързан с времето.

Ваканция, ура! Ами градинката …?

България е една от държавите с най-дълги летни ваканции в света. И докато това носи голяма радост на учениците, за екипа, който ще се грижи за градинката е сериозно предизвикателство. Отново, ключът към успешно справяне с тази ситуация е добро планиране. 

Преди децата да излязат в лятна ваканция се уверете, че зеленчуковата градинка е във възможно най-добро състояние. Заедно с класовете, които са отговорни за нея премахнете плевелите. Помислете за мулчиране – поставяне на слой органични (слама, шишарки, дървесни стърготини и кори, и др) или неорганични (камъни, рециклирана пластмаса и др.) материали върху почвата около растенията. Муличрането предпазва растенията от повечето плевели и спомага за задържане на влажност в почвата, в случай на по-рядко поливане. Повече за този процес може да научите тук.

Ако имате много растения в саксии, при възможност ги засадете директно в земята. Това ще намали нуждата им от често поливане и ще ги направи по-устойчиви на прищевките на времето. Саксиите, които могат лесно да бъдат преместени, поставете на по-сенчесто място, за да не изгорят в най-горещите летни дни. Ако имате пълзящи растения, поставете вертикални рамки, по които да могат да се захванат. 

Когато повечето планове за ваканцията са ясни, направете списък на хората, които ще могат да се грижат за растенията и изгответе график за посещенията им. Убедете се, че всеки от тях ще има достъп до градинката и до инструментите, които ще са нужни. В идеалния случай градинката ще бъде посещавана 2 пъти в седмицата. На леснодостъпно място поставете дневник, в който всеки да записва кога е посещавал градинката и какво е правил (поливал, плевил, събирал реколта и т.н.). Най-прегледно това може да се направи в четири колони: име, дата, извършени дейности и бележки. Този дневник ще е безценен както за хората, грижещи се за растенията през лятото, така и за учениците, които ще се върнат есента. Ваканциите са основен момент, в който доброволците ви ще могат да помогнат. Обърнете се към членовете на общността си и ги помолете за съдействие. 

Ползите от училищните зеленчукови градинки са много и дълготрайни: добрите навици и придобитите умения ще бъдат от полза на учениците през целия им живот. Ще се радваме, ако сме ви вдъхновили да опитате. Ако с вашите ученици изберете да се впуснете в първо пътешествие в света на градинарството, споделете опита си като се включите в следващата кампания “Добрите практики на фокус”.

Адаптирано от eartheasy.

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Гласът на младите: Училищен вестник

“Изслушвайте учениците си и използвайте любопитството им, за да го превърнете в нещо градивно! Ако училището ви няма училищен вестник, създайте такъв! Учениците са горди,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали