Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

Доста ученици изпитват смут в часовете по биология, химия или физика и се затрудняват с учебния материал. Виждат формули, слушат за сложни процеси, опитват се да разберат основни понятия, но често губят позитивното си отношение към тези учебни предмети.

Но отдадените учители знаят, че има безброй начини да мотивират учениците си и да създадат у тях траен интерес към природните науки. Пример за такава възможност е проектно базираното обучение, което съчетава академичните знания с практически дейности. Това подпомага значително учебния процес и прави усвояването на знания и умения далеч по-приятно и задълбочено. 

В следващите редове ще видите какви проекти предлага на вниманието на учениците си една учителка по химия в Природо-математическата гимназия в гр. Гоце Делчев.

Визитка на практиката

Име: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия: Ферментациите в българската кухня

За кого е подходяща: гимназиален етап – 9. клас

Продължителност: два учебни часа; предварителната подготовка за дейностите продължава един месец

Необходими материали/умения: тринокулярен микроскоп с WI-FI камера, интерактивен панел, таблети и ферментационни продукти

Цели:

  • повишаване на интереса към природните науки и задълбочено разбиране на междупредметните връзки;
  • изграждане на умения за самодисциплина и организация на времето.

Информация за учителя: Златка Милчева е старши учител по химия и опазване на околната среда и заместник-директор в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев. Има и допълнителна квалификация за учител по информационни технологии. През свободното си време обича да се занимава с градинарство. 

Описание на практиката:

Преди 5 години Златка Милчева и нейните колеги Силвия Мегданова (учител по биология и здравно образование) и Карамфилка Патинова (старши учител по физика и астрономия) създават проект за иновативно училище, като целта им е да развиват функционалната грамотност на учениците чрез интердисциплинарни уроци, които са в основата на проектно базираното обучение. От тогава насам трите дами създават много уроци, включващи междупредметни връзки, и показват на децата как един проблем може да бъде решен с помощта на няколко различни науки.

Да се измислят и подготвят такъв тип уроци изисква време и старание от страна на учителите, затова пък те получават и допълнителни възнаграждения за положените усилия. Учителите тук не са само колеги, но и приятели – ние често се събираме в училище или в домовете си, за да създадем тези уроци.”, споделя заместник-директорката.

Особено вълнуващ за учениците е урокът за ферментациите в българската кухня, който се провежда в два учебни часа.

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

Протичане на урока

В началото на часа се започва с игра за загряване – на 4 маси учителите раздават по 1 торбичка, пълна с различни предмети. В рамките на 2 минути учениците трябва да измислят кратък разказ от 2 до 3 изречения, свързан с предметите.

След това учениците се разделят на 4 екипа и всяка група получава различни задачи. По време на урока децата използват Youtube, тринокулярен микроскоп с WI-FI камера, интерактивен панел, таблети (работят с www.canva.com и с платформата Mozabook, готови canva шаблони ).

В края на часа за затвърждаване на новите знания се използва обратна връзка с със следните въпроси: „3 неща, които запомнихте, 2 неща, които са интересни, 1 въпрос за нещо, което не ви е ясно”.

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

А ето и пред какви предизвикателства се изправят децата:

Екип Колекционер

Задача 1. (предварително дадена за домашна работа със срок за изпълнение 2 седмици): Съберете рецепти от вашите баби и дядовци за правене на кисело мляко, оцет, вино и традиционна българска туршия в домашни условия.

Задача 2. Създайте и оформете електронна книжка с рецепти за използване на ферментациите в домашната българска кухня, като работите с платформата „Canvа” –

време за работа 7 минути.

Задача 3. Представете вашата колекция пред съученици и гости, като използвате  интерактивния панел – време за работа 3 минути.

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

Екип Микробиолог

Задача 1. Пригответе нетрайни микроскопски препарати с млечнокисели бактерии /Lactobacillicus bulgaricus, Streptococcus thermophilus/, като използвате закваска от кисело мляко – време за работа 3 минути.

Задача 2. Пригответе нетрайни микроскопски препарати с дрожди /Saccharomyces cerevisiae/, като използвате мая – време за работа 3 минути.

Задача 3. Демонстрирайте функционалностите на тринокулярния микроскоп с камера и фокусирайте обектите, така че да се виждат на интерактивния панел – време за работа 4 минути.

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

Екип Реклама

Задача 1. Създайте рекламен плакат на традиционните български продукти, получени чрез ферментации, като използвате www.canva.comвреме за работа 5 минути.

Задача 2. Представете готов продукт, като използвате вашата креативност и артистичност – време за работа 3 минути.

Екип “Химичен Лаборант”

Задача 1. Разпознайте типа ферментации по зададените химични уравнения. Посочете условията, при които протичат:

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2+ 238,6 KJ     …………………………….…… 

C6H12O6 → 2 CH3CH(OH)COOH + 75,6 KJ  …….……………………………

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O  ….………………………………

Човек отдавна използва жизнените процеси на живите организми за получаване на храна. Попълнете таблицата за традиционните биотехнологии. Време за работа: 3 минути.

Продукт Вид ферментация/и  Протича с участието на:
Хляб
Оцет
Сирене
Кисело мляко
Кефир
Вино
Туршия от кисело зеле

Задача 2. Открийте особеностите в протичането  на различните  ферментации в масовото производство и в домашни условия, като използвате предоставените материали – време за работа 4 минути.

Необходими продукти за производство на хляб в домашни условия Необходими продукти за промишлено производство на хляб 
1
2
3
4

Задача 3. Открийте коя ферментация се нарича масленокисела. Напишете реакцията, която протича. Какво е нейното приложение? Време за работа – 3 минути.

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

Защо да опитате тази практика:

Интердисциплинарните уроци неслучайно са все по-ценени от училищните екипи. С тяхна помощ:

  • академичното знание е подкрепено с практически дейности, които подпомагат и улесняват учебния процес;
  • подобряват се уменията за работа в екип;
  • децата развиват уменията си да работят в определените за това срокове;
  • развива се креативното мислене и се стимулира любопитството.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 

Още полезни статии:

Философия

Кои са началата на философското изследване?

Подходящ за: 10. клас Продължителност: 40/45 минути Очаквани резултати: учениците познават началата на философското изследване и могат да проверяват (свои) допускания по дадена тема В

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали