Как най-малките ученици създават литературни творби с любим герой?

Създаването на собствен текст е една нелека задача, с която учениците се сблъскват в начален етап. Творческият процес е дълъг и сложен, но именно той запалва искрата на въображението у учениците. В първите си стъпки като автори те се нуждаят от стабилна основа, която да подреди мислите им, за да може крайният продукт да ги удовлетворява и подтиква към творчески изяви. По-долу споделяме списък с въпроси, които ще помогнат на вашите творци да напишат авторска приказка/история с любим герой. 

Как да създадем най-интересната история? 

Преди изобщо да поставим темата, върху която учениците ще творят, трябва да се уверим, че те са наясно с 3 ключови момента:

 • Кои ще бъдат читателите? 

Всеки от нас познава хора, които значително се притесняват да говорят пред непозната аудитория. А как ли се чувства един по-стеснителен третокласник, когато трябва да прочете съчинението си пред целия клас? Трябва да сме сигурни, че в класната стая всички се чувстват приети и са наясно, че творбите им ще стават все по-добри, ако получават обратна връзка. 

 • Каква е структурата на текста? 

Всяко съчинение трябва да има формирано начало, същинска част и заключение (край).

 • Как се разказва история стъпка по стъпка?

Най-върховният жокер в писането на собствен текст е планът. Той е важен не само за да се спази структурата на съчинението, но и защото помага на учениците да подредят мислите си последователно, като използват най-правилните думи и изречения.

Кои стратегически въпроси да зададем? 

Задаването на въпроси е важна част от творческия процес, затова непременно трябва да се подготвим. С тяхна помощ може да подкрепим учениците в последователното писане на история с любим герой, както и да обогатим разказа им.

 1. Главният герой (Кой е той?; Какви добри качества притежава?; Какви лоши качества притежава?)
 2. Къде се развива действието? (в парка, в училище, вкъщи…)
 3. Кога се развива действието? (през пролетта, в събота, миналата година…)
 4. Кои са останалите участници в историята? (приятели, родители, животни…)
 5. Кой е най-интересният момент? / В какво се забърква героят?
 6. Как завършва историята? / Каква е поуката?

След като си готов с текста:

 1. Провери за допуснати грешки.
 2. Постави най-доброто заглавие на творбата си.

Как да използваме въпросите в класната стая 

 • Преди да започнете работа по съчиненията, заедно с учениците прочетете въпросите, които трябва да използват като основа;
 • Не размествайте въпросите – желателно е да спазвате последователността им при всяко използване на шаблона, за да не обърквате учениците;
 • Съсредоточете вниманието на учениците върху главния герой. Опишете положителните и негативните му черти; 
 • Поставете допълнителни въпроси, ако е необходимо. Примери: Как се почувства героят, когато …? Как реагираха приятелите на героя, когато …?

Внимание! Отговорите на въпросите не са крайният вариант на съчинението – те са само необходима опора и основа. 

Как учениците да представят съчиненията си?

Организирайте литературно събитие, на което децата ще прочетат историите си. Поканете родителите и други ученици от начален.

Творческият процес е широкоспектърен, а историите с любим герой са чудесно поле за изява, в което съчиняването на история може да се обедини с изобразително изкуство. Провокирайте учениците си да нарисуват главните герои и ключови моменти от историята. Така те ще могат да се опрат на визуализацията, когато представят творбата си. От друга страна, слушателите ще са по-ангажирани и ще им е интересно да видят рисунките на децата.

След литературното четене организирайте дискусия в малки групи. Попитайте присъстващите какви емоции им носят съчиненията, как оценяват постъпките на героите и каква според тях е поуката от всяка история. Подобни събития са важни за изграждането на добри взаимоотношения и доверие между ученици, родители и учители. Пожелаваме ви успех!

Още полезни статии:

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Стратегии

Периодичен анализ на напредъка

Учениците заемат на ротационен принцип ролята на отговорници за тракера на класа. Задълженията им включват както редовното попълване на резултатите, така и периодичното анализиране на данните.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали