Prepodavame.bg

Три лесни стъпки за справяне с конфликтите

Конфликтите са неизменна част от общуването. Никой не знае по-добре това от началните учители, които ежедневно са изправени пред десетки конфликтни ситуации в класната стая. Децата все още са неумели в справянето с конфликтите и много често сблъсъците между тях ескалират до физическа или вербална агресия.

Ще ви изненадаме ли, ако кажем, че конфликтите в класната стая са нещо полезно? Защото те дават възможност децата (и учителите) да развиват умението да ги управляват. А това им позволява успешно да общуват с другите, да отстояват себе си и да контролират емоциите си.

Как да научите вашите ученици да разрешават конфликтите сами? Предлагаме ви да опитате с урока “Спри, дишай и помисли”. Този урок представя една хипотетична ситуация на конфликт между двама приятели. Вашите ученици ще анализират реакциите на героите, за да изведат няколко основни стъпки, които те самите да следват в нажежени ситуации. В хода на урока децата ще помислят за собствения опит и ще разграничат успешните и неуспешните подходи, които са използвали при конфликти с техни съученици. Урокът “Спри, дишай и помисли” подпомага самонаблюдението и предлага лесен алгоритъм за реагиране в конфликтни ситуации, който е приложим дори и за третокласници.

Урокът “Спри, дишай и помисли” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени допълнителни насоки за учителя и още идеи как да развием уменията за разрешаване на конфликти у децата. Следвайте всяка от стъпките в урока внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици!

Свалете урока “Спри, дишай и помисли” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Спри, дишай и помисли”  е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка.  

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Умение за личностно развитие
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Умение за личностно развитие

Умение за личностно развитие  Успешните и неуспешните хора не се различават значително по своите способности. Те се различават в желанието си да достигнат своя потенциал. 

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини