Три лесни стъпки за справяне с конфликтите

Конфликтите са неизменна част от общуването. Никой не знае по-добре това от началните учители, които ежедневно са изправени пред десетки конфликтни ситуации в класната стая. Децата все още са неумели в справянето с конфликтите и много често сблъсъците между тях ескалират до физическа или вербална агресия.

Ще ви изненадаме ли, ако кажем, че конфликтите в класната стая са нещо полезно? Защото те дават възможност децата (и учителите) да развиват умението да ги управляват. А това им позволява успешно да общуват с другите, да отстояват себе си и да контролират емоциите си.

Как да научите вашите ученици да разрешават конфликтите сами? Предлагаме ви да опитате с урока “Спри, дишай и помисли”. Този урок представя една хипотетична ситуация на конфликт между двама приятели. Вашите ученици ще анализират реакциите на героите, за да изведат няколко основни стъпки, които те самите да следват в нажежени ситуации. В хода на урока децата ще помислят за собствения опит и ще разграничат успешните и неуспешните подходи, които са използвали при конфликти с техни съученици. Урокът “Спри, дишай и помисли” подпомага самонаблюдението и предлага лесен алгоритъм за реагиране в конфликтни ситуации, който е приложим дори и за третокласници.

Урокът “Спри, дишай и помисли” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени допълнителни насоки за учителя и още идеи как да развием уменията за разрешаване на конфликти у децата. Следвайте всяка от стъпките в урока внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици!

Свалете урока “Спри, дишай и помисли” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Спри, дишай и помисли”  е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка.  

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Още полезни статии:

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас