Защо не трябва да се страхувате от конфликти?

„Липсата на конфликт не е хармония, а апатия.“

Катлийн М. Айзенхард

Може ли конфликтът да има положителна страна? Всички знаем, че споровете не са особено приятни, но сблъсъкът с проблемите може да доведе до множество ползи – както за вас като директори, така и за целия училищен екип. 

Повечето хора се стремят да избягват конфликтите, защото те често създават несигурност, дискомфорт, разочарование и безпокойство. Но докато полагате усилия за избягването им, е възможно да пропуснете нови перспективи и посоки за развитие. В тази статия ще се уверите, че имате нужда от конфликти, за да бъдете успешни училищни ръководители.  

Какво е конструктивен конфликт?

Конструктивният конфликт предоставя възможност да се извлече най-доброто от една конфликтна ситуация. Той е градивен по природа и разрешаването му е от полза за всички участници в спора. Ефективно управляваният конструктивен конфликт се характеризира с:

 • по-добро взаимно разбиране на двете страни в конфликта;
 • непредубедено отношение и търсене на общи интереси;
 • повишаване на мотивацията за разрешаване на проблемната ситуация;
 • насърчаване на креативността и на търсенето на алтернативни варианти/идеи за разрешаване на проблема;
 • по-ефективна комуникация между страните;
 • генериране на нови идеи и иновации;
 • подобрено лидерство в целия училищен екип.

Какви са ползите от конструктивния конфликт?

Ако все още не сте сте убедени, че не е необходимо на всяка цена да избягвате конфликтите, опитайте да помислите за разногласията като за отправна точка за постигането на по-добри решения и идеи.

Ето седем от най-важните ползи, свързани с конфликтите на работното място:

 • Създават нови перспективи

За да генерирате нови идеи и иновации, имате нужда от конфликти. Когато възприемате друга гледна точка, се влияете от различни концепции. По този начин можете да прецизирате и да доразвиете идеите си или напълно да промените позицията си. Конфликтът е и отличен начин за проверка на валидността на мнение или убеждение и е добре да бъдете отворени към това.

 • Дават възможност да се изкажете 

Отношенията с колегите са едни от най-важните и сложните в живота. Често помежду ви остава нещо недоизказано, което е причина за натрупване на гняв и обида. Именно конфликтът може да ви помогне да споделите открито това, което искате. По този начин ще допринесете за формирането на по-смислени работни взаимоотношения с колегите и ще сте по-ефективни в работата. 

 • Учат ви да слушате

Ключът към успешното разрешаване на конфликти е способността да слушате. Може да отнеме време, докато настъпи моментът да представите своето мнение, но това е ценен урок. Изисква се постоянство и дисциплина, за да контролирате желанието си за говорене.  Слушането ви дава достъп до информация, от която се нуждаете, за да вземете ефективни решения. 

 • Предоставят ви възможност да развивате уменията си

Разногласията допринасят да развиете способностите си да бъдете спокойни, разумни и възприемчиви към други идеи. Изграждането на тези умения ви прави по-уверени в представянето на своята позиция и нейното отстояване. Колкото повече участвате в конфликти, толкова по-добри комуникатори ставате. Това не означава, че трябва да предизвиквате спорове, а че не трябва да се страхувате да участвате в тях, когато се появят.

 • Предоставят модели на предвидимост 

Наблюдавайте колегите си по време на конфликт – стила им на комуникация, поведението им, гледните им точки и т.н. Тази информация ще ви е полезна при евентуален “сблъсък” с тях. Познаването на модели ви помага да бъдете по-ефективни в отношенията си, тъй като те осигуряват известно ниво на предвидимост. Също така ще ви помогнат да управлявате конфликтите по-добре.

 • Подобряват взаимоотношенията 

Градивното преминаване през проблема сближава участниците в него. Размяната на мнения, изслушването на контрааргументи и постигането на решения насърчават уважението и разбирателството помежду ви и поставят стабилна основа за продуктивни бъдещи взаимоотношения

 • Практикувате емоционален контрол

Участието в конфликти ви учи да владеете своята емоционалност, като проявявате твърдост и гъвкавост при отстояване на гледната си точка. Търпението и самоконтролът са важни за успешното разрешаване на конфликти. Когато виждат, че владеете себе си, хората по-лесно ви доверяват намеренията си.  

Рецепта за продуктивен конфликт

И така, какви са “съставките” за един продуктивен конфликт? Необходимо е членовете на училищния екип:

 • да възприемат различни стилове за управление на конфликти;
 • да разпознават и повлияват положително на деструктивните намерения при възникване на конфликт;
 • да търсят продуктивно решение;
 • да поемат ангажимент за намиране на взаимно приемливо решение;
 • да се извиняват и приемат извинения. 

Като лидери е важно да осигурите посочените съставки за рецептата във вашия екип. Тогава със сигурност няма да се страхувате да приемате конфликти!

Желаем ви успех!

 

Използвани източници:

Why you SHOULD welcome conflict in the workplace

Building a Culture that Includes Productive Conflict

 

Още полезни статии:

Училищно лидерство

От директори за директори: Как да подкрепим учителите в прилагането на принципите на позитивната дисциплина

Всеки учител среща предизвикателства в работата си, с които обикновено трябва да се справя напълно сам. Част от тях са ниска мотивация за учене, закъснения,

Ефективно сътрудничество

5 стила за управление на конфликти

Съществен аспект от това да сте успешни училищни ръководители е начинът, по който се справяте с конфликтите. В тази статия ви предлагаме да разгледате петте

Ефективно сътрудничество

6 стратегии, които правят директорите успешни в прилагането на професионална учеща общност (ПУО)

Да бъдеш директор на училище, който може да осигури ефективно лидерство, е истинско предизвикателство. Лидерството оказва съществено влияние върху постиженията на учениците. Това въздействие обаче

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали