Многознайка – вълшебна математическа кутия

Онагледяването на учебното съдържание е от изключителна важност за учениците, особено за по-малките сред тях. Визуализацията им помага да възприемат и запаметят по-добре материала, да разберат новите понятия и връзките помежду им. Затова началните учители често използват в преподаването си различни визуални материали, а някои от тях включват и самите ученици в създаването на такива.

Именно такава практика споделя с нас и Венета Добрева, начален учител в СУ “Свети княз Борис I”, гр. Асеновград. Прочетете статията и се запознайте с вълшебната кутия Многознайка, която развива както предметното знание по математика, така и креативността на учениците.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Многознайка – вълшебна математическа кутия

Цели:

  • развиване на креативността;
  • развиване на умението за работа в екип;
  • насърчаване на екологичното възпитание;
  • затвърждаване на знанията и уменията по математика.

Подходяща е за: ученици в начален етап

Продължителност: през цялата учебна година

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

Идеята за вълшебната математическа кутия тръгва от предизвикателство за участие в кампания за рециклиране: от учениците се изисква да изработят предмет от отпадъчни материали. Така се ражда тяхната Многознайка – кутия, облепена с цветна хартия, върху която нагледно са представени десетици и единици, понятията умаляемо, умалител и разлика, видовете геометрични фигури, както и часовник.

Второкласниците с ентусиазъм възприемат идеята за употребата на рециклирани материали, тъй като в часа на класа децата и учителката са говорили многократно за опазването на природата и за значението на малките стъпки, които всеки от нас може да предприеме в тази посока. Учениците изработват своето творение от ролки от тоалетна и домакинска хартия, лъжички и кашони, употребявана хартия, елементи, останали от комплектите им по технологии. Впоследствие класът и учителката им използват Многознайка както в часовете по математика, така и в междучасията, съчетавайки ученето със забавлението. Наричат я вълшебна, защото с нейна помощ се решават и най-трудните задачи.

Многознайка - вълшебна математическа кутия

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Изработването на кутията преминава през три основни етапа:

  • Второкласниците обсъждат с какви подходящи материали разполагат в класната стая;
  • Децата дават предложения какво би им било интересно и полезно да създадат. Учителката също има идеи. Класът взима решение; 
  • Учениците изработват кутията Многознайка, която да им помага в часовете по математика.

След като кутията е готова, с нейна помощ децата развиват уменията си по  математика. В джобчетата на Многознайка учителката поставя различни задачи, които учениците трябва да решат.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Изработването на кутията и използването ѝ в междучасията помага на класа да се изгради като екип. Децата се забавляват заедно и си помагат един на друг.

В часовете по математика с помощта на Многознайка второкласниците визуализират изучения материал и успяват да затвърдят знанията си за събиране и изваждане. Упражняват часовника, разпознават геометричните фигури и пресмятат техните обиколки. 

Предстои “надграждане” на Многознайка и в областта на умножението и делението.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Г-жа Добрева отправя следните препоръки към колегите, които ще приложат тази практика в своите класни стаи:

  • Дайте свобода на словото и въображението на учениците;
  • Използвайте тяхната креативност;
  • Насърчавайте ги да оформят естетическия си вкус и усета към полезното.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус”, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Емоционална интелигентност
Социално-емоционално учене

Как в село Бохот развиват емоционална интелигентност в час по немски език?

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Диана Йолова-Варджиева от ОУ “Антон Страшимиров” в с. Бохот, община Плевен. Емоционалната интелигентност е ключова за това

Дигитално образование и технологии

Програмиране за НЕпрограмисти: дигитални истории със Scratch

Като преподаватели ежегодно посещаваме различни семинари, обучения и конференции, където би трябвало да общуваме с ангажирани обучители и колеги, да научаваме нови и полезни неща

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали