Как да упражняваме мозъка си и да ставаме по-умни всеки ден?

Учениците често са склонни да се откажат при трудна задача. Причините за това са различни – не вярват, че могат да се справят или пък не полагат достатъчно усилия. В същото време децата (като всички нас) искат да се справят добре и да имат високи постижения. Затова представете си каква сила и увереност, бихме им вдъхнали, ако им помогнем да разберат, че всеки ден можем да ставаме все по-умни и да се справяме дори и с най-трудните задачи, стига само да се упражняваме достатъчно.

Разбира се не всички деца ще ни повярват. Защото много от тях са чували, че на човек му се отдават определени неща, а други не. Само че днешната наука опровергава това до голяма степен. Оказва се, че учениците, които вярват, че успехът им е въпрос на усилия, а не на вроден интелект или талант, имат много по-високи постижения в сравнение в децата, убедени в обратното.

Затова, ако искате ученици, които постоянно надскачат себе си, е нужно да се фокусирате върху тяхната нагласа за развитие. Това ще насърчи тяхната самоефективност. Самоефективността е свързана с вярата в собствените способности – човек може да се справи, стига да положи необходимите усилия. Самоефективността е силно обвързана с положителната самооценка и със самоосъзнатостта – самоефективните хора познават силните си страни, но и знаят какво трябва да надградят.

Искате всичко това и за своите ученици? Тогава изтеглете урока “Упражняване на мозъка”. Той ще представи на вашите третокласници концепцията за постоянно развиващата се интелигентност. След това всяко дете ще “упражни” своя мозък, за да установи дали това се отразява в справянето му с няколко забавни задачи. В края на урока учениците ще направят изводи какво им е помогнало да станат по-добри и как биха го приложили в ежедневния си живот.

Урокът “Упражняване на мозъка” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици!

Свалете урока “Упражняване на мозъка” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Упражняване на мозъка” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка.  

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Четене и социално-емоционални умения – един урок с много приложения 

Как целенасочено да развиваме социално-емоционалните умения на учениците през предмета, който преподаваме? Какви техники да прилагаме? Има ли качествени ресурси, които да ни помогнат в

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас