Искате емпатични ученици? Ето как!

Емпатията е свързана със способността да съпреживяваме емоциите на другите хора. Тя ни позволява да изпитваме състрадание и да помагаме на околните. Емпатията ни помага да разбираме хората по-добре и да не бързаме да ги съдим. Като цяло емпатията ни позволява да живеем в мир и разбирателство едни с други.

Защо да развиваме емпатия в училище? Училището е едно от първите места, на което децата се учат да общуват с връстниците си. Емпатичните ученици ще си помагат взаимно и ще подкрепят децата със специални образователни потребности. Те няма да се подиграват, ще разрешават споровете по-бързо и рядко ще прибягват до физическа саморазправа. Емпатичните ученици ще поддържат по-удовлетворяващи взаимоотношения помежду си и това значително ще подобри климата в клас.

Искате емпатични ученици? В такъв случай урокът “Котката и реката” е точно за вас. Той ще покаже на децата защо е важно да се опитаме да разберем гледната точка на приятелите си и да съпреживеем техните емоции. Учениците ще прочетат една трогателна история и чрез нея ще разсъждават върху чувствата, които могат да ни накарат да се държим по определен начин. Ще помислят и за собствения си опит и емоциите на своите приятели. Урокът “Котката и реката” ще ви подскаже и допълнители идеи как може да подобрявате емпатията на своите третокласници в различни ситуации.

Урокът “Котката и реката” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици!

Свалете урока “Котката и реката” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Котката и реката” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка.  

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Още полезни статии:

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас