4 стъпки към училището мечта – Стъпка 1

Мечтаното училище

Как да създадем училище-мечта? Училище, в което ученици и учители са мотивирани и ангажирани с процеса на учене, взаимоотношенията са удовлетворяващи, а резултатите като училищен успех и личностово развитие са отлични?

Безспорно до “училището-мечта” може да се стигне по различни “пътеки” като внедряване на STEM в училище, поставяне на ученика в центъра на образователния процес, развиване на умения на 21 век. Една от всички тези пътеки е и социално-емоционалното учене или с други думи – развиването на социални и емоционални умения успоредно с учебното съдържание.

Развиването на социални и емоционални умения у учениците безспорно  им позволя да бъдат успешни, целенасочени, осъзнати. Изследванията показват, че развиването на тези умения е ключово за училищния, академичния и кариерния успех на хората. (1)

Но внедряването на социално-емоционалното учене в цялото училище води до наистина изключително добри резултати в представянето и на ученици, и на учители. (2) Опитът показва, че включването на социално-емоционалното учене като част от учебния процес във всеки час, във всяка класна стая, във всеки извънкласен проект ще:

 • повиши училищния успех на учениците;
 • подобри представянето им на олимпиади и състезания;
 • подобри резултатите им на матури, НВО, кандидатстудентски изпити;
 • ще подобри климата в класната стая;
 • ще подобри отношенията ученик-ученик, учител-ученик и учител-родител.

Прочетете повече по темата в статиите ни “Социално-емоционално учене – какво е това?” и “Защо социално-емоционалните умения са важни?”, а ако сте професионалисти, които не спират да се развиват, надникнете в статията  “5 социално-емоционални умения, които всеки учител трябва да има”.

А сега в поредица от статии ще видим как се внедрява социално-емоционалното учене на ниво училище, стъпка по стъпка:

Стъпка 1 – Създайте солидна основа!

Училищен екипСъберете екип

За да построим нещо устойчиво във времето, имаме нужда от здрава основа. А най-солидната основа за едно училище е добре работещият екип. Затова внедряването на социално-емоционалното учене на ниво училище трябва да се ръководи от екип преподаватели, които работят добре заедно.

Как да изберете членовете на този екип? Най-разумният подход би бил да включите в екипа по внедряване на социално-емоционално учене в училище учители от различни специалности: например учител по информатика, по български език, по езици и по изкуства. Нека преподават и в различни възрастови групи – начален етап, прогимназиален етап и гимназия.

Но, посочването на учителите, които да сформират екипа, не е достатъчно, за да го направите добре функциониращ. Всеки член на екипа трябва да има ясна представа каква е неговата роля. Например един може да е отговорен за това да помага на колегите да прилагат практики за развитие на социални и емоционални компетенции в час. Друг може да е отговорен за идентифицирането на най-успешните от тях. Трети може да  организира тематични срещи и обучения за всички учители в училище. Четвърти – да търси финансиране и да управлява бюджета, необходим за провеждането на мероприятия, свързани със социално-емоционалното учене – училищни събития, награждавания, обучения на учителите и други.

Динамиката и взаимоотношенията в екипа също са изключително важни, за да работи той успешно. Всички негови членове трябва да се чувстват спокойни да да дават идеи и решения, да изразяват несъгласие по конструктивен и позитивен начин. Нужно е да се създаде позитивна и отворена към предложения атмосфера.

Затова инвестирайте време в създаването на правила и очаквания за работата на всеки член на екипа. Връщайте се към тях всеки път, когато забележете, че екипът не работи по конструктивен и ефективен начин.

Споделете с всички

За да създадете устойчивост на вашия проект за развиване на социални и емоционални умения, е важно да информирате всички страни, които имат отношение. Запознайте учителите и администрацията с начинанието. В никакъв случай не пропускайте родителите и учениците. Ако училището има спонсори и партньори – запознайте и тях. Привлечете ръководството.

 • Представете идеята на учителския колектив.
 • Организирайте родителска среща.
 • Представете проекта на всяко едно дете в училище.

При това, важно е не просто да съобщите, че в училището ще се учат социално-емоционални умения, а да коментирате по-задълбочено с всички изброени страни:

 • Защо социалните и емоционални компетентности са толкова важни?
 • Как социалните и емоционални умения ще помогнат на ръководство, учители, родители, ученици?

Може да направите поредица от дискусии на тема “социално-емоционални умения” с учители, ученици, родители и партньори.  Друга идея е да направите сесия “Въпроси и отговори” с родители и ученици. А защо да не дадете на децата задача да изработят постери на тема “Как развиването на социално-емоционални умения ще помогне на нас и нашето училище?”

Комуникирайте двупосочно

Това означава не просто като екип да съобщавате различни решения, но да дадете възможност на останалите страни също да могат да се свържат с вас. Създайте механизми, чрез които ученици, учители, родители, партньори, администрация да дават своята обратна връзка, предложения и възражения. Дали ще е ежемесечна среща, кутия за предложения, ученически съвет,  дали ще се случва на учителския съвет – изберете най-подходящия начин за вашето училище.

Защо социално-емоционалното учене ще помогне на нашето училище?

Социално-емоционални умения в училищеХората прилагат социални и емоционални умения във всяка една сфера от живота си. В същото време рядко ние възрастните отделяме време съзнателно да развиваме социалните и емоционалните умения на децата, с които работим и които възпитаваме. А ползите от това биха били огромни – деца, които имат позитивни отношения едно с друго; деца, които могат да си поставят цели и да правят план за постигането им; деца, които гледат на всяка грешка като възможност за учене.

Внедряването на социално-емоционалното учене в цялото училище е мисия, която определено си заслужава. Но, за да бъде постигната успешно, е нужно да се подходи внимателно и осъзнато. Изграждането на екип, който да ръководи процеса на включването на социално-емоционалното учене във всяка класна стая, е първата много важна стъпка към постигането на училището-мечта!

А коя е следващата стъпка – прочетете тук!

 

Използвана литература:

 1. How Social-Emotional Learning Help Children Succeed in School, the Workplace, and Life, Committee for Children
 2. It’s Time to go All-in for Social-Emotional Learning by Social & Emotional Contributor

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали