Prepodavame.bg

Как да научим децата да си поставят цели?

Едно от важните умения, които успешните хора имат, е способността да си поставят амбициозни, но реалистични цели. Тази способност им помага да се справят с предизвикателствата като не губят посоката си. Основите за развитието на това умение се полагат още в детска възраст, а училището е едно от най-подходящите места за това. 

Умението да си поставят цели ще помогне изключително много на децата в усвояването на учебното съдържание. С негова помощ те ще могат да разделят материала на малки стъпки, да набелязват области за подобрение и да работят целенасочено върху тях. 

Урокът “Целите ми за седмицата” ще ви помогне да изведете вашите второкласници до етапа, в който те сами могат да наблюдават представянето си и да поставят свои собствени цели. Това ще повиши ангажираността им в учебния процес и ще се отрази положително на мотивацията им. Чрез урока “Целите ми за седмицата” децата ще могат да изследват собствените си цели и да проверят доколко са реалистични. 

Урокът “Целите ми за седмицата” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Целите ми за седмицата” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Целите ми за седмицата” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

Четивна грамотност
Четивна грамотност

Четивна грамотност

Що е то четивна грамотност и какво ни казва статистиката? Според определението на PISA грамотността е „разбиране, използване, осмисляне на писмени текстове за постигане на

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини