Как да научим децата да си поставят цели?

Едно от важните умения, които успешните хора имат, е способността да си поставят амбициозни, но реалистични цели. Тази способност им помага да се справят с предизвикателствата като не губят посоката си. Основите за развитието на това умение се полагат още в детска възраст, а училището е едно от най-подходящите места за това. 

Умението да си поставят цели ще помогне изключително много на децата в усвояването на учебното съдържание. С негова помощ те ще могат да разделят материала на малки стъпки, да набелязват области за подобрение и да работят целенасочено върху тях. 

Урокът “Целите ми за седмицата” ще ви помогне да изведете вашите второкласници до етапа, в който те сами могат да наблюдават представянето си и да поставят свои собствени цели. Това ще повиши ангажираността им в учебния процес и ще се отрази положително на мотивацията им. Чрез урока “Целите ми за седмицата” децата ще могат да изследват собствените си цели и да проверят доколко са реалистични. 

Урокът “Целите ми за седмицата” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Целите ми за седмицата” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Целите ми за седмицата” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Възможно ли е?
Математическа грамотност

Възможно ли е?

Тази стратегия стимулира учениците да оценяват получен резултат, като го сравняват с разбирането си за проблема, и поставя акцент върху разбирането на проблема, а не

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас