Prepodavame.bg

Урок за преодоляване на трудности? Да моля!

Всеки от нас се изправя пред трудности. По това си приличаме. Различаваме се обаче по това как реагираме на трудностите. Някои от нас се плашат, че няма да се справят и затова се опитват да ги избегнат на всяка цена. Други приемат проблемите като приключение и с любопитство и ентусиазъм се опитват да намерят решение. 

Сега си представете класна стая, в която децата се впускат стремглаво към всяко ново предизвикателство, което им отправяте. Представете си колко много учат и напредват тези ученици! И в колко осъзнати, ефективни, уверени и успешни личности ще се превърнат! 

Може да постигнете всичко това лесно с помощта на урока “Разбира се, че мога”. 

Урокът “Разбира се, че мога” насочва вниманието на децата към напредъка, който са постигнали до момента. Дейностите в него подпомагат децата да си припомнят трудностите, пред които са се изправили и начините, по които са ги преодолели. 

Урокът “Разбира се, че мога” насърчава също и взаимната подкрепа между учениците пред новите предизвикателства – те се учат да се окуражават и насърчават взаимно, да забелязват и адмирират не само своите лични постижения, но и тези на съучениците си. 

Урокът е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Разбира се, че мога” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Разбира се, че мога” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Умение за личностно развитие
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Умение за личностно развитие

Умение за личностно развитие  Успешните и неуспешните хора не се различават значително по своите способности. Те се различават в желанието си да достигнат своя потенциал. 

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини