“Продължавай, докато не се получи” или как да научим децата на упоритост

Справянето с предизвикателствата е тема, която вълнува всички ни. Но за учителите и родителите тя е още по-важна, защото отговорността да научат децата да посрещат предизвикателствата е в техните ръце. Още в детството полагаме основите на нагласите и уменията си, свързани с предизвикателствата, които до голяма степен предопределят доколко ще сме способни да се справяме с тях по-късно в живота си. 

Една от нагласите, които ни подпомагат в успешното преодоляване на предизвикателствата, е упоритостта. Тя е свързана с вътрешната ни убеденост, че можем да се справим с дадена трудност, стига да опитаме достатъчно много пъти. Упоритостта често върви ръка за ръка с успеха и това е валидно за всяка една възраст. Затова развиването на упоритост е един от най-големите подаръци, които можете да направите на вашите ученици. А тренирайки тяхната упоритост, вие надграждате своята!  

Урокът “Продължавай, докато не се получи” е фокусиран именно върху упоритостта. Чрез няколко физически упражнения децата са провокирани да осъзнаят колко е важна възможността да опиташ няколко пъти, за да успееш в нещо. В края на урока чрез рефлексия второкласниците ще отнесат направените изводи до своя опит и реалността в класната стая. 

Урокът “Продължавай, докато не се получи” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Продължавай, докато не се получи” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Продължавай, докато не се получи” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Да помогнем на учениците да вземат дисциплината в свои ръце – цялостна стратегия за разрешаване на конфликти в клас

Влошената дисциплина и конфликтите в класната стая са предизвикателство, с което всеки преподавател рано или късно се сблъсква. Най-разпространеният начин за справяне с проявите на

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас