fbpx
2 клас Емоционална интелигентност

Как да помогнем на учениците да се справят със стреса?

Как да помогнем на учениците да се справят със стреса?

Стресът е едно от големите предизвикателства на нашето съвремие. Но той съвсем не е запазена територия само за възрастните. Децата често са подложени на стрес, но за разлика от нас възрастните, нямат изградени умения да се справят с него. Учениците, които са подложени на стрес, напредват по-бавно с учебния материал и често имат проблеми с поведението. Също както и при възрастните, е застрашено тяхното физическо и психическо благополучие. 

Затова за децата е изключително важно да изградят умения за управление на стреса. Сред тях е готовността да потърсят помощ в ситуация на дистрес. Макар и да изглежда като нещо елементарно, умението да потърсиш помощ при трудност е свързана с по-успешно справяне с предизвикателствата и намаляване на нивата на стрес. Търсенето на помощ от възрастни и връстници ще даде възможност на детето да получи подкрепа, утеха, а понякога и насоки за разрешаване на проблема. Това, че учениците са готови да потърсят помощ, ще даде спокойствие на родители и учители, че децата ще сигнализират, ако са свидетели или жертви на насилие, тормоз или злоупотреба. 

След като си припомнихме колко е важно за учениците да могат да потърсят помощ, идва ред и на въпроса: “Как да ги научим?”. Не се притеснявайте, урокът “Слепешката в стреса” е създаден именно за това. В него второкласниците ще могат да преживеят ситуация на даване и получаване на помощ и да рефлектират върху емоциите и мислите си. В края на урока децата ще са изготвили и списък с важните хора, към които да се обръщат в трудни моменти.

Урокът “Слепешката в стреса” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Слепешката в стреса” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Слепешката в стреса” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.