Prepodavame.bg

Как да помогнем на учениците да се справят със стреса?

Стресът е едно от големите предизвикателства на нашето съвремие. Но той съвсем не е запазена територия само за възрастните. Децата често са подложени на стрес, но за разлика от нас възрастните, нямат изградени умения да се справят с него. Учениците, които са подложени на стрес, напредват по-бавно с учебния материал и често имат проблеми с поведението. Също както и при възрастните, е застрашено тяхното физическо и психическо благополучие. 

Затова за децата е изключително важно да изградят умения за управление на стреса. Сред тях е готовността да потърсят помощ в ситуация на дистрес. Макар и да изглежда като нещо елементарно, умението да потърсиш помощ при трудност е свързана с по-успешно справяне с предизвикателствата и намаляване на нивата на стрес. Търсенето на помощ от възрастни и връстници ще даде възможност на детето да получи подкрепа, утеха, а понякога и насоки за разрешаване на проблема. Това, че учениците са готови да потърсят помощ, ще даде спокойствие на родители и учители, че децата ще сигнализират, ако са свидетели или жертви на насилие, тормоз или злоупотреба. 

След като си припомнихме колко е важно за учениците да могат да потърсят помощ, идва ред и на въпроса: “Как да ги научим?”. Не се притеснявайте, урокът “Слепешката в стреса” е създаден именно за това. В него второкласниците ще могат да преживеят ситуация на даване и получаване на помощ и да рефлектират върху емоциите и мислите си. В края на урока децата ще са изготвили и списък с важните хора, към които да се обръщат в трудни моменти.

Урокът “Слепешката в стреса” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Слепешката в стреса” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Слепешката в стреса” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Умение за личностно развитие
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Умение за личностно развитие

Умение за личностно развитие  Успешните и неуспешните хора не се различават значително по своите способности. Те се различават в желанието си да достигнат своя потенциал. 

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини