Как да помогнем на учениците да се справят със стреса?

Стресът е едно от големите предизвикателства на нашето съвремие. Но той съвсем не е запазена територия само за възрастните. Децата често са подложени на стрес, но за разлика от нас възрастните, нямат изградени умения да се справят с него. Учениците, които са подложени на стрес, напредват по-бавно с учебния материал и често имат проблеми с поведението. Също както и при възрастните, е застрашено тяхното физическо и психическо благополучие. 

Затова за децата е изключително важно да изградят умения за управление на стреса. Сред тях е готовността да потърсят помощ в ситуация на дистрес. Макар и да изглежда като нещо елементарно, умението да потърсиш помощ при трудност е свързана с по-успешно справяне с предизвикателствата и намаляване на нивата на стрес. Търсенето на помощ от възрастни и връстници ще даде възможност на детето да получи подкрепа, утеха, а понякога и насоки за разрешаване на проблема. Това, че учениците са готови да потърсят помощ, ще даде спокойствие на родители и учители, че децата ще сигнализират, ако са свидетели или жертви на насилие, тормоз или злоупотреба. 

След като си припомнихме колко е важно за учениците да могат да потърсят помощ, идва ред и на въпроса: “Как да ги научим?”. Не се притеснявайте, урокът “Слепешката в стреса” е създаден именно за това. В него второкласниците ще могат да преживеят ситуация на даване и получаване на помощ и да рефлектират върху емоциите и мислите си. В края на урока децата ще са изготвили и списък с важните хора, към които да се обръщат в трудни моменти.

Урокът “Слепешката в стреса” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Слепешката в стреса” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Слепешката в стреса” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

След споделяне на големия въпрос на раздела всеки ученик дава своя хипотеза за отговора и казва защо мисли така
Научна грамотност

След споделяне на големия въпрос на раздела всеки ученик дава своя хипотеза за отговора и казва защо мисли така

Тази стратегия е подходяща за началото на раздел. Когато споделяме с учениците какъв е големият въпрос, на който ще търсим отговор в този раздел, ги

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас