Как учениците да се справят със стреса? Опитът на Спортно училище “Дръстър” в Силистра

Всеки ученик чувства напрежение в ежедневието си, породено от интензивно учене, изпитвания, разнообразни лични взаимоотношения със съученици и учители и др. Когато говорим за ученици от спортно училище обаче, трябва да добавим и стреса от тренировъчния процес и участието в състезания. Екип учители от Спортното училище “Дръстър” в гр. Силистра работи активно по темата, свързана със стреса у учениците и как можем да го овладяваме. 

Визитка на практиката:

За кого е подходяща: за учениците от прогимназия и гимназия; учителите в Силистра я прилагат за пръв път с ученици от седми клас, тъй като при тях има допълнително напрежение, породено от изпитите за НВО

Какво развива: умение за справяне със стреса

Продължителност: регулярно по време на учебната година

Необходими материали: изградено ПУО в училище, разнообразни материали за осъществяване на дейностите, напр. работни листове, арт материали и др. 

Описание на практиката

Какви цели си поставя екипът?

Екипът на Спортното училище “Дръстър”, обединен в професионална учебна общност – Анета Атанасова, Светла Илиева, Весела Лазарова, Лиляна Недева – смята, че за учениците им е ключово да се научат да:

  • прогнозират въздействието на конкретни ситуации върху личното и общественото здраве;
  • разширят уменията си за самоконтрол и самооценка на собствените постижения;
  • разпознават личните стресови фактори и как те влияят;
  • практикуват стратегии за справяне със стреса.

Какво правят?

Учители по различни учебни предмети и треньори на учениците работят заедно по различни стратегии, свързани с по-доброто познаване на себе си и умението за самоконтрол, напр. тестове за краткосрочна памет, стрес тест, дискусия по видео, групова работа по казус, изучаване и прилагане на техники, свързани с намаляване на стреса. Преподавателите активно търсят и адаптират материали по темите, които са важни за тях. 

Един от елементите, който се оказва изненадващо успешен в цялостната визия на  учителите от училището, е сесия арт терапия.

Арт терапия

За осъществяването на сесия арт терапия екипът на училището търси професионален художник, защото това има добавена стойност за учениците. Децата имат възможност да нарисуват пейзаж с р. Дунав, която минава покрай Силистра. Дейността отпуска и вдъхновява и е ценна в цялостната работа по справяне със стреса в училището. 

Защо да опитам тази практика?

  • Всеки ученик е подложен на стрес, важно е училището да осъзнава това и да прилага цялостна концепция за работа по темата.
  • Чрез познаване на механизмите, по които се поражда стресът, и различни стратегии за справяне с него, учениците ще постигат по-добри спортни и академични резултати.
  • Високите нива на стрес не са здравословни и се отразяват дългосрочно на качеството на живот на всеки човек. Колкото по-рано се научим как да ги управляваме, толкова по-добре.

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали