4 стъпки към училището мечта – Стъпка 2

Училището мечта

Училището-мечта е на 4 стъпки разстояние от вас! Какви са те – прочетете в нашата поредица от статии. 

В предишната статия обсъдихме, че пътищатата за постигане на училището-мечта могат да бъдат различни. Един от тях е развиването на социално-емоционални умения у децата, с които работим (т.нар. социално-емоционално учене). Добрите социални и емоционални умения на ученици ще доведат до:

  • Повишаване на техния успех;
  • Намаляване на отсъствиято и отпадането от училище;
  • Удовлетворяващи взаимоотношения между учители, ученици и родители (1).

Този ефект би могъл да бъде постигнат много по-бързо и ефикасно, ако включим социално-емоционалното учене във всяка класна стая в училище (2). Първата стъпка към това е създаването на екип от преподаватели, които да управляват процеса на внедряване на социално-емоционалното учене в училище.

Нека видим каква е следващата стъпка!

Стъпка 2 – Направете план!

Споделена визияСъздайте споделена визия

Няма как да стигнем някъде, ако не знаем къде искаме да стигнем, нали? Затова ви е нужна визия. В нея ще опишете представата си къде искате да стигнете – конкретно за вашето училище, вашите учители и вашите ученици. Чуйте техните стремежи, надежди, цели. Попитайте ги за тяхното лично “Защо?” След това включете чутото във визията. Това ще направи визията ви споделена.

Именно чрез споделената визия ученици, учители, ръководство и партньори ще се чувстват отговорни и ангажирани за напредъка по развитието на социално-емоционални компетентности в училище. Те ще споделят, ще разбират и ще се идентифицират с визията за вашето училище. 

Конкретна практика за създаване на споделена визия

Ето примерни въпроси, които могат да ви помогнат в изграждането на споделена визия. Задайте ги към всички засегнати страни:

  • Какво искаме всички наши ученици да знаят и могат, когато напуснат училище?
  • Кои са уменията, които ще помогнат на всички наши ученици да достигнат пълния си потенциал?
  • Каква искаме нашата училищна общност да бъде? Как искаме тя да звучи? Как искаме тя да се усеща? Как искаме тя да изглежда?
  • От какво имат нужда децата и възрастните, за да се развиват и процъфтяват в нашето училище?

Дайте 10 минути на всеки да нахвърля идеите си, а след това да ги обедини в 2-3 изречения. Когато приключите, преминете към споделяне в малки групи. Нека всяка малка група определи къде са пресечните точки в споделеното от участниците. На тази база ще стъпи вашата споделена визия. (3)

Определете къде сте сега

За да знаете как и накъде да продължите, трябва да разберете къде се намирате в момента. Така ще установите върху какво може да стъпите – какви са вашите ресурси. Ще разберете и от какво още имате нужда.

Затова проучете какво е правено в училище за развиване на социално-емоционални умения, емоционална интелигентност или умения на 21 век. Свържете се с учителите, които обикновено управляват подобни проекти. Може би педагогическият съветник или училищния психолог също са работили в тази посока?

Създайте план за действие

На база на всичко това – вашата визия, ресурсите и нуждите – направете план за действие. Отбележете ясни цели и ги обвържете с конкретни срокове за изпълнение. Посочете кой за какво е отговорен и каква роля има. Помислете за нуждите си – може би имате нужда от още обучение или от определен бюджет за организиране на училищни събития, свързани със социално-емоционалните умения? Конкретизирайте как ще адресирате тези нужди.

Да обобщим

Училищена 21 векВ училището на 21 век осъзнатото развиването на социални и емоционални умения у учениците е силно необходимо, за да бъдат нашите деца конкурентноспособни на пазара на труда. Внедряването на социално-емоционалното учене на ниво училище е един от най-ефикасните начини да направим това.

След като сме подбрали екипа, който да управлява процеса на включване на социално-емоционалното учене във всяка класна стая, е важно да преминем към следващата стъпка – създаване на план. Само чрез него можем да ангажираме всички учители, ученици, родители и партньори в общата мисия за развиване на уменията на децата успоредно с учебното съдържание. 

Искаш да научиш повече? Прочети следващата статия със стъпка 3.

Цитирана литература:

  1.  How Social-Emotional Learning Help Children Succeed in School, the Workplace, and Life, Committee for Children
  2.  It’s Time to go All-in for Social-Emotional Learning by Social & Emotional Contributor
  3.  Develop a Shared Vision for Schoolwide SEL by CASEL Organization

 

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

4 дигитални инструмента за интерактивни уроци

Всеки учител иска да създава вдъхновяващи и интересни уроци. Съществуват десетки образователни сайтове и приложения, които помагат да учителите в тази задача. Събрали сме няколко,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали