4 стъпки към училището мечта – Стъпка 3

Училище мечта - рисунка

Училището-мечта е на 4 стъпки разстояние от вас! Какви са те – прочетете в нашата поредица от статии. 

В предишната статия обсъдихме, че пътищатата за постигане на училището-мечта могат да бъдат различни. Един от тях е развиването на социално-емоционални умения у децата, с които работим (т.нар. социално-емоционално учене). Добрите социални и емоционални умения на ученици ще доведат до:

 • Повишаване на техния успех;
 • Намаляване на отсъствиято и отпадането от училище;
 • Удовлетворяващи взаимоотношения между учители, ученици и родители (1).

Този ефект би могъл да бъде постигнат много по-бързо и ефикасно, ако включим социално-емоционалното учене във всяка класна стая в училище (2).

Първата стъпка към това е създаването на екип от преподаватели, които да управляват процеса на внедряване на социално-емоционалното учене в училище. Втората стъпка към постигането на училището-мечта е съставянето на подробен план за включването на социално-емоционалното учене във всяка класна стая.

Нека видим каква е следващата стъпка!

Стъпка 3 Подобрете социално-емоционалните умения на учителите!

Социално-емоционални умения на учителитеОпитът показва, че учителите развиват социални и емоционални умения у учениците по-успешно, когато училището инвестира в подобряване на социалните и емоционални умения на самите учители. (4) 

Децата учат от това, което виждат, че ние правим, а не от това, което им казваме, че трябва да се прави. Нека покажем чрез личния си пример как ние развиваме своята собствена емоционална интелигентност. 

Според изследване на Галъп в САЩ през 2014, учителската професия е сред най-стресиращите професии. Затова и подпомагането на социалните и емоционални умения на учителите е ключово за осигуряването на психическото и физическото им здраве, а оттам и на здравето на учениците.

Как да подходите?

Учете се

Никой не се ражда научен, нито има “таван” на знанията и уменията ни. Човек се развива, докато е жив. Затова:

 • Предразположете възрастните в училище да рефлектират върху своите собствени социални и емоционални умения.
  Обсъждайте как вие като учители можете да разширявате капацитета си за развиване на емоционална интелигентност у учениците;
 • Насърчете училищния екип да изследва собствените си предубеждения към определени ученици, етнос, пол, възрастова група и др.
  Например: “Момчетата не трябва да показват емоции”, “Дванадесетокласниците не се интересуват от учене”, “Момичетата преекспонират чувствата си”, “Петър не може да изкара повече от 3 по математика”, “Ромите не учат висше образование” и др.
 • Поощрявайте учителите да развиват и надграждат уменията си постоянно. Култивирайте нагласа за непрекъснато развитие и растеж;
 • Осигурете възможност учителите да посвещават време на грижа за себе си и за събиране на нови сили.
  Например може да организирате срещи за разведряване веднъж седмично в учителската стая;
 • Помогнете на учителите да направят собствен персонализиран план за развиване на личните си социални и емоционални умения.

Работете заедно

Помислете как да засилите сътрудничеството между учителите. Може да създадете партниращи си двойки учители, които да си помагат по отношение на надграждането на социално-емоционалните си умения. Включвайте темата по време на учителския съвет, на срещите на методическите обединения и др. В България вече съществуват училища, които имат своите ефективно функциониращи Професионални Учебни Общности (ПУО). Защо да не създадете такава общност и във вашето училище?

Упражнявайте се

Прилагайте социалните и емоционалните си умения във всяка възможна ситуация – по време на час, при срещи с родители, по време на учителски съвет, при разговор с колеги. Включвайте се в обучения, които засягат по някакъв начин усъвършенстването на социалните и емоционални умения на учителите. Използвайте всяка възможност да тренирате и подобрявате собствената си емоционална интелигентност.

Да обобщим

Ако искаме нашето училище да е в крак с потребностите на 21 век, е важно да обвържем учебния процес с изграждането на конкретни умения у учениците. Част от тях са социално-емоционалните умения. Интегрирането им в училище може да стане в 5 лесни стъпки. Първата от тях е формирането на екип, който да ръководи процеса. Втората стъпка е създаването на план за действие. Третата стъпка е подобряването на социално-емоционалните умения на учителите.

А каква е последната стъпка? Прочетете в следващата ни статия!

 

Използвана литература:

 1. How Social-Emotional Learning Help Children Succeed in School, the Workplace, and Life, Committee for Children
 2. It’s Time to go All-in for Social-Emotional Learning by Social & Emotional Contributor
 3. Develop a Shared Vision for Schoolwide SEL by CASEL Organization
 4. Collaborative District Initiative, CASEL Organization

Статията е базирана на CASEL Guide To Schoolwide SEL

 

Още полезни статии:

Добрата дума

Учениците теглят произволно име на съученик, след което пишат едно добро качество/силна страна и една страна за подобрение на ученика, чието листче са изтеглили. Връщат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали