Prepodavame.bg

Как се възпитава ученик, който познава и разбира човешките права?

Правата на децата

Срещали ли сте ученици, които се държат по начин, който накърнява човешките права на другите? Чувствали ли сте се объркани как да подходите към тях? Тогава тази статия е за вас!

Човешките права гарантират физическото и психическото ни благополучие. Съветът на Европа отбелязва, че: “Правата на човека са присъщи за всички човешки същества още по рождение.“ Правата на човек са валидни за всички хора и не зависят от тяхната раса, пол или възраст.

През 1989 г. ООН приема Конвенцията за правата на децата. Тя е базирана на човешките права, но е фокусирана върху най-младата и беззащитна част от населението на Земята.

Защо да възпитаме ученици, които познават и разбират човешките права?

Правата на децата 2Вероятно си мислите колко много учебен материал трябва да предадете и как в него няма място за подобни отвлечени теми като човешките права. Освен това учениците имат толкова много права и толкова малко задължения…

Истината е, че гарантирането на човешките права на децата е абсолютен фундамент, за да може едно дете да функционира в която и да била сфера, включително и в училище. Ако ученик системно е подложен на тормоз и унижение или пък физическото му здраве е застрашено (което представлява нарушаване на човешките му права), той няма да е способен изобщо да учи и да напредва.

Възпитаването на ученици, които познават и разбират човешките права, ще им помогне да:

 • Разпознават случаите, в които техните права са нарушени и да търсят навременна помощ;
 • Разпознават случаите, в които правата на другите са нарушени и да търсят навременна помощ сред възрастните;
 • Носят отговорност, че собственото им поведение не нарушава правата на другите хора.

Тоест, колкото по-добре децата познават човешките права, толкова по-адекватно те ще реагират в случаите, когато тези права са нарушени – независимо дали става въпрос за тях самите, за друго дете или възрастен човек.

Познаването и разбирането на човешките права в дълбочина ще им помогне те самите да преразгледат своето поведение и да се държат по начин, който не накърнява правата на другите хора в клас:

 • Без подигравки и обиди;
 • Без физическа саморазправа;
 • Без случаи на присвояване на чуждо имущество и др.

Всъщност възпитаването на ученици в човешките права ще гарантира позитивна атмосфера в класната стая, в която всяко дете се чувства прието, разбрано и готово да учи и напредва. Какво по-хубаво от това?

Как се възпитава ученик, който познава и разбира човешките права?

Правата на децата 2Всъщност тук ще успокоим едно често срещано опасение сред учителите, че подобна дейност ще отнеме твърде много време, с което (предвид натоварената учебна програма) никой не разполага.

Добрата новина е, че изобщо не е нужно възпитаването в правата на децата да отнема допълнително време от часа. Ето 3 идеи за бързо и лесно интегриране на правата на децата в учебния процес:

1. Запознаване с правата на децата

Естествено, първата стъпка е да запознаем учениците с човешките права и в частност с правата на децата. Можем да го направим като поставим постер на стената в класната стая, който обяснява всяко право с 1 или 2 изречения.

А защо да не украсим кабинета си като разлепим цветни листи с изписани върху тях детски права по всички стени? И за да не отделяме от така или иначе оскъдното си време, просто можем да делегираме всичко това на учениците – една прекрасна възможност за тях да станат по-автономни, а и да вникнат в по-голяма дълбочина в правата на децата.

2. Спазване на човешките права от всички в класната стая

След като вече сме се запознали с човешките права, е време да започнем да ги интегрираме в собственото си поведение – т.е. да си даваме сметка кога действаме, уважавайки чуждите права и кога – не.Положителната страна на подобна дейност е, че няма да отнеме допълнително време от учебната ни програма. Нужно е единствено да покажем чрез собственото си поведение какво означава да зачитаме човешките права на всеки.

Едва след това можем да преминем към поведението на учениците – ако сме свидетели, че някой нарушава нечии права, е важно незабавно да го адресираме. Не е нужно да използваме санкции и наказания – много по-ценно би било да организираме дискусия с класа защо е важно да спазваме човешките права и как това ще помогне на всеки от нас.

За да направим процеса по-осъзнат за учениците, може в края на всяка седмица те да записват на лепящо листче кое тяхно право е било зачетено през седмицата и кое право на някой друг те са защитили и уважили. Нека след това учениците залепят своите листчета на видно място – например на дъската или на специално създадено за тази цел табло. А цялата дейност ще отнеме най-много 5 минути от часа – не е ли брилянтна?!

3. Специални уроци за правата на децата

Вероятно, след като видим първоначалните ползи от разговора за човешките права с нашите ученици, ще ни се иска да се задълбочим още повече в темата. В интернет могат да се намерят безброй материали, които да ни помогнат – видеоклипове, статии, филми.

А съвсем отскоро на нашия сайт са достъпни специални уроци за правата на децата, започвайки от предучилищна възраст и стигайки чак до гимназиален курс!

Как се възпитава ученик, който познава и разбира човешките права?

Полезни ресурси: 

Адаптирана версия за деца на Конвенцията за права на детето – https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_ChildFriendly_2017_0.pdf

Допълнителни коментари и материали от UNICEF – https://www.unicef.org/bulgaria/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE

 

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Ted Talk и Реч
Комуникативни умения

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Оценяват чужди планове за действие
Работа в екип

Оценяват чужди планове за действие

Следваща стъпка при реализирането на стратегията „По модел“ е прилагането на стратегията „Оценка на план за действие“. След като екипите са изработили по модел своя

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини