Наблюдение на часове между учителите – практика, която трябва да изпробвате във вашето училище!

“Моята класна стая е моята крепост” – често в училище подхождаме с това мото и рядко учителите знаят какво се случва в класните стаи на техните колеги. Подобна нагласа обаче пречи на циркулирането на добрите практики. А културата на екипност и сътрудничество между преподавателите се създава по-трудно. Всичко споменато води до огромни загуби за образованието. Случва се някой учител да открие как да се справи с предизвикателното поведение на ученик, друг – как да мотивира децата, а трети – как да организира така учебната работа, че да му остане време да помогне на учениците със СОП. Но никой от неговите колеги не разбира за това и останалите учители просто продължават да се борят с изброените проблеми, вместо да напредват с учебното съдържание.

Успешните организации (частни и държавни) са тези, които управляват “знанието” в организацията, така че то да не се губи.  И точно, за да “предадем знанието”, в тази статия ще ви разкажем за опита на две български училища да подобряват преподаването на учителите и да разпространяват добрите практики между тях.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ветрен и ОУ ”Йордан Йовков”, гр. Варна са част от първия випуск училища, обучавали се по програма “Училища за пример” на Фондация “Заедно в час”. Като част от обучението си те трябва да създадат система за управление на качеството на преподаване в училище. Тази система включва:

  • Изработване на критерии за качествено преподаване;
  • Взаимно наблюдение на часове между учителите с фокус практиките в класната стая за качествено преподаване;
  • Събиране на данни от наблюденията;
  • Анализиране на данните с цел да се отсеят работещите практики;
  • Вземане на решения за следващата учебна година/учебен срок на база на направения анализ.

Ако искате да създадете подобна система за управление на качественото преподаване и във вашето училище, следвайте стъпките по-долу:

Стъпка 1: Изработване на критерии за качествено преподаване

За да говорим в училище за качествено преподаване, то първо като колектив трябва да се съгласим какво е качествено преподаване в нашия контекст, с нашата училищна визия, с нашите ученици. За едно училище ще е изключително важно преподаването да включва разнообразни и интригуващи учениците практики. За друго училище ще е актуална необходимостта учениците да постигат по-високи резултати, а за трето – развиването на конкретни умения у децата. Когато мислим какви са критериите ни за качествено преподаване, няма верни и грешни отговори. Ключово е да се съобразим с належащите нужди на ученици и преподаватели.

Стъпка 2: Уеднаквяване на разбирането

Следващата част от процеса на изработване на критерии за качествено преподаване е да уеднаквим разбирането си в учителския колектив относно избраните критерии за качествено преподаване.

Например, ако сме решили, че е важно всеки учител да използва разнообразни методи на преподаване, трябва да конкретизираме какво точно разбираме под “разнообразни методи за преподаване”. Защото за един учител “разнообразни методи” може да означава редуване на задача от учебника със задача от работната тетрадка, докато за друг – изработване на макети, канене на специален гост в класната стая и организиране на състезание във връзка с темата на урока. 

Екипът на ОУ “Йордан Йовков” е посветил време и усилия, за да конкретизира максимално какво включва всеки критерий за качествено преподаване. Те се съгласяват, че е важно учителите да “Планират предварително задачите за часа”, като подробно описват различните степени, в които може да е изпълнено.

Планира предварително задачите за часа4Извършен е предварително целесъобразен подбор и подредба на предвидените задачи за часа. Те са прецизно планирани и подготвени. Има пълно съответствие с темата/дейността и предполагат пренос на нови знания към нови ситуации, както и прилагането на наученото чрез максимална творческа дейност.
3Предвидените задачи за часа са старателно планирани и подготвени; времето, което се отделя за всяка една от тях, е достатъчно за изпълнението им. Има пълно съответствие с темата/дейността и предполагат пренос на нови знания към нови ситуации, както и прилагането на наученото чрез творческа дейност.
2Предвидените задачи за часа не са достатъчно добре подбрани и подготвени; времето, което се отделя за всяка една от тях, не е добре премерено за изпълнението им. В недостатъчна степен се отнасят към изучаваното. Липсва практическа приложимост на знанията при изпълнението им. Липсва творческа дейност.
1Предвидените задачи за часа са нецелесъобразно подбрани; времето, което се отделя за всяка една от тях, не е добре премерено за изпълнението им. Нямат отношение към изучаваната тема и няма практическа приложимост на знанията при изпълнението им. Липсва творческа дейност.

 

Екипите и на двете основни училища изработват матрици с разписаните критерии и нивата им на изпълнение, които да се използват по време на наблюденията на часове. Така наблюдаващият е улеснен и няма нужда да помни критериите наизуст, а след това има конкретни записки, върху които двамата учители да обсъдят урока. Не на последно място, така се събират данни от наблюденията, които да бъдат анализирани в края на срока или учебната година.

Наблюдение на часове между учителите - практика, която трябва да изпробвате във вашето училище!
ОУ “Йордан Йовков” участва в програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час” . 
“Училища за пример” е единствената квалификационна програма за педагогически специалисти в България, която обучава училищата едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, като поставят ученика в центъра. Програмата е двугодишна и безплатна за училищните екипи на всички общински и държавни училища в България.
 
Заявете интерес към програма “Училища за пример” на сайта на “Заедно в час” и ще получите първи информация за отваряне на кандидатстването за новия випуск, как да подготвите успешна кандидатура и допълнителна информация за всички възможности и ангажименти, които включва програмата.
 
Стъпка 3: Запознаване на колектива с критериите за качествено преподаване

Ако искаме учителите да преподават според критериите, то те трябва да ги познават добре, за да планират уроците си спрямо тях. Няма смисъл да наблюдаваме час на колега за практики за развиване на уменията на учениците за работа в екип, ако никога не сме му казвали, че е важно той да включва в часовете си практики за развиване на тези умения. Затова е важно:

  • Да запознаем учителите с изведените критерии за качествено преподаване;
  • Да споделим защо сме сметнали, че учителите трябва да се стремят да преподават спрямо точно тези критерии;
  • Да чуем тяхната гледна точка.

Възможно е някои колеги да сметнат избраните критерии за ненужни или неадекватни, а други да се възпротивят на идеята за съобразяване на практиките си в класната стая с тях. Подобна дискусия е полезна, защото ще отвори темата за качественото преподаване, какво трябва да присъства в един урок, какви да са подходите към учениците и какво искаме да развиване у тях – разговор, който може до този момент да не сме водили с колегите си.

Стъпка 4: Взаимно наблюдение на часове и даване на обратна връзка

За да е смислено взаимното наблюдение на часове, то всички включени в него учители трябва да са с нагласата, че целта не е да бъдем оценявани, а да се споделят добри практики или пък заедно да търсим решение на проблем. А за да използваме максимално потенциала на наблюденията, е важно да си дадем обратна връзка след наблюдавания час – какво се е получило добре, какво си “открадваме”, какво мислим, че може да бъде надградено. Само чрез този тип обратна връзка учителите могат да се възползват от “страничния поглед” и да знаят какво да запазят по същия начин и какво има нужда да променят.

Ето какво споделят колегите от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ветрен на въпроса: “Как се почувствахте след даването и получаването на обратна връзка”?:

“Почувствах се много добре. Обратната връзка беше изключително позитивна и зареждаща и за двете страни.”
“Нямах проблем с даването и получаването на обратна връзка. Когато тя е формулирана тип “Сандвич”, се приема и дава много леко и лесно, не наранява, а помага”.
Стъпка 5: Събиране и анализ на данни от наблюденията, взимане на решения

Записките и данните от матриците за наблюдения могат да се използват, за да се отсеят успешните практики, да се види в какъв процент от класните стаи се преподава спрямо критериите за качество или пък да се наблюдава как се подобряват практиките на учителите с времето.

Всъщност в матрицата си може да включим всякакви въпроси, които са важни за нас и да я направим във всякакъв формат – на хартия или в Гугъл Формуляр.  ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” например са включили в матрицата си въпрос дали учителите намират наблюденията за полезни. Ето и част от отговорите:

Откривам нови страни на колегата – виждам го в ролята на отличен професионалист педагог.
Много полезно ми е самооценяването на учениците и даването на обратна връзка, както от самите тях , така и от учителя.

В ОУ “Йордан Йовков” пък са категорични, че ще продължат с взаимните наблюдения и споделеното разработване и провеждане на интердисциплинарни уроци и в следващата учебна година.

Наблюдение на часове между учителите - практика, която трябва да изпробвате във вашето училище!
Интердисциплинарен урок в 5 клас по модела 1:1 (Предприемачество и технологии, Човек и общество и Математика), наблюдаван от група учители – ОУ “Йордан Йовков” гр. Варна
Наблюдение на часове между учителите - практика, която трябва да изпробвате във вашето училище!
Интердисциплинарен урок в 5 клас по модела 1:1 (Предприемачество и технологии, Човек и общество и Математика), наблюдаван от група учители – ОУ “Йордан Йовков” гр. Варна

Искате ангажирани ученици и мотивирани учители? Може би имате нужда точно от взаимно наблюдение на часове и изработване на критерии за качествено преподаване. Последвайте стъпките по-горе и ни споделете резултата!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали