“Кори-куражът” или как да намеря сили да продължа, когато съм разочарован?

Често в училище ни се налага да се справяме с фрустрирани деца: деца, които се ядосват от това, че не успяват да решат дадена задача; деца, които се разплакват, когато не могат да свършат домашните си навреме; деца, които трудно приемат правилата за поведение в класната стая.  

Затова в огромна помощ на учителя е умението на учениците да се справят с фрустрацията. То им позволява да остават спокойни дори и в напрегнати ситуации – да запазват самообладание и да управляват успешно негативните си емоции. 

Как да развиете умението на децата да се справят с чувството на фрустрация? Класната стая е изключително подходящо място за  това, тъй като фрустрацията възниква често на нейна територия. А урокът “Кори: Куражът да действаме” ще ви преведе стъпка по стъпка през този процес. 

Урокът “Кори: Куражът да действаме” ще помогне на вашите второкласници да осъзнаят с какви емоции е свързана фрустрацията и в кои ситуации се появява най-често. След това те ще имат възможност да изградят стратегия, чрез която да се справят с чувството на фрустрация. 

Така, когато постепенно децата станат по-умели в овладяването на фрустрацията си, вие ще имате класна стая, в която негативните емоционални изблици са рядкост. А учениците ви ще посрещат предизвикателствата с кураж и увереност във възможностите си да се справят с тях.

Урокът “Кори: Куражът да действаме” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете Урока “Кори: Куражът да действаме” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Кори: Куражът да действаме” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Четене и социално-емоционални умения – един урок с много приложения 

Как целенасочено да развиваме социално-емоционалните умения на учениците през предмета, който преподаваме? Какви техники да прилагаме? Има ли качествени ресурси, които да ни помогнат в

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Възможно ли е?
Математическа грамотност

Възможно ли е?

Тази стратегия стимулира учениците да оценяват получен резултат, като го сравняват с разбирането си за проблема, и поставя акцент върху разбирането на проблема, а не

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас