Няма драма: драма в образованието

Креативността е наистина важна в съвременния свят. Тя ни дава възможност да погледнем на заобикалящата ни среда от друг ъгъл, да генерираме нови идеи и да намерим може би неочаквани решения на съществуващите проблеми. И ако в нашите училища креативността рядко се развива целенасочено, то в световната образователна общност определено ѝ се придава необходимата тежест. Изданието на PISA през 2022 ще се съсредоточи именно върху това умение, с помощта на допълнителен тест за творческо мислене. На креативния подход се набляга в множество международни конференции и семинари. В рамките на проект “РАЗНООБРАЗИЕ”, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, се проведоха няколко обучения за учители от шест партньорски държави, сред които и България.

Защото дори да не преподавате “творчески” предмет като изобразително изкуство, технологии и предприемачество или музика, винаги е възможно и полезно да добавите щипка креативност в часовете си. Ще насочим вниманието ви към един от начините, по които да го постигнете, независимо какво преподавате. И така: драма в образованието!

Всъщност под драма в образованието се разбира цял един спектър от методологии, така че с настоящата статия само ще открехнем вратата към този вълнуващ свят, а в края на текста ще ви предоставим допълнителен ресурс по темата. Сигурни сме, че ще намерите онези компоненти, които са най-интересни за вас и най-подходящи за вашата класна стая и вашите ученици.

Какво е драма в образованието?

Драмата в образованието се наричана още творческа драма или процесна драма и се фокусира върху формата и съдържанието на театъра. Участниците в процеса научават или изследват проблеми и идеи, поднесени и представени чрез драматизация.

Но тук нямаме предвид просто правене на театър от ученици (което, за щастие, има дълги традиции в българското образование и особено в начален етап). Добър пример за разликата между подхода на процесната драма и ориентирания към изпълнение пред публика театър е използването на концепцията за “роля” вместо “герой”. Когато имаме урок, базиран на представление, участниците могат да развият или изиграят различни “герои“, докато в процесната драма те играят “роли“, като нагласата към измислената ситуация е от по-голямо значение. Представете си по-скоро нещо като импровизационен театър. Той разчита на ангажирането на участниците в една художествена измислица, която те сами създават.

Важно е да уточним също, че драмата в образованието предлага образователна, а не терапевтична перспектива по проблемите, с които учениците се сблъскват в рамките на процеса. Театърът създава безопасно и защително пространство за децата, за да разберат по-добре света, в който живеят. Отправната точка на урок по драма най-често е тема от учебната програма, но акцентът е върху изследването на човешкия аспект. Това помага на учениците да наблюдават разгръщането на на човешките взаимоотношения в истинския живот.

Как да вкараме в часовете си малко драма?

Всъщност драмата присъства в различни форми в образованието. Ролевата игра, най-често под формата на диалози, е традиционен елемент в часовете по чужд език. Много типична педагогическа рамка на процесната драма е т.нар. “мантия на експерта”, разработена от Дороти Хийткоут. Тя предлага на учениците измислена среда, в която всички те, заедно с учителя, обитават. Например всички се държат, сякаш са служители на компания. Това “сякаш“ позволява много различни материали, базирани на учебната програма да бъдат включени в измислицата. Учениците броят, изчисляват, планират, пишат и изследват ресурси по начина, по който историята повелява.

Процесната драма дава възможност на учениците да се ангажират с множество проблеми, социални въпроси и морални или етични дилеми, застъпени в учебната програма. Не е необходимо да отделяте цял един час за урок “по драма”, може просто да интегрирате в даден час малка “драматична” структура. Самите вие като учители може да влезете в роля, като съобразите езика си с този, който биха използвали съответните герои, или като създадете специфични предизвикателства, с които учениците ви да се справят. Този аспект на процесната драмата е много полезен за исторически проучвания или ангажиране с географски проблеми.

Ето кои са трите основни подхода:

  • рамкиране на групата в роля и предлагане на задача – при този подход в роля влизате само вие и от тази позиция предлагате задача за работа на класа. Може да изберете властова позиция (например цар), ролята на медиатор (секретар на Краля), на член на групата (един от съветниците) или на търсещия помощ. Задачите могат да бъдат най-разнообразни: подходяща като краен продукт е всяка специфична културна форма, която се използва в ежедневието, за да предаде значение. Например писмо, sms, закон, табела, графити, поема, интервю, телефонно обаждане, диалог, статия, рисунка, видеозапис и прочее.
  • предлагане на “сцена” в роля – тук освен че предлагате на групата някакъв обект за изследване, каните и самите участници да поемат съответна роля – властова, медиаторска, редови член на екипа и т.н.
  • горещия стол – тук сядате на горещия стол в ролята на герой, който учениците могат да разпитват. Ако преподавате история на Древен Египет, може да бъдете фараон (или пък роб) и да разкажете за отношенията в древноегипетското общество. Ако преподавате математика или икономика, може да “поканите” на горещия стол търговец, който да разкаже как стоят нещата от кухнята на едно предприятие. Ако урокът ви е свързан с екология, може на горещия стол да седне човек, чийто дом е унищожен в следствие на климатичните промени… или пък Грета Тунберг.

Не се притеснявайте от актьорските си умения – те не са особено важни в случая. Най-същественият компонент на драмата в образованието е, че учениците и учителят създават заедно една измислена ситуация или история. Отговорността на учителя е да предложи структурата и някои определящи елемента на това колективно усилие. Също така, той носи отговорността за това да предложи пространство на децата, в което те да приемат историята като своя и да внесат важните за тях аспекти и въпроси.

Както ви обещахме, в края на статията споделяме изключително полезния Наръчник за учители, проект РАЗНООБРАЗИЕ, чийто втори раздел е посветен именно на драмата в образованието. Ако темата ви вълнува, следете и раздела ни Добри практики – Prepodavame.bg – очакват ви още материали!

 

_______________

 

Източник: лични записки от онлайн-обучение “Educational Drama And Digital Storytelling” по проект РАЗНООБРАЗИЕ („Насърчаване на демократичните ценности и многообразие в училищата чрез творческа драма и приказки“), лектор Adam Bethlenfalvy, InSite Drama, Унгария, януари 2021, 

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали