fbpx
Гражданска активност

Защо доброволчеството е полезно за учениците и как да го стимулираме

Доброволчество

Като учители знаем, че преподаването на конкретното учебно съдържание е само малка част от нашата работа в училище, при това далеч не най-значимата!

Както посочва и Законът за предучилищното и училищното образование, важно е да развием у децата нагласи и мотивация за учене през целия живот и да ги подкрепим в нелеката задача да открият и развият своите заложби и компетентности, необходими за успешната им личностна и професионална реализация. Трябва да ги научим да разбират и прилагат принципите за устойчивото развитие, демокрацията и правовата държава, както и правата, произтичащи от членството ни в Европейския съюз. И не на последно място – да формират толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин. Постигането на тези цели изисква много любов, търпение и целенасочена работа, а един от най-преките пътища в този дълъг процес несъмнено е ангажирането на учениците с доброволчески инициативи.

Личностно израстване и изграждане на редица умения

Доброволчеството най-общо може да се определи като алтруистична дейност, носеща позитивна промяна за хората, техните общности и обществото като цяло. Не по-малко са ползите за самите доброволци, защото доброволчеството им помага да разберат света около себе си по-добре и развива у тях редица ценни личностни умения и качества:

 • Комуникативни умения – доброволчеството почти винаги изисква работа в екип и общуване с множество хора, дава възможност за създаване на нови контакти и дори приятелства;
 • Организационни умения – доброволчеството изисква добро управление на времето, управление на конфликти и често справяне с трудни или стресови ситуации;
 • Отдаденост и съпричастност – доброволчеството е начин за подкрепа към дадена кауза, за развиване на емоционалната интелигентност чрез задоволяване на присъщата за всеки човек потребност да бъде полезен и съпричастен;
 • Разбиране и приемане на разнообразието – доброволчеството разширява кръгозора чрез взаимодействието с хора, понякога съвсем различни от нас – хора на различна възраст, с различни виждания, умения и професии, представители на различна религиозна или етническа общност, възрастни и деца в неравностойно положение или идващи от коренно различна социална среда; 
 • Позитивизъм и надежда за бъдещето – доказано е, че доброволчеството има възпиращ ефект върху асоциалното поведение, може би защото самото то осигурява положителни, структурирани и осмислящи времето дейности;
 • Нагласа за учене – доброволчеството дава възможност на участниците да се докоснат до сфери на дейност, изискващи от тях развиването на нови умения и компетентности, креативност и справяне с неочаквани предизвикателства.

Този списък може да бъде продължен още, но едно е ясно – доброволчеството е изключително полезно за учениците.

Практически съвети и насоки

Основният въпрос е как точно да ги ангажираме с доброволчески инициативи? Възможните подходи са два:

 • Да изберем подходяща кауза или мисия и да мотивираме децата да се включат в нея;
 • Да изберем целева група ученици и след това да изберем най-подходящата за тях кауза.

И в двата случая е важно да разясним на децата какво представлява доброволчеството и какви са ползите от него, да дискутираме възможните инициативи, които ще подобрят средата в нашето училище, които са значими и интересни за нашата училищна общност. Децата приемат информацията много по-добре, когато им е представена от гости в класната стая – от други доброволци и представители на различни организации, от по-големи ученици или от студенти. Подробно разработен примерен “урок по доброволчество”, с който да повдигнете темата, са подготвили от най-голямата доброволческа платформа у нас TimeHeroes (може да го откриете тук: https://timeheroes.org/media/uploads/school_guide/urok_den_na_dobrovoletsa.pdf).

В училище могат да бъдат реализирани множество инициативи, като например:

 • поддържане на малка зеленчукова градина;
 • засаждане на цветя и дървета;
 • почистване на училищния двор или на съседната улица, градинка, поляна и др.;
 • събиране на средства и извършване на малки ремонтни дейности в училище;
 • събиране и раздаване на дрехи и играчки на деца в нужда;
 • кореспонденция чрез писма с възрастни хора, живеещи в отдалечени малки населени места;
 • приготвяне и раздаване на храна за болни и бедни хора и още много други. 

Доброволчеството като част от учебния процес

За щастие, у нас има дългогодишни традиции в доброволчеството. В сферата работят множество утвърдени неправителствени организации и образователната ни система предоставя добри условия за развиване на доброволчество в училище. Това може да стане по време на самите часове по предмети, в часа на класа или като извънкласна дейност. За да улесним работата си, заедно с децата можем да се включим в дейностите на някоя местна природозащитна или благотворителна организация, на местното читалище или болница, да изберем някоя от каузите, предлагани в интернет платформите за доброволчество. Разбира се, може да стартираме и своя инициатива, за да отговорим на нуждите на конкретната общност и на интересите на нашите ученици.

Трудно, но далеч не невъзможно, е доброволчеството да се развива в часовете по предмети или в часа на класа. Тук, от една страна, се сблъскваме с ограниченото и почти винаги недостатъчно време за усвояване на учебното съдържание в часовете, но от друга страна, голямо предимство е, че можем да включим целия клас. По този начин ще преодолеем едно от основните предизвикателства в процеса, а именно набирането на достатъчен брой доброволци! Като начало е важно да разгледаме учебната програма по съответния предмет и тематичното си разпределение, за да набележим кои са темите, в които по естествен начин да “вмъкнем” доброволческа дейност.

Може би най-лесно би било доброволчеството да е част от дейността на училищните клубове по интереси. За доброволчеството е изключително важно да се случва доброволно, а различните клубове за извънкласна дейност по естествен път обединяват учениците със сходни интереси и създават малки сплотени общности в училище, което улеснява привличането на най-мотивираните и най-подходящите за дейността участници. Полезни методически насоки за органзиране на доброволчески клубове в училище, с подкрепата на българското правителство и Европейския фонд за регионално развитие, са разработили от сдружение “СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (запознайте се с материала тук: http://www.fyc-vidin.org/ssn/sites/default/files/volunteering_bg.pdf).

Удовлетворение и признание

Не на последно място, трябва да имаме предвид, че признанието за доброволците е важен момент при въвличане на учениците в доброволческа дейност и мотивира децата да бъдат активни. Затова по време на изпълнението на конкретните задачи е хубаво да ги окуражаваме постоянно и да ги поздравяваме за положените усилия съвсем неформално. Благодарност към доброволците за техния принос можем да изразим и на специално организирано награждаване или друг тип събитие, което поставя в центъра на вниманието доброволците и тяхната дейност. Церемониите за награждаване са подходящи в края на даден период или при по-дългосрочни доброволчески инициативи – в края на учебната година. Може да подготвите за участниците грамоти, придружени с отчети за извършената дейност и придобитите личностни умения.

И така, доброволчеството е мисия, напълно възможна в училище! То ще допринесе за това децата да се възприемат като продуктивни членове на общността си, да развият своята гражданска активност, да създадат нови контакти и приятелства, да научат нови неща, да добият умения и опит в нови сфери и да “отключат” неподозирани черти на характера си.

Струва си да опитаме, нали?

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.