5 предизвикателства за класната стая по случай Световния ден на добротворчеството

Представете си как би изглеждал един специален ден, в който всички хора около вас са се посветили на извършването на добри дела. Намусеният и вечно критикуващ съсед ви отваря входната врата с усмивка и пожелание за успешен ден. Шофьорът на автобуса, за който бързате, пропуска зеления светофар, за да ви изчака да се качите. Продавачът в магазина прибавя към чашата ви с кафе вкусна курабийка и ръчно написано позитивно послание. Учениците ви са ви подготвили като изненада ансамблово изпълнение на любимата ви песен. И това е едва началото на тази 24-часова мечта.

Добрата новина е, че подобен ден не само е възможен, но и отдавна съществува. На 13-и ноември се отбелязва Световният ден на добротворчеството (World Kindness Day). Тази статия ви предлага няколко практически идеи как да го отбележите в класната стая. Въвличайки учениците си в изпълнението на добротворчески предизвикателства, ще създадете множество позитивни емоции, ще развиете важни социално-емоционални умения и ще се погрижите за здравето и цялостното благополучие на децата. 

Предложените практики са много подходящи за часове по БЕЛ и английски език, за занимания по интереси, за извънкласни дейности и за часа на класа. Ако в училището ви се прилага система за психологическа подкрепа на много нива, е добра идея да включите предизвикателствата към дейностите на ниво 1 и ниво 2. 

Можете да започнете, като споделите с учениците си информация за Световния ден на добротворчеството.

Факти за Световния ден на добротворчеството:

 • популяризира важността на това да сме добри един с друг, със самите себе си и с целия свят;
 • за първи път се провежда през 1998 година и в момента го отбелязват множество държави по света;
 • разкрива положителния потенциал на извършването както на големи, така и на малки добри дела;
 • фокусира общественото внимание върху позитивните случки в ежедневието ни;
 • отбелязването му чрез участие в добротворчески предизвикателства помага за изграждането на положителни и подкрепящи взаимоотношения;
 • ако всеки българин изпълни по едно добро дело по случай Световния ден на добротворчеството, ще се случат над 6 милиона добрини само в един ден.

Предизвикателство 1 – „Избирам добротворчеството!” 

Тази добротворческа практика е подходяща за начална училищна степен. Чрез нея изследваме могъщия потенциал на личния ни избор да правим добро. Когато се грижим за нечие благополучие, ние съзнателно избираме да помогнем. В наши ръце е да решим дали да сме добротворци и как да действаме в дадена ситуация. 

Започнете с дисусия относно ползите за самите нас от това да извършваме добрини. После разделете дъската на две колони и ги озаглавете „Да избереш да си добър изглежда така…” и „Да избереш да не направиш нищо изглежда така…”. Във всяка категория запишете по един сценарий, който я илюстрира, например „да спреш и да помогнеш на някой да събере нещата, които е разпилял и да му се усмихнеш” за първата и „да подминеш някой, който току-що е разпилял нещата си” за втората. С помощта на учениците допълнете таблицата с още примери. 

След това ги предизвикайте в рамките на следващите 24 часа да изберат и осъществят едно добро дело. Когато еднодневният срок изтече, дайте задача на учениците да опишат какво са направили и за кого. Предложете им модел за писане, например:

„Аз избрах добротворчеството! Аз избрах да бъда добър с… като… Чувствам се… от постъпката си.” 

Насърчете учениците да споделят добротворчеството си и извън класната стая – с родители, близки или приятели.

Ако предизвикателството се изпълнява в час по английски език, окуражете децата да публикуват своето добро дело във Фабриката за добрини.

Предизвикателство 2 – „Получих добрина!” 

Практиката е подходяща за прогимназиална училищна степен и има за цел да фокусира вниманието върху признателността за добро дело, което някой друг е направил за нас. Благодарността, която изпитваме като получатели на добрини, ни прави по-оптимистични, по-уверени, по-дружелюбни и по-склонни да бъдем добротворци. 

Започнете с въпрос към учениците кой е по-облагодетелстван при добротворчески акт – даващият или получаващият? Наблегнете на ползите от благодарността. След това предизвикайте децата заедно да изработят презентация с примери за добрини, които са получили. За целта дайте време, в което всеки ученик да помисли и избере скорошна случка, когато някой друг е бил добър към него. След това детето трябва да направи проекто-дизайн на слайд с описание на ситуацията и подходящи илюстративни изображения. Задайте общ модел за писане: „Добрината, която наскоро получих от… беше следната: … Тази случка ме накара да се почувствам…”.

Възложете задача всеки да изработи своя слайд и да го добави към споделен с класа Power Point документ (може да използвате Google Slides или вие да съберете слайдовете и да ги обедините).

След като презентацията на класа е готова, я гледайте заедно с учениците и насърчете всеки да презентира своя слайд от мястото си. Може да споделите презентацията с родители, колеги и други ученици или да я публикувате на сайта /страницата на училището.

Ако провеждате практиката в час по английски език, окуражете учениците да публикуват слайдовете си в категорията „някой друг ми дари добрина” на Фабриката за добрини.

Предизвикателство 3 – „Да рекламираме добротворчеството в социалните медии” 

Практиката е подходяща за гимназиална училищна степен. Социалните медии са завзели съществена част от живота ни и особено този на младежите, но за съжаление преживяванията в рамките на ползването им съвсем не са винаги приятни. Някои популярни социални платформи често се използват за обидни коментари, подигравки и тормоз. Целта на това предизвикателство е да се противодейства на негативното онлайн съдържание чрез  атрактивни „мемета” с позитивни послания за добротворчеството.

Започнете дискусия с въпроса колко често учениците са ставали свидетели на добрина, проявена чрез публикация в социалните медии и колко често са попадали на публикации, които демонстрират обиди, агресия или присмех. Окуражете ги да дадат примери, без да назовават имена. След това им споделете, че отправяте към тях предизвикателство да изработят материали, с които да направят онлайн пространството по-приятно

Дайте задача на всеки ученик да потърси в интернет и да избере позитивен цитат, който насърчава добрите дела и е в синхрон с личните му възгледи. Възможен вариант е и да измисли свое собствено добротворческо послание. После децата трябва да проектират визуално привлекателно „меме” с избрания цитат и подходящи изображения. Ако учениците нямат предишен опит с такава дейност, предложете им да използват някой от следните онлайн инструменти за дизайн със свободен достъп: Canva, crello, Snappa, easil. Примерно меме можете да видите тук.

Създайте публична добротворческа страница на класа, където учениците да качат готовите мемета. Разгледайте я заедно и с гласуване определете 5-те най-атрактивни творения. Поканете родители, колеги и ученици да разгледат и харесат страницата. Окуражете творците да споделят своите мемета в личните си профили в социалните мрежи.

Ако предизвикателството се изпълнява в час по английски език, насърчете децата да качат меметата и във Фабриката за добрини.

Предизвикателство 4 – „Бъди добър със себе си!”

Практиката е подходяща за гимназиална училищна степен. Тя се фокусира върху това, че добротворчеството не се свежда само до това да правим добрини на другите. Неизменна част от него е да се грижим и за собственото си благополучие: малките жестове към самите нас оказват значително влияние върху здравето ни, цялостната ни кондиция, самооценката ни и потенциала ни като добротворци. Тази практика има за цел да помогне на учениците да изследват начините да бъдат добри със себе си и да оценят тяхното значение.

Започнете с дискусия относно това какво представлява добротворчеството, насочено към самите нас и какви са ползите от него. Пояснете, че да сме добри към себе си означава да се съобразяваме с чувствата си и да се грижим за нуждите си. Подчертайте, че обикновено сме склонни да се отнасяме много по-добре с другите, отколкото със самите нас, поради което имаме нужда целенасочено да се учим и да практикуваме себе-добротворчество. Запишете на дъската примери за действия, които изразяват грижа за собственото благополучие, като да потърсим помощ, да говорим на себе си с позитивни утвърждения, да си вземем почивка, да откажем нещо, ако сме заети с друго, да се застъпим за себе си, да поставим здравословни граници, да се поглезим и т.н.

Помолете учениците да седнат в кръг и един по един да отговорят на въпросите: Защо е толкова трудно да сме добри със себе си? и Какви неща мога да направя като израз на грижа за самия мен? След като са обмислили различни варианти за себе-добротворчество, предизвикайте младежите да осъществят поне една от идеите си в рамките на следващите 24 часа. Когато срокът е изтекъл, помолете учениците отново да сформират кръг и всеки да сподели каква добрина си е подарил и как му се е отразило това действие. Насърчете ги да споделят преживяното и извън класната стая – с родители, близки и приятели или да публикуват кратко описание в личните си профили в социалните мрежи, което започва например така „Бях предизвикан да съм добър със себе си и…”. Ако предизвикателството е част от часа по английски език, окуражете учениците да качат описанието на себе-добротворчеството и във Фабриката за добрини.

Предизвикателство 5 – „Таен приятел-добротворец” 

Това предизвикателство е подходящо за всички степени. Целта е да подпомогнем изграждането на позитивна и подкрепяща учебна среда, като осигурим възможност учениците целенасочено да практикуват добротворчество и като даващи, и като приемащи. Когато добрините се превърнат в социална норма в класната стая, децата изпитват по-силно чувство за принадлежност към училището и класа си, което от своя страна води до по-високи учебни резултати и по-малко поведенчески проблеми.

Започнете с дискусия относно това какво е добротворчество, как ни кара да се чувстваме и защо е толкова важно за средата, в която учим. С помощта на учениците направете на дъската списък с примери за добри дела, извършени в рамките на класната стая и училището. След това обяснете на децата, че ги предизвиквате да бъдат таен приятел-добротворец на някого от класа в продължение на една седмица

Напишете имената на всички ученици на листчета – ако са нечетен брой, прибавете и своето име и се включете в предизвикателството.  Сгънете листчетата , така че да не се вижда написаното, сложете ги в подходяща кутия и нека всяко дете си изтегли по едно, без да разкрива написаното на него. Ако някой попадне на своето име, може да върне обратно листчето и да изтегли друго.

Ученикът става таен приятел-добротворец на съученика, чието име е изтеглил. В рамките на едноседмичното предизвикателство, всеки трябва да се погрижи да подари на своя таен приятел поне три добрини. Този добротворчески дневник може да им помогне да ги планират.

Важно е да разясните, че няма значение колко голям или малък е жестът – може да е просто усмивка или задържане на вратата на стаята. Насърчете учениците да правят добрини и на други съученици, така че да не е лесно да се познае на кого точно са таен приятел-добротворец.

След изтичането на седмицата, пригответе кълбо с прежда или просто дебела ролка тоалетна хартия и седнете с децата в кръг. Увийте хлабаво началото на ролката около китката си и споделете „Аз бях таен приятел-добротворец на… и моите добрини бяха…”. После търкулнете ролката към съответното дете и то на свой ред трябва да увие ролката около китката си и да разкрие на кого е било таен приятел-добротворец. Така на финала има видимо изградена мрежа, която свързва целия клас. Преди да приключите дейността, попитайте учениците какво означава тази мрежа за тях, по какъв начин добрите дела ни свързват, как правенето и получаването на добрини ни кара да се чувстваме и как можем да се насърчим един друг да бъдем по-добри в бъдеще. Окуражете учениците да споделят с родители, близки и приятели своите добри дела.

Несъмнено би било хубаво всеки ден да бъде ден на добротворчеството. В съвременната действителност на кризи, несигурност, болести и войни, която ни залива с ужасяващи новини и черни статистики, е критично важно да се погрижим един за друг и да направим малките значими стъпки, за да превърнем света около нас в по-приятно място.

Затова не се колебайте – изберете предизвикателство за вашата класна стая и отбележете Световния ден на добротворчеството подобаващо!

Източници:

 1. Младенова, М. (2022). Какво е добротворчество и защо е полезно за учениците? Prepodavame.bg
 2. Младенова, М. (2022). Добротворчески практики за класната стая: Благодарност. Prepodavame.bg
 3. Младенова, М. (2022). Как да осигурите подходящите нива на психологическа подкрепа за учениците? Prepodavame.bg
 4. The Kindness Factory, Kaplan Academics. (2020). World Kindness Day Activities.
 5. Greater Good Science Center In Education. Kindness Buddy Practice. Berkeley University of California.
 6. Как да използваш Google Slides за да правиш професионални презентации. Prepodavame.bg

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали