5 предимства на професионалните учещи общности (ПУО)

Защо ПУО са гореща тема напоследък? Те стават все по-привлекателни за прилагане в училище, защото участниците научават много нови неща, свързани с преподавателската си практика, и то напълно безплатно. Освен това се отличават и с невероятна гъвкавост в организацията на работа. Членовете на професионалната общност могат да проектират дейността си според нуждите на своите ученици и да работят заедно за решаване на конкретни проблеми около постиженията, отсъствията, училищната култура и др. 

И така, след като вече разгледахме какво всъщност представляват ПУО , сега ви предлагаме да се запознаете с някои от техните предимства. Когато ПУО функционират правилно, ползите може да са както за учителите, така и за учениците. 

Кои са предимствата на ПУО за учителите?

1. Професионално развитие

Участието ви в ПУО води към непрекъснато усъвършенстване на преподавателската ви практика, като ви осигурява нужните ресурси и подкрепа за справяне с учебните предизвикателства и постигане на професионалните цели. ПУО ви дава възможност да бъдете в течение с най-актуалните стратегии, технологии и интерактивни методи, прилагани в училище. Следвайки новостите, вие непрекъснато се стремите да подобрите работата на екипа и индивидуалните си резултати. 

2. Сътрудничество с колеги

В ПУО можете да споделяте опита си от класната стая и да обмисляте иновативни начини за подобряване на ученето и стимулиране постиженията на учениците. Както сте се уверили вече, от ключово значение за това е добрата комуникация с колегите. Обратната връзка, която получавате от тях, ви дава възможност да преценявате своите работни практики и ефективността от прилаганите методи и техники на обучение. Затова не се колебайте да бъдете активни: водете дискусии в екипа, обсъждайте възникналите предизвикателства, опитвайте нови неща, разработвайте съвместни уроци! Като цяло сътрудничеството с останалите членове на общността насърчава отдадеността ви към работата. А най-важният елемент в подобряване качеството на всяко училище е именно отдадеността и постоянството на преподавателите в него.

3. Подкрепящи взаимоотношения

ПУО създават условия за изграждане на социални връзки с колегите ви, извън професионалните взаимоотношения. Тези връзки с времето стават все по-доверчиви и конструктивни. Това допринася както за ефективното сътрудничество помежду ви, така и за професионалното ви развитие.

4. Изграждане на по-силни общности

ПУО ви помага да се свързвате с колеги извън класната стая и да създавате стабилни професионални взаимоотношения с членовете на отделни екипи както в едно училище, така и между различни училища в съседни общини или области. Това е от съществено значение, тъй като споделената работна среда насърчава поддържането на постоянни и регулярни възможности да се учите един от друг, споделяйки опита си.

5. Удовлетвореност от работата и по-ниско текучество на учители

Сигурни сме, че като всички учители и вие се стремите да подобрите качеството на преподаване в класната си стая. Ако включите в ежедневната си работа и възможностите, които предлага ПУО (позитивна атмосфера на сътрудничество, споделени възможности за учене, иновативни методи и техники на преподаване и др.), то като краен резултат ще видите и повишаването на ученическите резултати. Тогава ще изпитате истинско удовлетворение от труда си. А в такъв случай вероятността да напуснете работното си място е по-малка. 

Кои са предимствата на ПУО за учениците?

  • По-нисък дял отсъствия от учебни часове и ограничаване на отпадането от училище

Редовното присъствие на учениците в клас е определящо за успеха им. Учениците, които не посещават учебни часове, изпитват затруднения да компенсират пропуските и забавят постигането на предвидените цели в учебната програма. Когато се затрудняват с ученето, подрастващите нямат мотивация да продължат и може да отпаднат напълно от образователната система. Като участници в ПУО се увеличава ангажираността ви към работата на учениците и стремежа към създаване на подкрепяща атмосфера в класната стая, което намалява дела на отсъствията. Добре знаем, че когато са в хармония с учебната среда, учениците са по-склонни да останат в училище и да се стремят към по-добри резултати. 

  • Ученически постижения

В процеса на работа като членове на професионалната общност вие използвате ресурси и прилагате ефективни стратегии на преподаване, които подобряват работата ви, а това в крайна сметка е от полза и за самите ученици, като насърчава ученето им и води до по-високи постижения. 

Както се убедихте, ПУО стават все по-прилаган подход в училище, тъй като допринасят за развитието на учителската практика, засилват чувството за колективна отговорност в цялото училище, повишават мотивацията на учителите и удовлетвореността им от работата и подобряват представянето на учениците.

 

Използвани източници:

  1. Unveiling the Benefits of Professional Learning Communities, 2021 
  2. 4 Benefits of an Active Professional Learning Community, 2021t

Още полезни статии:

Ефективно сътрудничество

Как учители обучават учители в съвременни педагогически практики? Опитът на едно училище в Силистра

Вътрешноинституционалната квалификация е едно добре познато словосъчетание в училище. От опит знаем, че тя може да се случва по много различни начини – понякога е

Училището мечта
Социално-емоционално учене

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 2

Училището-мечта е на 4 стъпки разстояние от вас! Какви са те – прочетете в нашата поредица от статии.  В предишната статия обсъдихме, че пътищатата за

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали