Prepodavame.bg

5 предимства на професионалните учещи общности (ПУО)

Защо ПУО са гореща тема напоследък? Те стават все по-привлекателни за прилагане в училище, защото участниците научават много нови неща, свързани с преподавателската си практика, и то напълно безплатно. Освен това се отличават и с невероятна гъвкавост в организацията на работа. Членовете на професионалната общност могат да проектират дейността си според нуждите на своите ученици и да работят заедно за решаване на конкретни проблеми около постиженията, отсъствията, училищната култура и др. 

И така, след като вече разгледахме какво всъщност представляват ПУО , сега ви предлагаме да се запознаете с някои от техните предимства. Когато ПУО функционират правилно, ползите може да са както за учителите, така и за учениците. 

Кои са предимствата на ПУО за учителите?

1. Професионално развитие

Участието ви в ПУО води към непрекъснато усъвършенстване на преподавателската ви практика, като ви осигурява нужните ресурси и подкрепа за справяне с учебните предизвикателства и постигане на професионалните цели. ПУО ви дава възможност да бъдете в течение с най-актуалните стратегии, технологии и интерактивни методи, прилагани в училище. Следвайки новостите, вие непрекъснато се стремите да подобрите работата на екипа и индивидуалните си резултати. 

2. Сътрудничество с колеги

В ПУО можете да споделяте опита си от класната стая и да обмисляте иновативни начини за подобряване на ученето и стимулиране постиженията на учениците. Както сте се уверили вече, от ключово значение за това е добрата комуникация с колегите. Обратната връзка, която получавате от тях, ви дава възможност да преценявате своите работни практики и ефективността от прилаганите методи и техники на обучение. Затова не се колебайте да бъдете активни: водете дискусии в екипа, обсъждайте възникналите предизвикателства, опитвайте нови неща, разработвайте съвместни уроци! Като цяло сътрудничеството с останалите членове на общността насърчава отдадеността ви към работата. А най-важният елемент в подобряване качеството на всяко училище е именно отдадеността и постоянството на преподавателите в него.

3. Подкрепящи взаимоотношения

ПУО създават условия за изграждане на социални връзки с колегите ви, извън професионалните взаимоотношения. Тези връзки с времето стават все по-доверчиви и конструктивни. Това допринася както за ефективното сътрудничество помежду ви, така и за професионалното ви развитие.

4. Изграждане на по-силни общности

ПУО ви помага да се свързвате с колеги извън класната стая и да създавате стабилни професионални взаимоотношения с членовете на отделни екипи както в едно училище, така и между различни училища в съседни общини или области. Това е от съществено значение, тъй като споделената работна среда насърчава поддържането на постоянни и регулярни възможности да се учите един от друг, споделяйки опита си.

5. Удовлетвореност от работата и по-ниско текучество на учители

Сигурни сме, че като всички учители и вие се стремите да подобрите качеството на преподаване в класната си стая. Ако включите в ежедневната си работа и възможностите, които предлага ПУО (позитивна атмосфера на сътрудничество, споделени възможности за учене, иновативни методи и техники на преподаване и др.), то като краен резултат ще видите и повишаването на ученическите резултати. Тогава ще изпитате истинско удовлетворение от труда си. А в такъв случай вероятността да напуснете работното си място е по-малка. 

Кои са предимствата на ПУО за учениците?

  • По-нисък дял отсъствия от учебни часове и ограничаване на отпадането от училище

Редовното присъствие на учениците в клас е определящо за успеха им. Учениците, които не посещават учебни часове, изпитват затруднения да компенсират пропуските и забавят постигането на предвидените цели в учебната програма. Когато се затрудняват с ученето, подрастващите нямат мотивация да продължат и може да отпаднат напълно от образователната система. Като участници в ПУО се увеличава ангажираността ви към работата на учениците и стремежа към създаване на подкрепяща атмосфера в класната стая, което намалява дела на отсъствията. Добре знаем, че когато са в хармония с учебната среда, учениците са по-склонни да останат в училище и да се стремят към по-добри резултати. 

  • Ученически постижения

В процеса на работа като членове на професионалната общност вие използвате ресурси и прилагате ефективни стратегии на преподаване, които подобряват работата ви, а това в крайна сметка е от полза и за самите ученици, като насърчава ученето им и води до по-високи постижения. 

Както се убедихте, ПУО стават все по-прилаган подход в училище, тъй като допринасят за развитието на учителската практика, засилват чувството за колективна отговорност в цялото училище, повишават мотивацията на учителите и удовлетвореността им от работата и подобряват представянето на учениците.

 

Използвани източници:

  1. Unveiling the Benefits of Professional Learning Communities, 2021 
  2. 4 Benefits of an Active Professional Learning Community, 2021t

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

6 стратегии, които правят директорите успешни в прилагането на професионална учеща общност (ПУО)

Да бъдеш директор на училище, който може да осигури ефективно лидерство, е истинско предизвикателство. Лидерството оказва съществено влияние върху постиженията на учениците. Това въздействие обаче

Модератор

Модератор

За ефективната работа в група и постигането на целта всеки да слуша активно и да цени различното мнение е необходимо във всички отбори да има

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен слух, за да чува дори

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.