4 стъпки как да повишите професионалното си развитие като учител и как професионалните учещи общности (ПУО) могат да допринесат за това

На днешните учители се налага да учат непрекъснато, за да подобряват преподавателската си практика. ПУО могат да имат решаваща роля за това. Основната предпоставка за членство в ПУО е да имате желание да се развивате, да обменяте опит с колегите си и да се стремите към по-високи резултати с учениците си. Ако отговаряте на тези условия, сте идеален кандидат-член на ПУО. В тази статия ви представяме различни начини за професионално развитие. Членството в ПУО е един от тях, но не и единственият. 

4 лесни стъпки как да повишите професионалното си развитие

Професионалното развитие на учителите е в основата на качественото обучение. Съвременните реалности изискват да забравите старите тромави навици и да развивате нови способности. Предлагаме ви няколко лесни стъпки, които да следвате, за да повишавате професионалното си развитие. 

  1. Присъединете се към професионална организация за учители. Изборът на една или повече структури не само ще подобри взаимодействието ви с други професионалисти в образованието, но ще ви даде възможност да сте в течение с текущите новини във вашата област. Следният списък с такива организации може да ви помогне да се свържете със съмишленици: “Национална асоциация на ресурсните учители”, “Съюз на математиците в България”, “Сдружение на българските начални учители”, “Сдружение на преподавателите по история в България”, “Асоциация на българските учители по физическо възпитание и спорт” и др.
  2. Четете и споделяйте с колеги статии от научно-методически списания, които се отнасят до обучението или предмета, който преподавате. Може да намерите полезна информация в някои от следните заглавия: “i-Продължаващо образование”, “Географ”, “Предучилищно и училищно образование”, “Педагогически новости”, научно-методическите списания на национално издателство “Аз–буки” (“Български език и литература”, “Чуждоезиково обучение”, “История”, “Философия”, “Математика и информатика”) и др.
  3. Посещавайте образователни сайтове, за да бъдете в крак с актуалните новини. Ако се абонирате за блога на преподаваме.bg, ще получавате полезни и интересни учебни материали и ще имате достъп до информация за множество иновативни подходи в обучението.
  4. Всеки месец купувайте или вземайте от библиотеката книга от образователния раздел и четете от 15 до 30 мин. всяка вечер.

Как да допринесете за успеха на една ПУО?  

Ако все пак във вашето училище има вече сформирани една или няколко ПУО, можете да се присъедините към някоя от тях. Те ще ви мотивират и предложат подкрепа, докато работите за преодоляване на недостатъчните ресурси, професионалната изолация, времевите ограничения и други препятствия, които често се срещат в днешните училища. 

За да подобрите работата на ПУО, трябва да демонстрирате няколко основни елемента: 

  • Споделяйте за преподавателската си практика и за предизвикателствата, пред които сте изправени. Заедно с колегите обсъждайте методите и философията на преподаване. Развивайте набор от споделени норми, вярвания и ценности, които са в основата на вашите действия. По този начин ще формирате и взаимоотношенията помежду си.
  • Фокусирайте се върху обучението на учениците и вярвайте, че вие сте тези, които можете да им помогнете. В рамките на една успешна ПУО този фокус не се налага от правила, а от споделеното чувство за отговорност между учителите.
  • Работете заедно с колегите си не само при обсъждане на обучението на учениците, а също така и в създаването на материали и осъществяването на дейности, които подобряват обучението, учебната програма и оценяването на учениците.
  • Утвърдете ценности по отношение на най-съществените образователни въпроси. Тези ценности може да се отнасят до способността на учениците да учат; ефективното използване на времето и пространството в училищната среда; отношенията между участниците в учебния процес и др.

В ПУО целият екип включително и директорът на училището работят съвместно за постигане на високи постижения от учениците. Учителите осигуряват подкрепа не само на учениците, те си сътрудничат взаимно. Членовете на ПУО заедно се справят с предизвикателствата, правейки успеха да изглежда по-лесно достижим. 

Как ПУО може да допринесе за вашия успех?

Участието в ПУО ви дава  възможност да учите съвместно с колегите си, да се доверявате един на друг, да се фокусирате върху резултатите на учениците и да се радвате на постиженията си заедно.  

Ако все още не сте напълно запознати с това какво е ПУО, как да я сформирате в училище и какви са ползите от това да бъдете членове на такива общности, можете да прочетете още полезна информация тук: 

Съвременните училища трябва да помагат на всички ученици да постигат основните цели на учебния процес. За да изпълнят тази мисия, училищата трябва да се променят по фундаментален начин, както и хората, работещи в тях. Учителите и директорите е добре да приемат идеята за непрекъснато учене. Необходимите промени са трудни, но не невъзможни за педагозите със страст, цел и ангажираност към извършване на правилната работа.

 

Използвани източници:

  1. Collaborative Teams, 2015
  2. Professional Learning Communities and the Changing Face of Education, 2014

 

Още полезни статии:

Емоционална интелигентонст
Социално-емоционално учене

Какво представлява социално-емоционалното учене?

Какво общо имат социално-емоционалните умения с ученето? Нека разберем заедно! Учителите влияят не само върху учебния процес. Изследователите в областта на образованието отдавна отбелязват факта,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали