Защо да създадете или да се приобщите към виртуална професионална учеща общност (ПУО)?

Спомняте ли си за март 2020 г., когато се затвориха училищата и трябваше да обучавате учениците си по нетрадиционен начин? За мнозина това изискваше нов набор от умения, които не бяха напълно развити. А ресурсите, на които можеше да се разчита за справяне с предизвикателствата, бяха ограничени. За да преодолеят отдалечеността помежду си, учителите започнаха да се доверяват на онлайн общуването като начин за сътрудничество и подобряване на индивидуалната и колективната практика. Докато се лутаха по неизвестни пътеки, търсейки начини как най-добре да отговорят на учебните, социалните и емоционалните нужди на учениците, те постепенно формираха различни виртуални професионални общности

Темата за ПУО не е нова. В статията „Какво е професионална учеща общност и 4 съвета как да си я направим в училище изясняваме, че това е подход, при който учителите работят съвместно, за да постигат по-добри резултати за учениците. 

Онлайн съвместното обучение се осъществява чрез различни платформи като Facebook, Messenger, Zoom, Viber, Microsoft Teams и др. Използвайки тези социални общности, можете да се свързвате с колеги учители и да обменяте учебни ресурси. Неформалната работна среда ви позволява да се чувствате свободни и сигурни да споделяте знания и практически опит. 

Защо да се присъедините към онлайн ПУО? 

Ето няколко причини, поради които е добре да се включите в онлайн ПУО:

 • Преодолявате чувството за изолация. Ако преподавате в отдалечено населено място и/или сте единственият учител по определен предмет в училище и ви липсва възможност за сътрудничество с колеги, то участието в онлайн ПУО ще ви осигури необходимата подкрепа. 
 • Имате достъп до разнообразни онлайн ресурси, чрез които подпомагате работата си. Например на страницата на „Заедно в час“ на ваше разположение са учебни материали, видео обучения за работа с дигитални платформи за дистанционно обучение, добри практики и идеи от учители.
 • Пестите време. Можете да се включвате в срещите на ПУО без значение къде се намирате физически. По този начин професионалните общности разширяват кръга си от участници, без да бъдат ограничавани от географски граници. Освен това онлайн срещите могат да се записват, архивират и споделят и така имате достъп до тях по всяко време.
 • Осъществявате незабавен обмен на информация, което не е възможно в комуникацията в реалната общност.
 • Свързвате се и си сътрудничите с колеги с различни интереси, познания и опит, в резултат на което се раждат иновативни идеи.

Защо и директорите се нуждаят от онлайн ПУО?

В много училища да бъдеш директор означава да си екип от един човек. Може да имате доверени колеги, на които да разчитате да поемат лидерска роля, но в действителност те са далеч от натиска, който изпитвате вие като ръководител.

 Понякога сте демотивирани от работата и се замисляте дали да не напуснете професията? Преди да се откажете, ви предлагаме да опитате да създадете онлайн професионална учеща общност с други директори на вашата позиция. Би било много вдъхновяващо да имате възможност да обсъждате проблемите със свои съмишленици.

Как да стартирате онлайн ПУО за директори?

Това може да се окаже много лесно! Направете първата стъпка, като насърчите колегите си, с които поддържате връзка, да се срещате редовно и да работите съвместно за постигане на общата цел – по-високи ученически постижения.

При провеждане на срещите помежду ви препоръчваме да следвате няколко съвета:

 • организирайте виртуални срещи, за да улесните присъствието на членовете;
 • планирайте текущ дневен ред, до който всеки участник да има достъп;
 • отделяйте 10 – 15 мин в началото на срещите, през които да можете да се отпуснете от настоящите разочарования и ситуации, причиняващи стрес и напрежение в работата;
 • постепенно преминете към дневния ред с разбирането, че емоционалната подкрепа е най-важната част от срещата;
 • насърчавайте сътрудничеството в екипа;
 • приключвайте срещите оптимистично.

И така, какво чакате? Вашите виртуални колеги са само на няколко щраквания разстояние. Все още не сте намерили онлайн ПУО, която да отговаря на вашите лични интереси или професионални цели? Лятната ваканция е чудесно време за това – да начертаете плановете си за професионално обучение и как да разширите перспективите си за сътрудничество с колеги. Независимо дали чрез социални медии, семинари след учебно време или професионални общности за обучение крайната цел остава същата – да се подобрят учебните резултати.

 

Използвани източници:

The features and benefits of online PLCs 

Why administrators need professional learning communities, too

 

Още полезни статии:

Как да окуражим учениците да си пуснат камерите
Дигитално образование и технологии

Как да окуражим учениците да си пуснат камерите

Учителите, които преподаваме в гимназиален етап, знаем, че учениците рядко пускат камерите си по време на дистанционно обучение. Можем да ги накараме насила със закани

Дигитално образование и технологии

Идеи за осъществяване на асинхронно обучение

Асинхронната форма на обучение от разстояние в електронна среда е подценявана и рядко използвана в българското училище. А този вид взаимодействие има своите предимства. Те

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали