Ученици развиват еко активизъм, като творят и подобряват езиковите си умения

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • различни видове макаронени изделия;
 • лепило за лепене на дърво, текстил и картон;
 • парцали от стари дрехи;
 • цветни копчета;
 • акрилни бои, флумастери, текстилни маркери;
 • бяла тениска.
Време за активността: 2 учебни часа

Цели по предметно знание

 • учениците прилагат изучавана лексика и усвояват нова при участието си в дискусии на английски език на тема околна среда;
 • учениците оценяват влиянието на човека върху природата и аргументират отговорността му за нейното опазване.

Цели по умения

 • учениците повишават мотивацията си за учене;
 • учениците усвояват умения за работа със съвременни дигитални платформи – Padlet и Surveyking;
 • учениците подобряват комуникативните си умения на български и английски език, като формулират и изразяват лична позиция по актуални теми;
 • учениците се подготвят да бъдат активни граждани на общността си, като търсят решения на проблеми, свързани с опазване на околната среда;
 • учениците усъвършенстват уменията си за работа в екип;
 • учениците развиват креативността си, като създават приложни изделия от материали за рециклиране.

ПГ по икономика „Алеко Константинов” е най-голямата професионална гимназия в гр. Кърджали. В нея се обучават над 400 ученици, част от които са билингви. Училището разполага с модерна материално-техническа база, включително с иновативен STEM център за обучение по физика, химия и биология. Гимназията активно участва в национални и международни проекти, а „алековците” традиционно бележат успехи в спортни изяви и състезания както по общообразователните, така и по специалните предмети. Учениците развиват творческите си таланти в различни клубове по интереси, като особено изявена е Театрално-музикална формация „Асара”. За трета поредна година в училището се провежда иновативна седмица, в рамките на която младежите развиват ключовите умения на 21. век и представят вижданията си по актуални теми – агресия, тормоз, зависимости и социализация. 

Г-жа Йорданка Узунова е част от големия и сплотен педагогически екип на гимназията. Тя е учител по английски език и се стреми да развива езиковата компетентност на учениците си, като паралелно ги насърчава да бъдат активни граждани, ангажирани с проблемите на общността си. Не по-малко важно за нея е създаването на позитивна обстановка в клас, където всеки има пространство за творческо себеизразяване.

Статията ни разказва как осмокласниците на г-жа Узунова търсят начини за опазване на околната среда, като прилагат знанията си по английски език, използват дигитални приложения и изработват ръчни изделия от рециклирани материали.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Вдъхновение за практиката г-жа Узунова получава, след като в рамките на проекта „Еразъм+” провежда езиков курс с 11. и 12. клас, свързан с кръговата икономика. Положителният отклик на младежите я насърчава да разработи подобен проект и за осмокласниците, на които води редовните часове по английски език.

При учениците в съответния клас се наблюдават затруднения по предмета поради различни причини. Г-жа Узунова иска да ги мотивира да преодолеят езиковите бариери, като ги въвлече в дискусии върху актуални за общността им теми. „Исках да проверя доколко са запознати с проблемите на града ни, да насоча вниманието им към тях и да ги ангажирам с търсенето на решения”, споделя тя.

Осмокласниците вече са изучавали лексика, свързана с околната среда, по английски език и са говорили за опазването на природата в часовете по биология. Г-жа Узунова прибягва и до съвременни дигитални инструменти и приложно изкуство, с цел да събуди интереса на младежите и да осигури приятна атмосфера за работа.

СТЪПКА 1 – ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Предварителният етап отнема на г-жа Узунова доста време – близо 2 месеца. 

Първата задача на учителката е да се сдобие с автентичен снимков материал, който представя водещите екологични проблеми в града. За целта тя прави няколко обиколки на Кърджали и околността, наблюдава внимателно и снима всичко, което я впечатли. След това прави преглед и подбор на най-подходящите кадри, които включва в Padlet презентация. Тя визуализира 5 проблемни ситуации, свързани с опазването на природата в градска и крайградска среда. Г-жа Узунова избира платформата, тъй като тя предоставя възможност чрез активиране на QR  код да се публикуват коментари, включително и анонимно (за по-притеснителните ученици).

Втората задача пред учителката е проучване и подбор на най-популярните обозначения на етикетите на продуктите, свързани с начина им на производство и възможността за рециклиране. Този път тя се впуска в обиколка на търговски обекти и прави множество снимки на етикети на най-масово купуваните стоки – храни и козметика. Целта е да прецени кои изображения се срещат най-често и да избере най-подходящите, за да ги представи на учениците. После създава втора Padlet презентация, където включва 6 обозначения и кратки обяснителни текстове към тях. Използва снимки от интернет, вместо личния си архив.

Третата задача на г-жа Узунова е да изработи онлайн въпросник „What kind of consumer are you? (Какъв тип потребител сте?)”, който да насочи вниманието на младежите към воденето на здравословен начин на живот и връзката му с опазването на околната среда. За целта тя използва сайта Surveyking, където учениците могат да въведат отговорите си, отново чрез генериране на QR код.

Четвъртата задача на г-жа Узунова е да избере използвани материали (парчета плат от дрехи, копчета, хартия и др.) за приложното задание и да измисли теми, по които екипи от младежите да изработят картини в рамки. Необходимите допълнителни материали за работа (бои, флумастери, текстилни маркери, лепило и т.н.) тя купува с лични средства.

СТЪПКА 2 – РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Г-жа Узунова осъществява проекта с учениците в рамките на два учебни часа, но е добра идея при възможност да се отдели и повече време. Важно е да се осигури спокойно темпо на работа и всеки да може да сподели идеите си.

Екологични проблеми в града

Първата част от занятието е фокусирана върху дискутиране на първата Padlet презентация. Всяка от 5-те проблемни ситуации е представена с по 2 снимки – едната илюстрира проблема, а другата – едно възможно решение. Г-жа Узунова пояснява устно всеки проблем с по няколко изречения – първо на английски език и после в превод на български за по-затруднените ученици. Същевременно записва на дъската някои нови ключови думи, които да помогнат на гимназистите да формулират изказванията си. Тяхната задача е да коментират проблема и решението, както и да предложат свое алтернативно решение на ситуацията. 

За съжаление в този момент техниката прави засечка и младежите не успяват да генерират код и да запишат идеите си в самата презентация. Налага се да ги споделят устно. За да насърчи всеки да каже мнението си, г-жа Узунова оказва съдействие на по-затруднените ученици при превода от български на английски език.

Ето и някои от идеите на гимназистите:

 • Ситуация 1: замърсяване на въздуха

Проблемът е илюстриран с кола, бълваща изгорели газове, а възможното решение – със снимка на колоездачи в парка. Момчетата веднага предлагат смяната на старите коли с електромобили. Ходенето пеша също има поддръжници и като краен вариант остава използването на градския транспорт, за да се намалят вредните емисии.

 • Ситуация 2: несъобразно изхвърляне на отпадъци

Първата снимка показва контейнер и куп боклуци до него, а втората – взет под наем специализиран контейнер за строителни отпадъци. Водещият коментар на учениците е, че не бива да се изхвърля боклук извън контейнера, а алтернативната им идея е да се отделят отпадъците, които могат да бъдат рециклирани. В тази връзка младежите подчертават и необходимостта от знания кое къде може да се изхвърли.

 • Ситуация 3: замърсяване на извънградска среда

Едната снимка показва красива гориста местност край Кърджали, напът към село Дъждовница, и куп строителни отпадъци насред гората. На другата снимка се вижда околоблоково пространство, където будни граждани са трансформирали изхвърлени автомобилни гуми в колоритни саксии за цветя. Гимназистите се вдъхновяват от идеята за превръщането на ненужни боклуци в полезни предмети и предлагат допълнителни идеи за построяване на огради, фигурки за украса на дворове и т.н.

 • Ситуация 4: опасни трудноразградими отпадъци в природата

Първата снимка разкрива класическа гледка – найлонова торбичка, заплетена високо в клоните на дърво, а втората – различните по цветове контейнери за разделно събиране и рециклиране на отпадъци. Учениците коментират, че гледката не просто е грозна за човешкото око, но и че пластмасовият боклук може сериозно да навреди на птици и други животни. Тук е моментът, в който всички си припомнят кой цвят контейнер за какъв тип отпадъци е предназначен.

 • Ситуация 5: замърсяване на водите

Едната снимка ни показва контраста между впечатляващо красивия язовир Кърджали и отблъскващите плаващи във водата боклуци от всякакъв вид. Втората снимка разкрива как изглежда част от язовира, която местни граждани са се погрижили да почистят. Тук учениците дават идея за поставяне на повече кошчета и специализирани контейнери на туристически атрактивни места извън града, така че хората да бъдат насърчени да изхвърлят боклука си отговорно. Децата си дават сметка, че замърсяването е в пъти по-изкушаващо, когато са необходими сериозни усилия, за да го избегнем.

Отговорно пазаруване

Втората част от занятието е посветена на презентацията с популярните обозначения на етикетите. Лексиката, свързана с тях, е нова за гимназистите, затова при тази задача думите на дъската са повече и съответно съдействието на г-жа Узунова при формулиране на изказванията на английски език е по-значително. Младежите четат кратките пояснения към изображенията, след което учителката предлага допълнителни разяснения и на български. Учениците имат задача да споделят дали са наясно с всеки символ, дали са го срещали и върху етикетите на какви продукти. Обсъждат и доколко по принцип обръщат внимание на тази важна информация, когато пазаруват.

Здравословен начин на живот

В третата част от проекта е време гимназистите да проверят доколко самите те водят здравословен и екосъобразен начин на живот. Всеки индивидуално попълва онлайн въпросника „What kind of consumer are you?” в Surveyking (може да бъде използван и хартиен вариант на текстовия файл). Част от класа отново има проблеми с генерирането на QR кода, но повечето младежи успяват да запишат отговорите си в официалната статистика. След попълването на въпросника следва групова дискусия върху обобщените резултати.

Екокартина в рамка

Четвъртата част или творческият завършек на проекта предизвиква най-голям фурор сред младите екоактивисти. Оставащото време е кратко, а те имат за задача сами да се разпределят в четири екипа. До този момент са работили по групи, но с по-различна организация  – например разделени по редици или само на два отбора. Учениците съумяват бързо да се организират, след което всеки екип тегли листче с творческа задача и се залавя с изработката на картина в рамка. Г-жа Узунова подбира темите „Цветя от макарони”, „Дърво от макарони”, Къща от парчета плат” и „Въздушен балон от копчета”.

Ученици развиват еко активизъм, като творят и подобряват езиковите си умения

Послания върху тениска

На финала на занятието всеки ученик изразява готовността си да бъде активен природозащитник, като записва с цветен текстилен маркер върху обща бяла тениска своето индивидуално послание към света за опазване на околната среда.

Ученици развиват еко активизъм, като творят и подобряват езиковите си умения

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА?

Обратната връзка на учениците за проекта „Think twice – think wise. Make @ difference!“ е много положителна. „Споделиха, че им е било страшно интересно и искат повече такива занятия, тъй като са по-разчупени, по-цветни и по-забавни”, разказва г-жа Узунова. Тя е приятно изненадана колко старание и усилия влагат децата в това, което правят.

В рамките на инициативата осмокласниците успяват да приложат и упражнят в реален контекст изучаваната досега лексика по английски език, както и да надградят знанията си с нови думи по темата. Възможността да споделят личното си мнение и да се опрат на помощта на г-жа Узунова , за да го формулират правилно, ги мотивира да участват активно във всички дейности. Работата с непознати до момента онлайн инструменти като Padlet и Surveyking обогатява дигиталните им умения, включително и чрез техническите пречки, с които се сблъскват.

Същевременно гимназистите повишават осведомеността си за опазването на природата и грижата за собственото им здраве. Те използват абстрактните теоретични знания от часовете по биология в анализа на реални ситуации. Визуализацията на екологичните проблеми чрез снимки „у дома” генерира емоционални реакции, които ги ангажират с активно търсене на възможни решения. Идеите, предложени от учителката, стимулират въображението на младежите и ги насърчават да мислят по-задълбочено. В края на занятието те са напълно убедени в необходимостта и ползата да бъдат отговорни граждани.

Творческото задание печели първо място в оценките на учениците. Чрез креативното преживяване те разбират по-добре основния принцип на кръговата икономика – 3R: reduce, reuse, recycle (намалявай, използвай повторно, рециклирай). „Когато дадено знание им минава през ръцете, са много по-мотивирани”, подчертава г-жа Узунова. 

Екипните умения на младежите също се проявяват на осезаемо добро равнище.  „Бяха наистина ентусиазирани, великолепно се организираха вътре в отборите. Нямаше никакви караници или проблеми и всеки правеше нещо. Когато видяха, че времето не им стига да боядисат макароните с акрилните бои, те сами предложиха да ги оцветят с флумастери, само и само да успеят навреме”, гордо споделя г-жа Узунова. Гимназистите подаряват готовите картини на ръководството на училището, които са трогнати и оценяват високо работата им. Тениската с еко посланията на класа остава на съхранение при учителката, но преди това ученичка я облича и се снима с нея.

Към момента г-жа Узунова планира продължение на проекта – вече с по-горните класове, където се изучава чужд език по професия. Учителката възнамерява да привлече в реализацията и колегите си по икономика.

Практиката „Think twice – think wise. Make @ difference!“ е много подходяща за младежи от мултиетническа група, както и за такива с различни нива на умения или дори със СОП. Дейностите са достъпни за изпълнение от деца с всякакви възможности. Опазването на околната среда е актуална тема и засяга всички ни няма ученик, който да не иска да сподели какво мисли, независимо от затрудненията си.

Ако се чувствате вдъхновени да насърчите екоактивизма сред своите ученици, адаптирайте практиката за класната си стая и не се колебайте да я пробвате! А ако имате нужда от допълнителни идеи, проверете как първокласници влизат в обувките на еко инженери или разберете как можете да развиете екологично гражданство в училище.

Източници:

 1. Качакова, В. (2022). 5 идеи за развиване на екологично гражданство в училище. Prepodavame.bg
 2. Димитрова, В. (2024). Как първокласниците от ОУ „Стефан Караджа”, гр. Добрич влязоха в обувките на еко инженери. Prepodavame.bg

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Йорданка Узунова
Учител по английски език
Г-жа Узунова е старши учител по общообразователен предмет (английски език) от 19 години и 4 месеца. Работи в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, град Кърджали и преподавам на ученици от 8. до 12. клас. "Целият ми професионален опит и стаж е посветен на задълбочена работа в образователната система. Аз съм позитивно настроена личност, винаги усмихната и отворена към нови хоризонти. Обичам предизвикателствата, не се страхувам да експериментирам и съм достатъчно самокритична. Израснала съм в семейство на учители и съм изключително признателна на вече покойните ми родители за вдъхновението, насърчението и творческия дух. Стремя се към самоусъвършенстване и надграждане на собствените ми знания и умения, защото живеем в динамичен свят, изпълнен винаги с новости. Имам присъдена I професионално-квалификационна степен и непрекъснато участвам в различни уебинари и обучения за учители. Понастоящем ми предстои онлайн обучение, свързано с изкуствения интелект в образованието. Желанието ми е да съумея да предам всичко стойностно, на което съм носител и като човек, и като преподавател, на моите възпитаници, за да бъдат те добре подготвени за реалните житейски ситуации.”, споделя г-жа Узунова

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Емпатия в класната стая – коя е първата стъпка?

Ако имате класна стая, в която отношенията са по-скоро напрегнати, отколкото хармонични, вероятно е нужно да насърчите чувството на емпатия у учениците. Чудите се откъде

Игрови подход и игровизация

Игра с въпроси за края на учебната година

Последните дни в училище са много емоционални и всеки учител иска да ги направи интересни и ангажиращи за учениците си. Играта с въпроси, която ще

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали