Английски език и философия – една очаквано добра комбинация

[bwl_pvm /]

“Научим ли се да общуваме, сме изминали около 85% от пътя към успеха в бизнеса, занятието или професията си и почти 99 процента от пътя към личното щастие.”

Лес Гиблин

Езикът е средство за комуникация – през него хората се сближават, откриват общи теми и интереси, разрешават казуси и конфликти.  Именно “Комуникация” е темата на интердисциплинарния урок, който г-жа Икимова избира за своите осмокласници, за да ги провокира да мислят, да използват активно чуждия език, знанията си по философия и устройства Chromebook.   

Силвия Икимова е преподавател по английски език в VIII клас, подготвителна група.  Училището, в което преподава – СУ “Св. Паисий Хилендарски” – е иновативно и класът ѝ разполага с Chromebook устройства. Именно този факт провокира учителката да потърси начин да интегрира устройствата в часовете и да извади учениците от зоната им на комфорт.

Идеята за мултидисциплинарен урок се появява естествено и г-жа Икимова бързо я споделя със своята колега – Венета Карадимова, преподавател по философия. Учителките решават да направят съвместен урок, който да съчетае двата предмета – английски език и философия – и да включва използването на Chromebook.  

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: Интердисциплинарен урок по английски език и философия на тема “Общуване”

Цели:

  • създаване на междупредметни връзки;
  • развиване на дигиталните умения на учениците;
  • развиване на езиковите и комуникационните умения на учениците

Подходяща е за: прогимназия и гимназия

Прилага се: в рамките на един учебен час; предварителната подготовка трае около 2 седмици

Необходими материали: Chromebook (може да се използват и други устройства), проектор,  разпечатани казуси

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Интердисциплинарният урок по английски език и философия има за цел да провокира учениците да развият своите дигитални, презентационни и комуникационни умения. За да реализират съвместно практиката, г-жа Икимова и г-жа Карадимова преминават през следните няколко стъпки:

Планиране на урока

Двете учителки обсъждат каква да бъде темата на урока, изследвайки допирните точки в учебните програми по двата предмета. Спират се на темата “Общуване” и избират казус от учебника по философия, върху който учениците ще работят по време на урока. Планират хода на урока и другите дейности, които ще бъдат включени.

Подготовка на учениците

Осмокласниците имат няколко предварителни задания, дадени на различни групи от класа. Част от тях трябва да подготвят презентации за съвместния урок на български и английски език, а друга – грамоти за участие със собствен дизайн и послание на своите Chromebook.

Снимка 1. Една от ученичките в класа изработва собствена презентация на тема “Комуникация”

Учениците, поели лидерските роли, работят извън часовете, като периодично споделят напредъка си с г-жа Икимова. Тя разказва: “…идваха казваха ми какво са направили, до къде са стигнали, а аз ги поздравявах и им казвах какво могат да подобрят”.

Провеждане на урока

Часът се провежда под формата на открит урок, на който са поканени и други учители от училището, както и родители (част от тях присъстват на живо, а друга – онлайн).

Урокът има водещ – момиче, което изявява желание и по думите на своята преподавателка се справя блестящо със задачата си. Нека да видим как протича хода на урока. 

  1. Учениците се разделят на пет отбора, като всеки отбор има по един отговорник, избран от своите съотборници. Екипите са сформирани на случаен принцип, тъй като двете учителки искат да провокират учениците си да излязат от своите “групички”. 
  2. Осмокласниците получават казус, свързан с комуникация. Разглежданият проблем е включен в програмата по философия, като по този начин се прави връзка между учебното съдържание по двата предмета – темата е философска, а докато я разискват учениците упражняват езиковите си умения на английски език.

Снимка 2. Казусът е разписан в презентация, изготвена от учениците. 

  1. Екипна работа – всеки отбор има определено време, в което трябва да обсъди казуса и възможните реакции. Задължително е всеки ученик да изкаже мнението си, а отговорникът – да обобщи и да сподели пред останалите ученици и гостите. 
  2. В края на определеното време всеки отбор споделя своето виждане, след което се преминава в дискусия между целия клас. Всички заедно дискутират кое от изброените действия подкрепя комуникацията, кое пречи и как биха подходили самите те в подобна ситуация. Дискусията се провежда на двата езика – български и английски – и цели всеки ученик да може да изкаже мнението си пред по-голяма аудитория. Като допълнение, за да упражнят и своите дигитални умения, децата трябва да изготвят кръгова диаграма, която да визуализира различните мнения в класа

Снимка 3. Учениците трябва да оценят няколко възможни реакции, които биха помогнали или попречили на комуникацията

Дейността толкова вдъхновява една от осмокласничките, че без да ѝ е възложено като задача, тя представя своя авторска презентация на тема “Комуникация” и това се превръща в перфектния завършек на темата.

Обратна връзка 

Двете преподавателки са подготвили анкета за обратна връзка. Учениците споделят, че са силно удовлетворени от протичането на съвместния урок по английски език и философия и от собственото си представяне. Родителите и останалите гости също са впечатлени от резултатите и уменията, които демонстрират осмокласниците.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Интердисциплинарните уроци имат позитиви за цялата училищна общност. От една страна, учениците виждат по-ясно връзката между учебните предмети, като междувременно откриват поле за творчество и наред с това упражняват редица умения – работа в екип, презентационни, комуникационни и дигитални умения. От друга страна, учителите, които са инициирали съвместната практика, се сближават и подобряват екипната си работа, а колегите им, които наблюдават колаборацията, се вдъхновяват. Не на последно място, чрез подобни открити уроци родителите имат възможност да наблюдават децата си в училищна среда, доближават се до тях и стават по-съпричастни с училищния живот.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ? 

Има няколко неща, които изискват нашето засилено внимание – работата в екип, презентирането и работата по самата задача: 

  • Работата в екип е предизвикателна сама по себе си. Особено ако учениците са изкарани от комфортната си зона (в случая са групирани на случаен принцип), има опасност да се затворят, да имат трудност да изразят и защитят мнението си или да вземат участие изобщо; 
  • Доброто презентиране пред аудитория е предизвикателство дори за възрастните, а за децата – още повече. Има ученици, които биха се притеснили да говорят пред много хора – съученици, учители и родители – и е възможно да не покажат пълния си потенциал; 
  • Работата по задачата може да бъде компрометирана, ако учениците не следват инструкции, притеснени са или има друг фактор, които ги разфокусира в момента. 

“Много е важна комуникацията – децата да са подготвени как да работят заедно.”, споделя г-жа Икимова. За нея решението и на трите проблема се крие в ясната комуникация с децата. Те трябва да бъдат подготвени – какво се очаква от тях, да имат предварителна информация как ще протекат дейностите и не на последно място – какви са правилата за работа.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Нина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

 

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Оценявания

Оценяване след интегрирана обратна връзка

Ученикът предава първата версия на своята работа. Учителят я проверява, дава насоки и коментира как да бъде подобрена. Ученикът интегрира обратната връзка в конкретен срок

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x