Как да подобрите комуникационните си умения

Лидерството е сложно изкуство, което често изисква овладяване на различни умения. Едно от най-важните такива е ефективната комуникация. Училищните директори с добри комуникационни умения са в състояние по-ефективно да:

 • взаимодействат с хората около себе си;
 • да изграждат стабилни взаимоотношения;
 • споделят училищната визия;
 • водят училищата към успех.

В тази статия ще разберете защо комуникацията е толкова важна за училищната култура и ще получите няколко съвета за това как да станете успешни комуникатори.  

Какво е ефективна комуникация?

Ефективната комуникация в училище е процесът на успешен обмен на информация, идеи, мнения или други видове съобщения между участниците в и извън училищната общност. За да бъде комуникацията ефективна, посланията трябва да се изпращат и получават по ясен и недвусмислен начин, който осигурява в максимална степен постигане на целите и за двете участващи в процеса страни.

Защо ефективната комуникация е важна?

Представяме ви няколко предимства, които предлага ефективната комуникация:

 • Увеличава  ангажираността

Когато учителите се чувстват уверени в разбирането си за това, което правят, те са по-ангажирани към училището като цяло. А това е изключително важно, защото ангажираните учители работят по-усърдно, задържат се в училище по-дълго време, повишават учебните резултати и допринасят за подобряване на училищната среда. 

 • Изгражда доверие

Ефективната комуникация помага за изграждането на доверие и насърчава сътрудничеството между колегите. Вашата способност да слушате внимателно и да приемате различни гледни точки вдъхва у учителите увереност, че вземате правилни решения.

 • Предотвратява или разрешава проблеми

Способността ви да водите ефективна комуникация играе съществена роля в разрешаването на конфликти и предотвратяването на потенциални такива. Ключът е да запазите спокойствие, да се уверите, че засегнатите страни са изслушани и да намерите решение, което е благоприятно за всички участници.

 • Създава ефективни лидери

Отделяйки време за подобряване на комуникационните си умения, имате възможност да повишите лидерските си компетенции в различни области – наставничество, разрешаване на конфликти, управление на проекти и др. Така ставате по-уверени и успешни училищни директори, които могат да се справят с всеки проблем, който възникне пред вас.

Как да подобрите комуникационните си умения

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да общувате по-ефективно:

 • Слушайте активно

Слушането е един от основните елементи на ефективната комуникация. Ако имате добри умения за слушане, ще можете да разбирате думите на хората по-ясно и да реагирате по подходящ начин. Освен това така демонстрирате и загриженост към мнението на околните. 

 • Изпълнявайте обещанията си

Уверете се, че имате капацитет да изпълните това, което обещавате да направите. Най-сигурният начин да нарушите доверието е да не спазите ангажиментите, които сте поели.

 • Планирайте комуникацията си

За да осъществявате ефективно общуване, използвайте ясен план. Например ако представяте пред учителите нов проект, трябва да посочите определена информация – основна идея, желан резултат, времева рамка, ресурси и др. За да сте сигурни, че няма да пропуснете важна информация, е полезно да използвате списък с водещи символи, които да ви подсказват.

 • Бъдете „видими“

Бъдете „видими“ сред членовете на училищната общност, общувайте лично с тях и се интересувайте от техните мисли и мнения. Чрез открити разговори хората ще ви се доверяват повече и ще споделят проблемите си. А така по-лесно ще се възползвате от предимствата на успешната комуникация.

 • Проявявайте емпатия

Емпатията е от съществено значение за добрите комуникационни умения. Осъзнаването на емоциите, чувствата и мислите на хората, с които общувате, ще ви помогне да предадете посланието си по начин, който те ще възприемат и оценят. Докато проявявате съпричастност, слушате внимателно и се опитвате да разберете ситуацията, ще изградите силна връзка с екипа си.

 • Бъдете лаконични

Предавайте съобщенията си с възможно най-малко думи. Избягвайте да използвате термини и понятия, които могат да объркат събеседниците ви. Едно просто, но смислено изречение ще се запечата в паметта на слушащия много по-лесно, отколкото дълъг и сложен параграф. 

 • Използвайте невербална комуникация

Важно е да владеете езика на тялото си при общуване. Спокойната стойка и приятелският тон ще ви помогнат да изглеждате достъпни за другите и ще ги насърчите да говорят открито с вас. Контактът с очите също е важен в комуникацията – гледайки събеседника си, показвате, че сте фокусирани върху разговора.

 • Обърнете внимание на конструктивната обратна връзка

Чудесен начин за усъвършенстването на комуникационните умения е получаването и предоставянето на обратна връзка с различните участници в училищната общност. Уважавайте мнението на другите дори ако то е различно от вашето. Не се страхувайте да разберете къде допускате грешки. Приемете това като част от професионалното си израстване.

 • Бъдете уверени

В действията и думите си трябва да демонстрирате увереност. Това означава да предавате съобщенията си без колебание, чувствайки се комфортно в способността си да изразявате себе си. Можете да прилагате различни техники, чрез които да изглеждате уверени, докато говорите. Ето някои от тях: 

 • стойте изправени;
 • говорете бавно;
 • правете паузи;
 • фокусирайте се върху слушателите;
 • повторете ключовите си точки като начин да организирате мислите си, преди да се изкажете.

Ефективната комуникация е едно от най-важните умения, които като училищни директори трябва да притежавате. Чрез нея насърчавате съществуването на положителни отношения между членовете на училищната общност и поддържате благоприятна учебна среда. Ако следвате горепосочените съвети, ще можете да комуникирате ефективно както в рамките на училището, така и извън него.

Използвани източници:

Leadership Communication

The 7 Benefits of Effective Communication in Personal and Professional Settings

Communication Skills

Още полезни статии:

Виртуална класна стая
Дигитално образование и технологии

Как да подобрим (виртуалната) класна стая: 5 поуки от дистанционното обучение и колекция от безценни ресурси

Когато училищата бяха принудени да продължат обучението си в дигитална среда с обявяването на извънредното положение през март 2020 година, това бе изпитание за всички

Социално-емоционално учене

Да помогнем на учениците да вземат дисциплината в свои ръце – цялостна стратегия за разрешаване на конфликти в клас

Влошената дисциплина и конфликтите в класната стая са предизвикателство, с което всеки преподавател рано или късно се сблъсква. Най-разпространеният начин за справяне с проявите на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали