5 ефективни стила на лидерство в образованието

Ако ги попитате, повечето учители биха ви казали, че директорът е лидерът на тяхното училище. Това е абсолютно вярно, защото неговата лидерска роля е „най-видима“ от всички. Той ръководи дейността на училището, определя целите и предоставя на учителите необходимите ресурси, за да ги постигнат. 

Лидерството е неизменна част от ефективното управление на училището. То играе важна роля в създаването на позитивна училищна култура, а това е една от най-предизвикателните задачи. Ето защо за всички директори е важно да познават успешни лидерски методи, които да прилагат в училище. В тази статия ще ви представим някои от най-често срещаните управленски стилове.

Какво е лидерство в образованието? 

Образователното лидерство се определя като процес на привличане и насочване на способностите и енергията на всички участници в училищната общност към постигането на общи образователни цели. Лидерството се отнася до изкуството да вдъхновявате другите. То включва: 

 • посока – къде да отидете;
 • планиране – как да стигнете до там;
 • емоция – желание да го направите. 

Стилове на лидерство в образованието 

За да ръководите ефективно училищния екип, имате нужда от рамка, която да определя вашия подход. Възприемането на стил на лидерство ви помага да определите:

 • как да вземате решения;
 • как да раегирате на промените;
 • какви училищни цели да приоритизирате;
 • как да взаимодействате с членовете на училищния екип;
 • как да се грижите за  благосъстоянието на учителите

Ето някои от най-често срещаните лидерски стилове в образованието.

Трансформиращо лидерство 

Трансформиращото лидерство е стил, който поставя акцент върху промяната. Някои от ключовите характеристики на това лидерство включват:

 • фокус върху бъдещето – трансформиращите лидери винаги гледат напред и мислят какво трябва да се направи, за да се постигнат целите на училището;
 • фокус върху промяната – трансформиращите лидери са наясно, че промяната е необходима за успеха на училището;
 • фокус върху членовете на екипа – трансформиращите лидери се стремят да развият индивидуалните способности на членовете на екипа, така че те да могат да разгърнат пълния си потенциал.

Трансформиращите лидери вдъхновяват членовете на училищния екип да възприемат визията и целите на училището и да се чувстват овластени в стремежа си да ги осъществят.

Автократично/авторитарно лидерство

Автократичните лидери се фокусират изцяло върху резултатите и ефективността, като задават ясни изисквания за това какво, кога и как трябва да се направи. Те често вземат решения сами или понякога с помощта на малка доверена група от учители и очакват всички да правят точно това, което им е наредено. 

Този лидерски стил е подходящ да се прилага в ситуации, които изискват вземането на бързи решения.

Демократично лидерство 

Демократичното лидерство често се разглежда като един от най-ефективните лидерски стилове, тъй като всички членове на училищната общност участват в процеса на вземане на решения. Ако приемете този стил, по-лесно ще постигате по-високи нива на ангажираност, удовлетвореност и мотивация у учителите.

Поради факта, че демократичното лидерство предполага участието на всички членове на екипа, то е подходящо за училища, фокусирани върху творчеството и иновациите.

Бюрократично лидерство

Бюрократичното лидерство се основава на правила, политики и поддържане на статуквото. Привържениците на този стил изслушват членовете на училищния екип и може дори да признаят добрите им идеи, но ако те не се вписват в установената система, никога няма да получат „зелена светлина“.

Бюрократичното лидерство е добре да се прилага в ситуации, в които добрата съгласуваност на задачите е важен аспект от работата на училищния екип. 

Лидер, служещ на другите

Ръководителите, които демонстрират този лидерски стил, винаги поставят членовете на училищния екип на първо място и вярват, че ако те се чувстват лично и професионално удовлетворени, ще са по-ефективни в работата си. Целта на лидерите е да помагат на членовете на екипа да постигат целите, като ги подкрепят и им дават свободата да използват своята креативност, ресурси и опит.

Поради акцента, който поставят върху удовлетвореността и сътрудничеството, този тип училищни лидери са изключително ценени и уважавани от подчинените си.

Защо е важно да познавате собствения си лидерски стил? 

Няма един „най-добър“ лидерски стил в образованието. Всеки стил на лидерство има силни и слаби страни и е по-приложим към една област на лидерство, отколкото към друга. Затова е изключително важно като училищни ръководители да определите своя стил и да разберете как той влияе върху цялостната ефективност на училището. 

Ето как да разберете какъв тип лидер сте:

 • Опознайте личностните си черти.

Един от начините, по който можете да разберете какъв тип лидери сте, е да опознаете личността си. Определете доминиращите черти на характера си и наблюдавайте как се проявяват в работна среда. 

За да бъдете наистина добри лидери, трябва да познавате и слабостите си и да знаете как те влияят на вашата лидерска роля. След като ги идентифицирате, ще сте наясно кои умения е необходимо да подобрите, за да допринесете за ефективното лидерство в училище.

 • Поискайте обратна връзка.

Ако проучите мнението на членовете на училищния екип, ще получите ценна представа за предпочитания от вас стил на лидерство. Помолете ги да попълнят анкета или разговаряйте лице в лице с тях и ще разберете много за собственото си поведение. Предоставянето на открита и честна обратна връзка ще ви помогне да подобрите и начина, по който взаимодействате с екипа си. 

Ефективните лидери използват различни лидерски стилове, в зависимост от ситуациите, в които се намират. Чрез разбирането на всеки един от горепосочените стилове на лидерство можете да изберете най-подходящия за вас в конкретния момент

Предлагаме ви въпросник, чрез който да определите предпочитаните от вас стилове на лидерство.

Въпросник, определящ стила на лидерство

Този въпросник е предназначен да измерва пет общи стила на лидерство: трансформиращ, автократичен, демократичен, бюрократичен и лидер, служещ на другите. Чрез сравняване на получените резултати може да определите кои стилове са доминиращи и кои са по-малко предпочитани във вашия собствен стил на управление.

Моля, прочетете всяко твърдение и оградете цифрата, която показва степента, в която сте съгласни или несъгласни. 

5 ефективни стила на лидерство в образованието 5 ефективни стила на лидерство в образованието

Използвани източници:

11 Popular Leadership Styles in Education 

6 Ways To Figure Out What Type Of Leader You Are

Leadership Styles in Education

Leadership Styles Questionnaire

Още полезни статии:

Училищна култура

7 съвета за позитивна училищна култура

Полезни насоки за учители и директори Представете си, че влизате в училище, в което ви посрещат усмихнати лица! Учителите са ентусиазирани да започнат деня си;

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали