fbpx
Четивна грамотност Креативност

Как да използвате метода “Стълбичка”, за да помогнете на децата да пишат текстове

Как да пишем описателни текстове

Обучението по език, независимо дали става въпрос за роден или чужд език, несъмнено е свързано със създаването на собствени текстове. А в начален етап някои от учениците наистина не обичат да правят това, може би защото не знаят как и откъде да започнат. Други пък нямат търпение да пуснат на свобода въображението си и да влязат в ролята на писатели.

Децата имат различни възможности, но със сигурност за всички би било полезно да предвидите в часовете си достатъчно време за творчество и писане. Методът “Стълбичка” е един чудесен начин да го направите, за да подкрепите учениците в предизвикателната задача да създават собствен текст-описание.

Какво представлява Стълбичката

Стълбичката е метод, при който чрез поредица от задачи с поетапно покачваща се трудност децата се упражняват да създават текст-описание. За да постигнете успех, трябва да преминете с учениците си през следните 3 стъпала:

  • конкретно-предметното описание;
  • описание по зрителна опора;
  • описание по памет или по въображение.

Първо стъпало: конкретно-предметно описание

В този етап е важно да предоставите на децата конкретен предмет за изследване, който те по-късно ще опишат. Колкото повече сензорни системи са включени, когато се усвоява дадено знание, толкова по-добър и по-бърз е резултатът: това води до повече информация към мозъка и предполага по-точно представяне на обекта.

Няколко идеи

За описание на плод чудесна работа може да ни свърши ябълката, която всяко дете получава по програма „Училищен плод”. В изследването на обекта могат да се включат почти всички сетива – зрение, обоняние, осезание, вкус… 

Може да опишете плюшена играчка, която всички деца последователно да разгледат, да подържат в ръце и гушнат. Ако задачата е описание на човек, започнете най-напред устно с наблюдение на конкретен доброволец от класа. Друга идея е описанието на съученика да се направи под формата на игра за отгатване. Това ще провокира децата да се вглеждат по-внимателно и да търсят по-подходящи думи.

Не се обезсърчавайте, ако съчиненията на този етап са кратки: така е, защото наблюдаваният предмет се възприема в неговата цялост. Едва след това се открояват детайлите. 

Второ стъпало: описание по зрителна опора

Тази стъпка помага  на децата да пренесат получените умения и по аналогия да направят описание на подобен обект. Важно е и тук да предложите зрителна опора, понеже в ранна възраст преобладава нагледно-образното мислене.

Може да използвате разнообразни предметни и визуални опори по ваш избор, като например картина или рисунка, схема, план или таблица. Може да помогнете на децата, като използвате текст с пропуснати думи, написан на дъската или подготвен под формата на работен лист. 

Няколко идеи

Ето пример за описанието на човек: “Това е … . Той има … коса и … лице. Очите му са … . Облечен е с … блуза и … панталон”.

Друга любима дейност за визуализиране е мисловната карта тип мозъчна атака, която дава възможност да се запишат всички думи, възникващи в мислите ни по повод на изследвания обект. Такава асоциативна мрежа може да се прави не само в часовете за формиране на комуникативно-речеви умения, а и в часовете по български език – при въвеждане на темата за прилагателно име или в часовете за затвърдяване на знанията, за упражнение и обобщение.

Нека отново се върнем към примера с описание на плод, който вече използвахме. Нарисувайте ябълката в кръгче в средата на дъската, а около нея запишете всички свързани думи, които децата назовават спонтанно. Може да продължите дейността със сортиране на думите по предложения по-долу план, като подчертаете и точките на плана, и думите от съответната категория с един и същ цвят:

1. Форма

2. Големина

3. Повърхност

4. Цвят

5. Вкус

6. Други признаци

Така признаците ще станат по-видими, за да могат децата лесно да ги включат в описанието на предмета.

А защо да не проявите креативност, когато давате инструкцията за задачата?! Например помолете учениците да направят реклама на ябълката, която са получили за закуска.

Трето стъпало: описание без зрителна опора

На третото стъпало на стълбичката учениците трябва да опишат предмет по въображение, тоест без зрителна опора. Това е най-трудната за децата задача и тук е моментът учителят да разкрие своето майсторство, като им създаде достатъчно интересна речева ситуация и ги мотивира да пишат. 

Няколко идеи

При примера с описанието на ябълка може да съчините нов край на приказката “Тримата братя и златната ябълка” – на дървото имало не златни, а обикновени ябълки, а децата трябва да си представят и да опишат една от тях. Като образец за написване на съчинение-описание на човек може да прочетете описания на литературни герои като Пипи Дългото чорапче или Ян Бибиян, или на историческа личност – например описанията на Васил Левски и Христо Ботев, направени от Иван Вазов.

Третото стъпало е и мястото да поработите с децата върху някои езикови и стилистични средства като епитет и сравнение. 

Защо да използвате този метод?

Стълбичката е прост, но в същото време изключително полезен метод за развиване на умението за писане на описания. Целенасочената работа по трите етапа със сигурност ще повиши писмената култура на учениците и ще им помогне да придобият повече увереност в създаването на собствени текстове. А защо не и да ги вдъхнови за творческо писане?

Методът “Стълбичка” е добра практика от класната стая на г-жа Мариета Йорданова, преподавател в начален етап в ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра. Г-жа Йорданова е от онези скромни и всеотдайни български учители, които работят с мисъл за всяко дете в класа. Нейни възпитаници ежегодно достигат до националния кръг на олимпиадата по Гражданско образование и се класират сред най-добрите участници в първа възрастова група. Родени и израстнали в малък областен град, много от тях смело продължават образованието си в елитни университети по цял свят.

Прочетете още: “Нарисувай ми… котка” в часовете по чужд език – създаване на текст-описание и 5 идеи за творческо писане в часовете по чужд език

 

За автора

Елица Тодорова

Елица Тодорова преподава немски език в различни възрастови групи, а от пет години участва в организацията на лятно училище за деца с обучителни трудности, за част от които българският не е майчин език. Юрист по образование, учител по професия и майка понастоящем - запознайте се с Елица!

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.